• เมืองพัทยาจับมือทุกภาคส่วน กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัย พร้อมจะทำบันทึกข้อตกลงระหว่างภาครัฐและเอกชนดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว

  เมืองพัทยาจับมือทุกภาคส่วน กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัย พร้อมจะทำบันทึกข้อตกลงระหว่างภาครัฐและเอกชนดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว

  เมืองพัทยาจับมือทุกภาคส่วน กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัย พร้อมจะทำบันทึกข้อตกลงระหว่างภาครัฐและเอกชนดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว

  วันนี้ 7 ก.พ. 62 เวลา 13.30 น. นายรณกิจ เอกสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมกำหนดมาตรการในการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยมีนายสุรัตน์ เทพฉายโต ผู้อำนวยการส่วนป้องกันภัยพิบัติ นายณัฐพล ธีรวุฒิวรเวทย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา พร้อมคณะที่ปรึกษาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอบางละมุง ศูนย์ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี สภ.เมืองพัทยา ตร.ท่องเที่ยว ร้อย รส.อำเภอบางละมุง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ผู้ประกอบการซีวอล์คเกอร์ เรือนำเที่ยว เรือโดยสาร โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา โรงพยาบาลเมืองพัทยา มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ที่ ห้องประชุม 251 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา
  สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. ที่ ห้องประชุมสถานีตำรวจท่องเที่ยว 4 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว นายรณกิจ เอกสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ Mr.Zhou Guangxu เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมคณะฯ เนื่องในโอกาสเข้าพบและปรึกษาหารือแนวทางมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวจีน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นเมื่อเล่นกิจกรรมทางน้ำ หรือนั่งเรือไปเกาะล้าน ซึ่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นหลักเพราะเมืองพัทยาเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีนและทั่วโลก ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในเทศกาลสำคัญๆเช่น เทศกาลตรุษจีนนี้ จึงได้ประชุมหารือบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในวันนี้ (7 ก.พ.2562) เพื่อหารือรับทราบแนวทางมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน เมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะล้าน รวมถึงเรื่องความปลอดภัยในการลงเล่นน้ำและกิจกรรมภายในโปรแกรมที่จัดวางไว้ให้นักท่องเที่ยวชาวจีนได้ร่วมกิจกรรมพร้อมอำนวยสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา และเกาะล้าน

  ในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอบางละมุง ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันมีชาวต่างชาติที่เข้ามาขอรับใบขับขี่ในพื้นที่ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีการขอเทียบใบอนุญาตขับรถของประเทศอื่นให้สามารถใช้ในประเทศไทยได้ ซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยใบอนุญาตขับรถดังกล่าวสำหรับชาวต่างชาติที่มีใบขับขี่สากล ส่วนอีกกลุ่มจะเป็นชาวต่างชาติที่พักพิงในประเทศไทย หรือที่เรียกว่าใบขับขี่ชั่วคราว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในกรณีที่ชาวต่างชาติเช่ารถจักรยานยนต์ขับขี่ในพื้นที่ต่างๆ ของเมืองพัทยา ซึ่งมีอายุการใช้งาน 1 ปี และสามารถต่ออายุเพิ่มอีก 1 ปี รวมเป็น 2 ปี สำหรับเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น ขณะนี้โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้เปิดคลินิก บนเกาะล้าน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น. โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานอำนวยความสะดวกช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดเหตุกรณีฉุกเฉิน รับ – ส่ง ผู้ป่วยถึงฝั่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ ประจำท่าเรือ A พร้อมนำรถฉุกเฉินคอยรอรับผู้ป่วยทันที และนอกจากนี้เมืองพัทยาได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยเบื้องต้น พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการ เจ็ตสกี ซีวอล์คเกอร์ สปีตโบ๊ท และผู้ประกอบการทางเรือ ติดตั้งป้าย กฎระเบียบและข้อห้ามต่างๆ ที่ชัดเจน พร้อมอธิบายให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังก่อนทุกครั้งที่จะเล่นกิจกรรมทางน้ำ หรือขึ้น – ลงเรือ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยกันรักษาความปลอดภัย ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การทำบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐในการดำเนินงานเร็วๆนี้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  หากพบเห็นอุบัติเหตุ หรือประสบอุบัติเหตุ สามารถแจ้งได้ที่ Tourist Police Hotline 1155 หรือ ศูนย์ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 097 0419693

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150