ผู้บริหารเมืองพัทยาลงพื้นที่ สำรวจ รร.เมืองพัทยา 6 ปรับปรุงห้องน้ำและภูมิทัศน์ พร้อมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

ผู้บริหารเมืองพัทยาลงพื้นที่ สำรวจ รร.เมืองพัทยา 6 ปรับปรุงห้องน้ำและภูมิทัศน์ พร้อมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

ผู้บริหารเมืองพัทยาลงพื้นที่ สำรวจ รร.เมืองพัทยา 6 ปรับปรุงห้องน้ำและภูมิทัศน์ พร้อมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

วันนี้ (28 ม.ค. 62) เวลา 14.30 น. นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) เพื่อปรับปรุงห้องน้ำและภูมิทัศน์โดยรอบ โดยมีคณะที่ปรึกษา/ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ซึ่งมี นางเนาวรัตน์ แก่นพล รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 6 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

จากการลงพื้นที่วันนี้ พบว่าห้องน้ำภายในโรงเรียนเมืองพัทยา 6 มีสภาพชำรุด ทรุดโทรมตามกาลเวลา จึงมีความจำเป็นต้องซ่อมแซมปรับปรุง เพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน จึงได้มอบหมายให้สำนักกองช่างสุขาภิบาลและสำนักการช่าง ร่วมสำรวจพื้นที่พร้อมทำการออกแบบ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมสภาเมืองพัทยาอนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมต่อไป

ในเวลาต่อมา รองนายกเมืองพัทยาและคณะได้เดินทางไปสำรวจความคืบหน้าการดำเนินก่อสร้าง บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ บ้านเนินรถไฟ โดยมีบริษัทกิจการร่วมค้า พรอสเพอร์ จำกัด เป็นบริษัทรับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำบ้านเขาตาโล และโครงการถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออกระยะที่ 1 ซึ่งโครงการสถานีสูบน้ำบ้านเขาตาโล ประกอบด้วย ติดตั้งสถานีสูบน้ำ โดยติดตั้งปั๊มสูบขนาด 0.75 คิว/วินาที จำนวน 6 ตัว พร้อมบ่อบำบัดขนาด 5,400 คิว/ลูกบาศก์เมตร เพื่อพักน้ำฝน ส่งต่อสถานีสูบน้ำห้วยใหญ่
หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติม บริเวณทุ่งกลม-ตาลหมันซอย 4/1 ที่เดือดร้อนเกี่ยวกับทางเข้า-ออก ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ สัญจรไปมาไม่สะดวก และยังไม่มีน้ำประปาใช้ ซึ่งเคยลงสำรวจไปแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างเทศบาลเมืองหนองปรือและเมืองพัทยา โดยพื้นบางส่วนอยู่ในการดูแลของเทศบาลเมืองหนองปรือ 70 เมตร และเมืองพัทยา 200 เมตร ดังนั้นเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในเบื้องต้น เมืองพัทยาได้นำหินคลุกมาปรับพื้นผิวจราจรก่อน เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรเข้า – ออกได้สะดวก สำหรับระยะยาวนั้น เมืองพัทยาและเทศบาลเมืองหนองปรือ จะหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อดำเนินการจัดทำงบประมาณ เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตยาว 270 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ 1 เมตร หน้าถนนที่มีความกว้าง 4 เมตร พร้อมทั้งประสานงานกับการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา เพื่อเข้าตรวจสอบขยายแนววางท่อต่อไป

ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันเดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งเป็นการพัฒนาเมืองพัทยาให้ครอบคลุมทั้งในด้านสังคม, เศรษฐกิจ, สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไปพร้อมๆกัน เป็นการพัฒนาประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ที่มุ่งหวังพัฒนาบ้านเมืองของเราให้ประชาชนทุกได้รับความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

ข่าว มัลลิกา วิหคทอง
ภาพ สมประสงค์ โภชน์พันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150