• อบจ.ชลบุรี ร่วมกับ เมืองพัทยา และ ททท. สำนักงานพัทยา เปิดโต๊ะเจราจา Table Top Sales ส่งเสริมการท่องเที่ยว ในงาน Amazing Thaliand Road Show To Malaysia & Singapore 2019 หวังขยายฐานการตลาดท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

  อบจ.ชลบุรี ร่วมกับ เมืองพัทยา และ ททท. สำนักงานพัทยา เปิดโต๊ะเจราจา Table Top Sales ส่งเสริมการท่องเที่ยว ในงาน Amazing Thaliand Road Show To Malaysia & Singapore 2019 หวังขยายฐานการตลาดท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

  อบจ.ชลบุรี ร่วมกับ เมืองพัทยา และ ททท. สำนักงานพัทยา เปิดโต๊ะเจราจา Table Top Sales ส่งเสริมการท่องเที่ยว ในงาน Amazing Thaliand Road Show To Malaysia & Singapore 2019 หวังขยายฐานการตลาดท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

  เมื่อวันที่ 28 ม.ค.61 ณ Cititel Hotel Penang เมืองปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย นางกุลปราโมทย์ วรรณเลิศ ผู้อำนวยการตลาดอาเซียน เอเชียใต้และแปซิฟิคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการจากเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และผู้ซื้อ Buyers จากเมืองปีนัง และสื่อมวลชน โดยมีนางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นางสุมาลี อัศววิจิตรกุล หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายในต่างประเทศ ใน งาน Amazing Thailand Road Show To Malaysia & Singapore 2019 ณ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย และประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมผู้ประกอบการในพื้นที่ชลบุรี 41 ราย พัทยา 8 ราย เพื่อนำเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว พบปะเจรจาธุรกิจกับตัวแทนบริษัทนำเที่ยวและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รวมทั้งประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์จังหวัดชลบุรีในมุมมองใหม่ ตอกย้ำตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมและขยายฐานการตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ให้ได้รับทราบสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของพัทยา จังหวัดชลบุรี ในมุมมองที่หลากหลาย เพื่อใช้สำหรับวางแผนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีในอนาคต ซึ่งภายในงานดังกล่าวได้มีการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ การแสดงมวยไทย การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย (Contemporary Dance) เพื่อสร้างสีสันและภาพลักษณ์ของเมืองพัทยา ส่วนในช่วงเย็นวันนี้ นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา จะนำคณะเข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย เพื่อสานสัมพันธ์มิตรภาพที่ดี รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150