• สุขใจที่ได้มอบให้กับประชาชน โครงการบริการสาธารณสุขในชุมชน ออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2562

  สุขใจที่ได้มอบให้กับประชาชน โครงการบริการสาธารณสุขในชุมชน ออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2562

  สุขใจที่ได้มอบให้กับประชาชน โครงการบริการสาธารณสุขในชุมชน ออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2562
  เมื่อวันที่ 1 ก.พ.62 ส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา จัดโครงการบริการสาธารณสุขในชุมชน ออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2562 ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนทัพพระยา โดยมีโรงเรียนเสริมสวยเกศศิริพัทยา นานาชาติ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ร่วมให้บริการตัดผมเสริมสวยฟรี ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยร้อยยิ้มแห่งความสุข ประชาชน ต่างจูงมือลูกหลาน ทะยอยเข้ารับบริการ ฟรี ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.
  โครงการบริการสาธารณสุขในชุมชน ออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2562 จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกโดยเน้นการให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน ในการรับบริการทางการแพทย์และการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ

  1. ตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
   -บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยแพทย์หญิงเพชรรัตน์ แซ่ว่อง และทีมงานเวชกรรมสังคม รพ.เมืองพัทยา
   -บริการจ่ายยาตามแผนการรักษาของแพทย์ โดยเภสัชกรวีรพงษ์ ธัมโชตังและทีมงานเภสัชกร รพ.เมืองพัทยา
   2.บริการแพทย์แผนไทย ให้คำแนะนำ ปรึกษาอาการเจ็บป่วย พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรไทยบำบัดการเจ็บป่วย โดย พท.ป.อุษา โสดามุข แพทย์แผนไทยประยุกต์
   3.ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดย นางปุณณภา ทองพันธุ์ ผอ.ส่วนสร้างเสริมสุขภาพ​ และทีมงานส่วนสร้างเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุข
   4.บริการทรายอะเบทสำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลาย ยาเบื่อหนู ยาฆ่าหนอนพยาธิ และกิพท์เซ็ทชุดป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดย ร.ต.อ.หญิงกัญรภา มุกดาสนิท ผอ.ส่วนควบคุมโรค และทีมงานส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข
   5.บริการคลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข
   6.บริการมุมความรู้และการขึ้นทะเบียนสิทธิ์บัตรทอง โรงพยาบาลเมืองพัทยา โดย ร.ต.อ.หญิงพรพนา โชคไทย ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุข และทีมงานส่วนบริการสาธารณสุข
   และในครั้งต่อไป เป็นการออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2562 ณ โรงเรียนสอดคนตาบอด ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150