• เปิดศึกปะทะศิลปะการต่อสู้การแข่งขันเทควันโด Pattaya Open Taekwondo Championship ครั้งที่ 1

  เปิดศึกปะทะศิลปะการต่อสู้การแข่งขันเทควันโด Pattaya Open Taekwondo Championship ครั้งที่ 1

  เปิดศึกปะทะศิลปะการต่อสู้การแข่งขันเทควันโด Pattaya Open Taekwondo Championship ครั้งที่ 1

  วันนี้ (23 ก.พ.62) เวลา 10.00 น. ณ อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันเทควันโด Pattaya Open Taekwondo Championship ครั้งที่ 1 โดยมี
  นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการการกีฬาและนันทนาการ นายเอกประภู เอกะสิงห์ ที่ปรึกษาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม พร้อมด้วย Mr. Lim Jongnam รองนายกสมาคมเทควันโดเคียงกิโด สาธารณรัฐเกาหลี หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารสถานศึกษา สื่อมวลชน นักกีฬา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ อย่างคับคั่ง ซึ่งมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันครั้งนี้

  เมืองพัทยาและสมาคมโค้ชเทควันโดเกาหลีประจำประเทศไทยได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเทควันโด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันส่งเสริมและพัฒนากีฬาเทควันโดให้กับโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนิน – พัทธยาเหนือ) และประชาชนทั่วไปที่สนใจในกีฬาชนิดนี้ ซึ่งปัจจุบันกีฬาเทควันโดกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทยเนื่องจากนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยได้รับเหรียญรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆไม่ว่าจะเป็นกีฬาโอลิมปิกเกมส์เอเชียนเกมส์ชิงแชมป์โลก และอีกมากมายหลายรายการ จึงทำให้กีฬาเทควันโดได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นโดยมีการเปิดการเรียนการสอนโดยทั่วประเทศมีการจัดการแข่งขันตั้งแต่ระดับโรงเรียนและระดับสูงขึ้นไป รวมทั้งได้มีการบรรจุกีฬาเทควันโดลงในหลักสูตรของการเรียนการศึกษาต่างๆ

  ดังนั้นเมืองพัทยาจึงได้กำหนดจัดการแข่งขันเทควันโดขึ้นใน ครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและการเล่นกีฬาเทควันโดให้เด็กและเยาวชนได้มีเวทีในการแข่งขันกีฬาเทควันอีกทางหนึ่งด้วย โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทท่ารำพุมเซ่ และประเภทต่อสู้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถในด้านกีฬาเทควันได้มีการพัฒนาฝีมือ นำไปสู่ความเป็นชนะเลิศ พร้อมทั้งเพื่อเป็นการให้ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งต่อยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ และยังเป็นการเปิดโอกาสนำสู่การเป็นนักกีฬาเยาวชน ระดับภูมิภาค ระดับนานาชาติต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150