สภาเมืองพัทยา เร่งบูรณะฟื้นฟูปรับภูมิทัศน์ เขตปลอดจอมเทียน ให้เป็นพื้นที่สีเขียวเร่งด่วน

สภาเมืองพัทยา เร่งบูรณะฟื้นฟูปรับภูมิทัศน์ เขตปลอดจอมเทียน ให้เป็นพื้นที่สีเขียวเร่งด่วน

สภาเมืองพัทยา เร่งบูรณะฟื้นฟูปรับภูมิทัศน์ เขตปลอดจอมเทียน ให้เป็นพื้นที่สีเขียวเร่งด่วน

วันนี้ 1 ก.พ. 62 เมื่อเวลา 11.00 น. นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยพลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการการโยธาและสาธารณูปโภค นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร และนายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบต้นปาล์ม บริเวณชายหาดจอมเทียน เขตปลอดจอมเทียน โดยมีหน่วยงานมี่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบร่มเตียงชายหาด เขตปลอด จอมเทียน และสื่อมวลชน ร่วมลงพื้นที่ครั้งนี้

สืบเนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า “ต้นปาล์ม” บริเวณเขตปลอด จอมเทียน เมืองพัทยา มีสภาพแห้ง ไร้การดูแล เกิดความเสียหายจำนวนหนึ่ง จากการลงพื้นที่ของคณะสภาเมืองพัทยานั้น พบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในโครงการปรับภูมิทัศน์ของเมืองพัทยา ช่วงเฟส 1 ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและผ่านช่วงเวลาการประกันตามสัญญาไปแล้ว คณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา จึงได้มอบหมายฝ่ายสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา เร่งบูรณะ ฟื้นฟูต้นไม้ โดยไม่ใช้สารเคมี ปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบให้เป็นพื้นที่สีเขียว พร้อมจะนำเสนอที่ประชุมสภาเมืองพัทยาต่อไป

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150