• ประชุมสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ครั้งที่ 1/2562

  ประชุมสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ครั้งที่ 1/2562

  ประชุมสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ครั้งที่ 1/2562

  วันนี้ (25 ก.พ.2562) สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี จัดประชุมครั้งที่ 1/2562 โดย นางสาวฐิติภัสร์ ศิริณัฐศรีกุล นายกสมาคมฯ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่มประชุมเป็นจำนวนมากประกอบด้วย นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษาฝ่ายท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเมืองพัทยา ในฐานะที่ปรึกษาสมาคมฯ ผู้แทนนายกเมืองพัทยา นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬา จ.ชลบุรี นางปิ่นนาถ เจริญผล ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา นางสุมาลี อัศววิจิตรกุล หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว อบจ. นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ผู้แทนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ทั้งนี้ในการประชุมสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ครั้งที่ 1/2562 ได้ประชุมในเรื่องการตลาดต่างประเทศโครงการ Pattaya Travel Mart 2019 การสรุปโครงการสัญจรเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ การจัดประกวดวาดภาพระบายสีสำหรับเยาวชนปีที่ 2 รวมทั้งเรื่อง EEC เพื่อเป็นการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน อันจะพัฒนาการท่องเที่ยวพัทยาให้ก้าวหน้าต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150