• ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ตรวจความคืบหน้าศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ในปี 2569

  ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ตรวจความคืบหน้าศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ในปี 2569

  ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ตรวจความคืบหน้าศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ในปี 2569

  วันนี้ 8 ก.พ. 62 เวลา 09.30 น. ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เดินทางมาตรวจเยี่ยม พร้อมนายวิษณุ ไล่ชะพิษ ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศ และวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. ดร.กาหลง เย็นจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. ภาค 1 และคณะกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 1 (เขตภาคตะวันออก) ทั้ง 13 จังหวัด เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนแม่บทสนามกีฬาภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี และออกแบบอาคารสระว่ายน้ำ สนามฟุตบอล สนามเทนนิส เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เมืองพัทยาเป็นหนึ่งในสถานที่จะจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ปี 2569 ซึ่งมีนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา นายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

  ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุมหารือเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เห็นชอบให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2569 ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเสนอและการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้งให้มีคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ โดยมีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 มีมติให้ศึกษาความพร้อมของจังหวัดที่มีศักยภาพในการจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ โดยจะดำเนินการที่จังหวัดชลบุรีก่อน เนื่องจากจังหวัดชลบุรีมีความเป็นไปได้ ที่จะได้จัดการแข่งขันฯ
  ด้านนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ได้ชี้แจงว่า ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก อยู่บนเนื้อที่จำนวน 254 ไร่ ซอยชัยพฤกษ์ 2 ได้มีการพัฒนาเป็นอาคารกรีฑาในร่ม เพื่อใช้การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในปี 2548 เพื่อให้เป็นสนามกีฬาภาคตะวันออก ตามนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นศูนย์การแข่งขันกีฬา ที่สามารถรองรับการแข่งขันระดับนานาชาติได้ และต้องมีแผนการประสานงานประโยชน์ใช้สอยทั้งกิจกรรมการแข่งขันและกิจกรรมอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโครงการสำรวจและจัดทำแผนผังแม่บทศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เฟส 3 ดำเนินการโดยบริษัทกิจการร่วมค้า พระราม 2 เอสที เป็นบริษัทผู้รับจ้าง ประกอบด้วยการก่อสร้างหลังคาคลุมอัศจรรย์ทิศประธาน (อัศจรรย์ทิศตะวันตก) และอัศจรรย์ทิศเหนือ ทิศใต้ ซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าร่วมชมการแข่งขันได้ถึง 20,000 คน และลานจอดรถโซน VIP ได้ถึง 100 คัน พร้อมปรับภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2563 นอกจากนี้เพื่อพัฒนาศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกสู่ความเป็นนานาชาติ ได้มีการออกแบบอาคารสระว่ายน้ำสนามฟุตบอลและสนามเทนนิส แบบงานผังบริเวณภายนอกอาคาร ซึ่งจะได้มีการดำเนินการไปตามลำดับต่อไป
  จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จังหวัดชลบุรีเป็นเมืองชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นเมืองท่าขนส่งสินค้าและอุตสาหกรรมเป็นเมืองที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาท่องเที่ยวและพักผ่อนตลอดทั้งปี อีกทั้งเป็นเมืองที่ได้นำแนวทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือ Sport tourism เข้ามาเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดจนก้าวสู่การเป็น Sport City ชั้นนำของเมืองไทย ประกอบกับจังหวัดชลบุรีมีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเคยจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในหลายชนิดกีฬา อาทิ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอลชายหาด สคอส ไตรกีฬา และกีฬาทางน้ำ อาทิ เรือใบวินเซิร์ฟ เจ็ตสกี เป็นต้น อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกเช่น ชายหาดเมืองพัทยา และบางแสนเป็นต้น ดังนั้นจังหวัดชลบุรีจึงมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยจะนำข้อมูลที่ได้ในครั้งนี้นำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เมืองพัทยาเป็นหนึ่งในสถานที่ๆจะจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ปี 2569 ต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150