• เมืองพัทยาบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่าย หารือดึงกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดปี

  เมืองพัทยาบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่าย หารือดึงกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดปี

  เมืองพัทยาบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่าย หารือดึงกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดปี

  เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 62 เวลา 13.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมหารือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา โดยมีนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายวัฒนา จันทนวรานนท์ ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา​ นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา​ นางดารัตน์ สุรักขะกะ ผอ. กองการท่องเที่ยวและกีฬา​ อบจ. นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี​ นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการเมืองพัทยา​ หน่วยงานภาคเอกชน​ ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 131 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อร่วมกันพิจารณาหารือการปรับกำหนดการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน​ รวมทั้งการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสพิธีบรมราชาภิเษก​ การเฉลิมฉลองพัทยา​ครบรอบ​ 60​ ปี​ ที่ทหารอเมริกันยกพลขึ้นบก​ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีตลอดทั้งปี

  เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ​ ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของภาคตะวันออก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของเมืองพัทยา ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง
  โดยเมืองพัทยาได้จัดแผน ดำเนินการจัดทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2562 ซึ่งมีเมืองพัทยาและภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (อบจ.ชลบุรี) และภาคเอกชนต่างๆ ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาตลอดปี 2562 ซึ่งในวันนี้ได้หารือมีประเด็นสำคัญช่วง 2 เดือนหลักๆ คือ เดือนพฤษภาคม โดยในเดือนนี้เมืองพัทยาได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกำหนดชื่องานให้สอดคล้องกับการร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสพิธีบรมราชาภิเษก​ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 พ.ค. นี้ โดยเชิญทุกภาคส่วน โรงเรียน และ สถานประกอบการทุกแห่ง จัดงานเฉลิมฉลองตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ โดยร่วมประดับตกแต่งด้วยธงสีเหลือง พร้อมใจเตรียมเพาะต้นกล้าดอกไม้สีเหลืองเพื่อให้ชูช่อออกดอกสีเหลืองให้บานสะพรั่งอร่ามทั้งเมืองพัทยา นอกจากนี้ได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อสังคม โดยจัดเก็บกวาดขยะตามชายหาดพัทยา ป่าชายเลน และจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่บริเวณชายหาดเมืองพัทยา ให้สมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมติดตั้งจอมอนิเตอร์เป็นจุดๆ ตลอดแนวชายหาด เพื่อให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้ร่วมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยดึงกิจกรรมเทศกาลพลุนานาชาติ มาเป็นหนึ่งในกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม ณ บริเวณชายหาดเมืองพัทยา และในงบประมาณ 63 เมืองพัทยาจะกำหนดจัดขึ้นในช่วงของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีต่อไป และอีกหนึ่งประเด็นหลัก คือ ในทุกๆปี ของช่วงเดือนมิถุนายนต่อไปเมืองพัทยา ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ที่ทหารอเมริกันยกพลขึ้นบกมาท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาเป็นครั้งแรก​ ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 60 ปี จึงได้มีการหารือในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองให้ยิ่งใหญ่ โดยเลื่อนการงานเทศกาลดนตรี Pattaya Music festival 2019 เดิมจัดขึ้นเดือนมีนาคม มาจัดในระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายนแทน อีกทั้งดึงกิจกรรมเด่นขึ้นมาอีกหนึ่งกิจกรรมนอกเหนือจากกิจกรรมหลักๆ ที่มีอยู่ตลอดทั้งเดือนนี้
  ซึ่งในที่ประชุมได้เสนอการจัดการกิจกรรมขบวนคาร์นิวัลเมืองพัทยา ที่ชายหาดเมืองพัทยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา พร้อมทั้งกำหนดจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่เป็นงานหลักเสริมกิจกรรมที่มีอยู่เดือนมิถุนายนและพฤศจิกายน ให้เป็นงานสถาปนาเมืองพัทยาด้วย

  ทั้งนี้ได้มีเป้าหมายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬาของประเทศรวมถึงแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการส่งเสริมท่องเที่ยวและพัฒนาเมืองพัทยาให้ทันสมัยระดับนานาชาติ​ เกิดการบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาหารือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา​ ​ซึ่งสอดคล้องกับคอนเซ็ปท์ NEO Pattaya ที่จะใช้เป็นพลังข้ามผ่านสู่โลกยุคดิจิทัล เปลี่ยนภาพลักษณ์ชายหาดที่ทอดตัวยาวนานกว่า 60 ปีให้เป็นพื้นที่ปราศจากขยะ ปรับภูมิทัศน์ให้สอดรับกับโครงการ EEC สู่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรมยุคใหม่ ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านด้านขยะและพลังงาน สร้างพัทยาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน และเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150