• กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ แนะรู้ทัน-ลดผลกระทบ “วิกฤตหมอกควัน” อันตรายที่ป้องกันได้

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ แนะรู้ทัน-ลดผลกระทบ “วิกฤตหมอกควัน” อันตรายที่ป้องกันได้

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ แนะรู้ทัน-ลดผลกระทบ “วิกฤตหมอกควัน” อันตรายที่ป้องกันได้
  การปฏิบัติตนเพื่อลดผลกระทบ
  -สวมหน้ากากอนามัยลดการสูดดมฝุ่นละออง
  -ปิดประตู/หน้าต่างให้มิดชิด
  -ลด/งดประกอบกิจกรรมนอกบ้าน
  -เพิ่มความระมัดระวังการขับรถผ่านเส้นที่มีหมอกควันปกคลุม
  การดูแลสุขภาพหากอยู่ในพื้นที่หมอกควัน
  -ดื่มน้ำสะอาด/ชาเจืยจาง อย่างน้อย 2-3 ลิตร/วัน
  -เตรียมยาที่จำเป็น
  -ดูแลเด็ก/ผู้สูงอายุ/ผู้มีโรคประจำตัวเป็นพิเศษ
  -ไม่ออกกำลังกาย/ทำงานที่ต้องออกแรงมากในที่โล่ง
  -ไม่รองน้ำฝนมาอุปโภคบริโภค
  -หากแน่นหน้าอก/หายใจลำบากให้รีบพบแพทย์

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150