1 ก.พ. นี้ เมืองพัทยาจัดบริการสาธารณสุขชุมชน ออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ (ฟรี) เริ่ม 08.00-12.00 น. ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนทัพพระยา

1 ก.พ. นี้ เมืองพัทยาจัดบริการสาธารณสุขชุมชน ออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ (ฟรี) เริ่ม 08.00-12.00 น. ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนทัพพระยา

ส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา จัดโครงการบริการสาธารณสุขในชุมชน ออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนทัพพระยา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกโดยการให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน ในการรับบริการทางการแพทย์และการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1.ตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
-บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยแพทย์หญิงเพชรรัตน์ แซ่ว่อง และทีมงานเวชกรรมสังคม รพ.เมืองพัทยา
-บริการจ่ายยาตามแผนการรักษาของแพทย์ โดยเภสัชกรวีรพงษ์ ธัมโชตังและทีมงานเภสัชกร รพ.เมืองพัทยา
2.บริการแพทย์แผนไทย ให้คำแนะนำ ปรึกษาอาการเจ็บป่วย พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรไทยบำบัดการเจ็บป่วย โดย พท.ป.อุษา โสดามุข แพทย์แผนไทยประยุกต์
3.ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดย นางปุณณภา ทองพันธุ์ ผอ.ส่วนสร้างเสริมสุขภาพ​ และทีมงานส่วนสร้างเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุข
4.บริการทรายอะเบทสำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลาย ยาเบื่อหนู ยาฆ่าหนอนพยาธิ และกิพท์เซ็ทชุดป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดย ร.ต.อ.หญิงกัญรภา มุกดาสนิท ผอ.ส่วนควบคุมโรค และทีมงานส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข
5.บริการคลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข
6.บริการมุมความรู้และการขึ้นทะเบียนสิทธิ์บัตรทอง โรงพยาบาลเมืองพัทยา โดย ร.ต.อ.หญิงพรพนา โชคไทย ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุข และทีมงานส่วนบริการสาธารณสุข

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโม

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150