• เปิดรับลงทะเบียน ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต (เลือกตั้งล่วงหน้า) ง่ายๆ ไม่ยุ่งยากสามารถลงได้ทั้งทางไปรษณีย์และเว็บไซต์

  เปิดรับลงทะเบียน ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต (เลือกตั้งล่วงหน้า) ง่ายๆ ไม่ยุ่งยากสามารถลงได้ทั้งทางไปรษณีย์และเว็บไซต์

  เปิดรับลงทะเบียน ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต (เลือกตั้งล่วงหน้า) ง่ายๆ ไม่ยุ่งยากสามารถลงได้ทั้งทางไปรษณีย์และเว็บไซต์

  ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง ได้กำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​ ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. โดยเริ่มเปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในเขตและนอกเขต ตลอดจนการใช้สิทธินอกราชอาณาจักร ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 นี้

  สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักทะเบียนราษฎร์เมืองพัทยาหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศ​ สำหรับคนไทยในต่างแดนที่ประสงค์จะลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่​ประเทศไทยประจำประเทศนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อโดยตรงหรือทางไปรษณีย์ หากท่านใดไม่สะดวกในการเดินทาง ท่านสามารถยื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/ ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งระบบจะปิดอัตโนมัติ ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย หากในกรณีที่ประเทศที่อยู่มีสถานทูตและสถานกงสุลหลายแห่ง สามารถตรวจสอบได้ที่ https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad/
  ทั้งนี้ ผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์ในพื้นที่เมืองพัทยา สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองพัทยา 2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3137

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150