• เมืองพัทยาจัดฝึกอบรมอาชีพ ครั้งที่ 1 ตามโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562

  เมืองพัทยาจัดฝึกอบรมอาชีพ ครั้งที่ 1 ตามโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562

  เมืองพัทยาจัดฝึกอบรมอาชีพ ครั้งที่ 1 ตามโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562

  วันนี้ (26 ก.พ. 62) 09.00 น. ณ สำนักงานชุมชนเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมอาชีพ ครั้งที่ 1 ตามโครงการอบรมอาชีพแก่ ประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 โดยมีนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมกันนี้มีนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนชุมชน เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ เป็นจำนวนมาก

  ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่วนพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ให้ประชาชนมีความรู้ มีทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายแก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยในวันนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพจำนวน 3 หลักสูตรได้แก่

  1. หลักสูตร “นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (นวดตัว 150 ชั่วโมง)” ระยะเวลา 13 วันระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 14 มีนาคม 2562 จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 30 คน วิทยากรโดย คุณจิตรณิญาณ์ ฐิติปัญญรัตน์ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยชำนาญการและคณะจากโรงพยาบาลพนัสนิคม
   2.หลักสูตร “อาหารไทย” มีจำนวน 4 รายการ ได้แก่ หอยทอดออส่วนทอดมันกุ้งและทอดมันปลา ระยะเวลา 2 วันระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 35 คนวิทยากร โดยคุณเกษมสุข เขียวทอง ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหารจากวิทยาลัยดุสิตธานีศูนย์การศึกษาพัทยา
   3.หลักสูตร“ ความงาม” ประเภทแต่งหน้า เสริมบุคลิกภาพ ระยะเวลา 6 วันระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 35 คน วิทยากรโดยคุณจันทิมันต์ สิริโพธิษาสุข เจ้าของร้านเสริมสวยจุฑามาศ

  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่วนพัฒนาชุมชน หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3259 ในวันและเวลาราชการ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150