• พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีชุมชน – อสม. สัมพันธ์ เมืองพัทยาประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “กีฬาสร้างสุข ปลูกจิตสัมพันธ์สร้างสรรค์สามัคคี”

  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีชุมชน – อสม. สัมพันธ์ เมืองพัทยาประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “กีฬาสร้างสุข ปลูกจิตสัมพันธ์สร้างสรรค์สามัคคี”

  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีชุมชน – อสม. สัมพันธ์ เมืองพัทยาประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “กีฬาสร้างสุข ปลูกจิตสัมพันธ์สร้างสรรค์สามัคคี”
  วันนี้(2 ก.พ.62)เวลา 13.00 น.นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีชุมชน – อสม. สัมพันธ์ เมืองพัทยาประจำปี 2562 และมีนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ​ รองปลัดเมืองพัทยา​ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ นายมาโนช หนองใหญ่​ รองนายกเมืองพัทยา​ พร้อมคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ​ แขกผู้มีเกียรติ​ คณะกรรมการชุมชนเมืองพัทยาทั้ง 42 ชุมชน คณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)เมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ สนามกีฬาในร่มเมืองพัทยา
  สำหรับการแข่งขันกีฬาสีชุมชน – อสม. สัมพันธ์ เมืองพัทยาประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่เบิกบานมีกิจกรรมร่วมกันรวมทั้งยังสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรรมการชุมชนและอสม. โดยเน้นความสนุกสนานและสร้างความเป็นทีม มีการบูรณาการการวางแผนการทำงานร่วมกันภายในสีของแต่ละสี โดยมีคำขวัญในปีนี้ “กีฬาสร้างสุข ปลูกจิตสัมพันธ์ สร้างสรรค์สามัคคี” ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นกรรมการชุมชนอสม. และประชาชนในชุมชนเขตเมืองพัทยา จำนวนทั้งสิ้น 1, 200 คน แบ่งสีออกเป็น 6 สี ได้แก่
  สีฟ้ามี 7 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนต้นกระบก, ชุมชนชุมสาย, ชุมชนหนองตะแบกชุมชนชัยพฤกษ์, ชุมชนมาบประดู่, ชุมชนกระทิงลาย, และชุมชนบ้านหัวทุ่ง
  สีเขียวมี 7 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนอรุโณทัย, ชุมชนวอล์คกิ้งสตรีท, ชุมชนเขาน้อย, ชุมชนทัพพระยา, ชุมชนหนองพังแค, ชุมชนตลาดเก่านาเกลือและชุมชนวัดบุณย์กัญจนาราม
  สีชมพูมี 7 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนวัดช่องลม, ชุมชนเจริญสุขพัฒนา, ชุมชนเกาะล้าน, ชุมชนซอยไปรษณีย์, ชุมชนเขาตาโล, ชุมชนเพนียดช้างและชุมชนรุ่งเรือง
  สีน้ำเงินมี 7 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ, ชุมชนหนองอ้อ, ชุมชนวัดธรรมสามัคคี, ชุมชนบงกช, ชุมชนแหลมราชเวช, ชุมชนพัทยาใต้พัฒนาและชุมชนพัทยาเหนือ
  สีส้มมี 7 ชุมชนประกอบด้วยชุมชนซอย ๕ ธันวา, ชุมชนวัดชัยมงคล, ชุมชนร้อยหลัง, ชุมชนซอยกอไผ่, ชุมชนบ้านกระบก ๓๓, ชุมชนโพธิสัมพันธ์และชุมชนหนองใหญ่บ้านบน
  สีม่วงมี 7 ชุมชนประกอบด้วย ชุมชนชัยพรวิถี, ชุมชนเทพประสิทธิ์, ชุมชนบ้านโรงไม้ขีด, ชุมชนซอย 5 ยศศักดิ์, ชุมชนพัทยากลาง, ชุมชนลานโพธิ์และชุมชนหนองใหญ่บ้านล่าง
  โดยในปีนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือประเภทกีฬาสากล ได้แก่ เปตอง วอลเลย์บอล ฟุตซอลและประเภทกีฬาพื้นบ้าน​ ซึ่งบรรยากาศตลอดกิจกรรมเป็นไปอย่างคึกคัก สนุกสนาน และเป็นกันเองระหว่างผู้บริหาร คณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เมืองพัทยา

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150