งาน Amazing Thailand Road Show To Malaysia & Singapore 2019 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยาบุกตลาด จัดกิจกรรม Table Top Sales (B2B) ส่งเสริมการขายในต่างประเทศ ณ ยะโฮร์ บาห์รู สหพันธรัฐมาเลเซีย

งาน Amazing Thailand Road Show To Malaysia & Singapore 2019 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยาบุกตลาด จัดกิจกรรม Table Top Sales (B2B) ส่งเสริมการขายในต่างประเทศ ณ ยะโฮร์ บาห์รู สหพันธรัฐมาเลเซีย

งาน Amazing Thailand Road Show To Malaysia & Singapore 2019 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยาบุกตลาด จัดกิจกรรม Table Top Sales (B2B) ส่งเสริมการขายในต่างประเทศ ณ ยะโฮร์ บาห์รู สหพันธรัฐมาเลเซีย

วันนี้ (31 ม.ค.62) ณ โรงแรม Holiday Villa Johor Bahru City Center สหพันธรัฐมาเลเซีย ได้รับเกียรติจาก นางกุลปราโมทย์ วรรณเลิศ ผู้อำนวยการตลาดอาเซียน เอเชียใต้และแปซิฟิคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมในงาน Amazing Thailand Road Show To Malaysia & Singapore 2019 โดยมีนายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นางสุมาลี อัศววิจิตรกุล หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ผู้ประกอบการจากเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผู้ขาย (Seller) จำนวน 41 ราย (พัทยา 8 ราย) และผู้ซื้อ (Buyers) จากเมืองมาเลเซีย จำนวน 100 ราย ที่เข้าร่วมกิจกรรม Table Top Sales (B2B) ส่งเสริมการขายในต่างประเทศ ณ ยะโฮร์ บาห์รู สหพันธรัฐมาเลเซีย
เมืองยะโฮร์บาห์รู เป็นเมืองใหญ่ อันดับที่ 2 ของประเทศมาเลเซีย รองจากกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองสำคัญทางด้านอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดทางใต้ของมาเลเซีย …ปัจจุบันเมืองยะโฮร์บาห์รู ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านสังคมและยุทธศาสตร์ ซึ่งการพัฒนาต่างๆ นั้นมีรัฐบาลเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาความเจริญเติบโตของประเทศเป็นอย่างมาก เมืองยะโฮร์บาห์รู จึงเป็นศูนย์กลางด้านการเงิน และการท่องเที่ยวเป็นหลัก
ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเมืองพัทยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเมืองพัทยา และองค์กรภาคีเครือข่ายภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี จึงได้เลือกเมืองยะโฮร์บาห์รู สหพันธรัฐมาเลเซีย จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในต่างประเทศ โดยการเปิดโต๊ะเจรจาธุรกิจ ผู้ซื้อ (Buyers) ผู้ขาย (Seller) Table Top Sales (B2B) นำเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว พบปะเจรจาธุรกิจกับตัวแทนบริษัทนำเที่ยวและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รวมทั้งประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์จังหวัดชลบุรีในมุมมองใหม่ ตอกย้ำตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมและขยายฐานการตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ให้ได้รับทราบสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของพัทยา จังหวัดชลบุรี ในมุมมองที่หลากหลาย เพื่อใช้สำหรับวางแผนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีในอนาคต
ซึ่งภายในงานดังกล่าวได้มีการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ การแสดงมวยไทย การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย (Contemporary Dance) เพื่อสร้างสีสันและภาพลักษณ์ของเมืองพัทยา และในวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปเปิดโต๊ะเจรจาธุรกิจ ผู้ซื้อ (Buyers) ผู้ขาย (Seller) ณ สาธารณรัฐสิงโปร์ ต่อไป

ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150