• ต้อนรับคณะจากสมาคมเทควันโดจังหวัดคองกิโด สาธารณรัฐเกาหลีใต้

  ต้อนรับคณะจากสมาคมเทควันโดจังหวัดคองกิโด สาธารณรัฐเกาหลีใต้

  ต้อนรับคณะจากสมาคมเทควันโดจังหวัดคองกิโด สาธารณรัฐเกาหลีใต้

  วันนี้ (22 ก.พ.2562) นายบันลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ Mr.Lim Jongnam รองนายกสมาคมเทควันโดจังหวัดคองกิโด สาธารณรัฐเกาหลีใต้และคณะ ในโอกาสที่เดินเข้าเยี่ยมคารวะและศึกษาดูงานในข้อตกลงความร่วมมือด้านการกีฬาเทควันโด รวมทั้งร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทควันโด “Pattaya Open Taekondo Championship” ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์กีฬานานาชาติภาคตะวันออก โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สำนักการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150