• 1-3 มี.ค.นี้ มูลนิธิ เอช เอช เอ็นฯ เชิญร่วมกิจกรรมพัทยาคลาสสิคคาร์โชว์ ครั้งที่ 2 (2nd Classic Car Show Pattaya) ณ โรงแรมเอเชียพัทยา

  1-3 มี.ค.นี้ มูลนิธิ เอช เอช เอ็นฯ เชิญร่วมกิจกรรมพัทยาคลาสสิคคาร์โชว์ ครั้งที่ 2 (2nd Classic Car Show Pattaya) ณ โรงแรมเอเชียพัทยา

  1-3 มี.ค.นี้ มูลนิธิ เอช เอช เอ็นฯ เชิญร่วมกิจกรรมพัทยาคลาสสิคคาร์โชว์ ครั้งที่ 2 (2nd Classic Car Show Pattaya) ณ โรงแรมเอเชียพัทยา

  วันนี้ (25 ก.พ 62) เวลา 11.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในประชุมการจัดกิจกรรมพัทยาคลาสสิคคาร์โชว์ ครั้งที่ 2 (2nd Classic Car Show Pattaya) ซึ่งจัดโดยมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายดำรงค์เกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว และนางรัชฎา ชมจินดา ผู้อำนวยการมูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  มูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทยเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ให้การสงเคราะห์คุ้มครอง และช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสในเมืองพัทยา โดยมูลนิธิฯได้จัดตั้งสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี ศูนย์พักพิงเด็กพัทยา และศูนย์การเรียนรู้อาเซียน โดยมีเด็กอยู่ในความอุปการะของมูลนิธิฯมากกว่า 350 คน
  การจัดงานพัทยาคลาสสิคคาร์โชว์จัดขึ้นครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาและระดมเงินทุนช่วยเหลือองค์กรพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งการจัดกิจกรรมได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและนักท่องเที่ยว และสามารถระดมทุนได้ทั้งหมด 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ซึ่งทางผู้จัดงานได้มอบเงินรายได้จากการระดับทุนทั้งหมดให้กับทางมูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ให้การสงเคราะห์คุ้มครอง และช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสในเมืองพัทยา นำไปให้ความช่วยเหลือเด็กๆในโครงการต่างๆของมูลนิธิฯกว่า 350 คน

  สำหรับ ปี 2562 ทางพัทยาคลาสสิคคาร์โชว์มีความประสงค์จะจัดงานพัทยาคลาสสิคคาร์โชว์ครั้งที่ 2 ขึ้นในวันที่ 1-3 มีนาคม 2562 โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมดังนี้.
  -วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 : เจ้าของรถคลาสสิคคาร์ทั่วประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่โรงแรมเอเชียพัทยา
  -วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 : การแสดงโชว์รถคลาสสิคคาร์จำนวนประมาณ 100 คันโดยจัดโชว์เป็นขบวนพาเหรดทั่วเมืองพัทยาและมีการแสดงบนเวทีและกิจกรรมการกุศลในช่วงกลางคืน
  -วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 : การแสดงโชว์รถคลาสสิคคาร์ (ต่อ) และเสร็จสิ้นกิจกรรมในภาคบ่าย

  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 095-8523555 (นายพิรุธ น้อยอิ่มใจ)

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150