อบจ.จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ เมืองพัทยา ททท. สำนักงานเมืองพัทยา และองค์กรภาคีเครือข่ายภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในต่างประเทศ หวังบุกตลาดการท่องเที่ยว ณ สาธารณรัฐสิงค์โปร์ ในงาน Amazing Thailand Road Show To Malaysia & Singapore 2019

อบจ.จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ เมืองพัทยา ททท. สำนักงานเมืองพัทยา และองค์กรภาคีเครือข่ายภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในต่างประเทศ หวังบุกตลาดการท่องเที่ยว ณ สาธารณรัฐสิงค์โปร์ ในงาน Amazing Thailand Road Show To Malaysia & Singapore 2019

อบจ.จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ เมืองพัทยา ททท. สำนักงานเมืองพัทยา และองค์กรภาคีเครือข่ายภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในต่างประเทศ หวังบุกตลาดการท่องเที่ยว ณ สาธารณรัฐสิงค์โปร์ ในงาน Amazing Thailand Road Show To Malaysia & Singapore 2019

วันนี้ (1 ก.พ. 62) ณ โรงแรม Hilton Singapore ได้รับเกียรติจาก นายกฤษฎา รัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการตลาดอาเซียน เอเชียใต้และแปซิฟิคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมในงาน Amazing Thailand Road Show To Malaysia & Singapore 2019 โดยมีนายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา นายขจรเดช อภิชาติตระกูล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสิงคโปร์ นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นางสุมาลี อัศววิจิตรกุล หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ผู้ประกอบการจากเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผู้ขาย (Seller) จำนวน 41 ราย (พัทยา 8 ราย) และผู้ซื้อ (Buyers) จากสาธารณรัฐสิงค์โปร์ จำนวน 250 ราย ที่เข้าร่วมกิจกรรม Table Top Sales (B2B) ส่งเสริมการขายในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสิงค์โปร์
สิงคโปร์เป็นประเทศเกาะเล็กๆ ที่อยู่ปลายสุดตอนใต้ของแหลมมลายู ได้แยกตัวจากสหพันธ์มาเลเซีย โดยสิงคโปร์มีความสำคัญในการส่งเสริมความเจริญของประเทศ ซึ่งเป็นจุดรวมของเรือสินค้าที่เดินทางจากเอเชียตะวันออกสู่เอเชียใต้ และสิงคโปร์ห่างจากมาเลเซียเพียง 8 กิโลเมตร ตั้งอยู่ไม่ไกลจากแหล่งวัตถุดิบ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะการติดต่อกับมาเลเชียทางถนนที่เกี่ยวเนื่องถึงประเทศไทย สิงคโปร์เป็นเมืองท่าปลอดภาษี และเป็นเมืองท่าพาณิชย์ที่สำคัญของโลก นับว่าสิงคโปร์มีทำเลที่ตั้งเหมาะสมที่สามารถพัฒนาไปได้สะดวกและรวดเร็ว
โดยในวันนี้เป็นจุดสุดท้ายตามโครงการ Road Show ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ที่บุกตลาด Malaysia & Singapore โดยจังหวัดชลบุรี บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา เมืองพัทยา ผู้ประกอบการภาคเอกชน โดยเมืองพัทยานำการแสดงโชว์มวยไทย และนาฏศิลป์ร่วมสมัย (Contemporary Dance) จากสวนนงนุช พัทยา มาแสดงภายในงานเพื่อสร้างสีสัน หวังเสน่ห์เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ให้สู่สายตาชาวกลุ่มนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ ภายในงาน Amazing Thailand Road Show To Malaysia & Singapore 2019 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในต่างประเทศ โดยการเปิดโต๊ะเจรจาธุรกิจ ผู้ซื้อ (Buyers) ผู้ขาย (Seller) Table Top Sales (B2B) นำเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว พบปะเจรจาธุรกิจกับตัวแทนบริษัทนำเที่ยวและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รวมทั้งประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์จังหวัดชลบุรีในมุมมองใหม่ ตอกย้ำตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมและขยายฐานการตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ให้ได้รับทราบสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของพัทยา จังหวัดชลบุรี ในมุมมองที่หลากหลาย เพื่อใช้สำหรับวางแผนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีในอนาคต

ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150