• เมืองพัทยาลงพื้นที่สำรวจภูมิทัศน์ชายหาดพัทยากลาง​ พร้อมนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปรับภูมิทัศน์ให้สามารถรองรับกิจกรรมสันทนาการตลอดทั้งปี

  เมืองพัทยาลงพื้นที่สำรวจภูมิทัศน์ชายหาดพัทยากลาง​ พร้อมนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปรับภูมิทัศน์ให้สามารถรองรับกิจกรรมสันทนาการตลอดทั้งปี

  เมืองพัทยาลงพื้นที่สำรวจภูมิทัศน์ชายหาดพัทยากลาง​ พร้อมนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปรับภูมิทัศน์ให้สามารถรองรับกิจกรรมสันทนาการตลอดทั้งปี

  วันนี้ (26 ก.พ.62) เวลา 10.30 น. นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจปรับปรุงและพัฒนาลานกิจกรรมชายหาดพัทยา และเพิ่มพื้นที่ในการจอดรถ ขยายทางเท้า พร้อมปรับภูมิทัศน์ชายหาดพัทยาเพิ่มแสงสว่าง ตลอดทั้งชายหาดเพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยมีนายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ครั้งนี้

  ปัจจุบันมีเมืองพัทยามีกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นประจำตลอดทั้งปี และบริเวณลานเอนกประสงค์ชายหาดพัทยากลาง เป็นหนึ่งสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากเป็นจุดศูนย์กลางของสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและใกล้กับที่พักโรงแรม สถานบริการต่างๆ ทำให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก ทั้งนี้เพื่อเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา และเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่สามารถรับรองจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี
  ดังนั้นนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา จึงได้มีนโยบายปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบชายหาดพัทยาตลอดแนวชายหาด โดยมอบหมายให้นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจบริเวณชายหาดพัทยา ตามแนวทางปฎิบัติ ดังนี้

  1. ขยายทางเท้าลงบนชายหาดที่มีความกว้างขวางมากขึ้นในปัจจุบัน พร้อมปรับพื้นที่ให้สามารถจอดรถได้ โดยมีอัตราค่าบริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน กรณีจอดรถเป็นเวลานานๆ หรือข้ามคืน
  2. ปัจจุบันเมืองพัทยาได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้มีชายหาดพัทยา ให้มีหาดทรายเพิ่มมากขึ้นถึง 3.5 เมตร ดังนั้นเพื่อให้สามารถขยายพื้นที่ เพื่อพัฒนาลานเอนกประสงค์ชายหาดพัทยากลาง จากเดิมมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 200 – 300 เมตร ให้มีความกว้างมากขึ้นกว่าเดิม และสามารถรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นจำนวนมากๆ ได้อย่างทั่วถึง
  3. ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั่วไป อาทิ ตู้ไฟที่ขีดขวางการจราจร หรือ การวิ่งออกกำลังกายของนักท่องเที่ยว เพื่อให้มีการสัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ป้ายจุดจอดรถประจำทาง ระบบไฟฟ้าไฮแมส ซึ่งพื้นที่บางจุดมีต้นไม้สูงที่รกทึบจนเกินไป ทำให้แสงไฟไฮแมสไม่สามารถส่องสว่างถึงพื้นได้ ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการสำรวจในเบื้องต้น​ เพื่อทำหนังสือเชิญสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม​ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานทั้ง 3 แนวทางข้างต้นให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป….
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150