• เปิดลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.

  เปิดลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.

  ได้เปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ หรืออยู่นอกราชอาณาจักร ทางอินเทอร์เน็ตแล้ว ทาง
  https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/
  ตั้งแต่ 28 ม.ค. -19 ก.พ. 62

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150