• สสปน. และเมืองพัทยาบุกตลาด จัดกิจกรรม Table Top Sales ส่งเสริมการขายในต่างประเทศ​ งาน Myanmar Business Event Road Show 2019 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

  สสปน. และเมืองพัทยาบุกตลาด จัดกิจกรรม Table Top Sales ส่งเสริมการขายในต่างประเทศ​ งาน Myanmar Business Event Road Show 2019 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

  สสปน. และเมืองพัทยาบุกตลาด จัดกิจกรรม Table Top Sales ส่งเสริมการขายในต่างประเทศ​ งาน Myanmar Business Event Road Show 2019
  ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

  วันนี้ (28 ก.พ. 62) เวลาท้องถิ่น 13.00 น. ที่ ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา นางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ สำนักส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปช. เป็นประธานเปิดงาน Myanmar Business Event Road Show 2019 โดยมีนางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชฑูต ณ กรุงย่างกุ้ง เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก Mr.Zaw Min Win, President of the Republic of Union of Myanmar Federation Chamber of Commerce and lndustry กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนเมืองไมซ์ ประกอบด้วยนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา นางกนกรัตน์ พันธ์นรา รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร นางวรนุช สิงห์โต ผู้อำนวยการส่วนการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร นางสาวเสาวลักษณ์ ขันกสิกรรม นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร นางจุฑา ธาราไชย ผู้จัดการอาวุโส ส่วนงานพัฒนาเครือข่ายไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นางสาววิศิษฏ์มน ศรีนิลทา ผู้จัดการ ส่วนงานพัฒนาเครือข่ายไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และกลุ่มผู้ซื้อจากกรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา จำนวน 40 ราย กลุ่มผู้ขาย จากประเทศไทย จำนวน 10 ราย เข้าร่วมงานฯ ครั้งนี้

  ด้วยสำนักส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. มีแผนงานส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดต่างประเทศและการสร้างเครือข่ายด้านไมซ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกับเมืองไมซ์ซิตี้ (MICE CITY) ในการประชาสัมพันธ์ถึงศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยในรับรองเป็นสถานที่จัดงานประชุมและนิทรรศการนานาชาติหรือ อุตสาหกรรม (MICE) ซึ่ง สสปช.ได้เชิญคณะผู้แทนเมืองไมซ์และผู้แทนในระดับนโยบาย ผู้กำกับดูแลวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์และนโยบายเศรษฐกิจและการบริการ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ประสานหลักด้านไมซ์ เข้าร่วมงานกิจกรรมด้านการตลาดต่างประเทศและการสร้างเครือข่ายด้านไมซ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 งาน คือ งาน ASEAN Tourism Forum 2019 เมื่อวันที่ 15 – 17 มกราคม 2562 ณ เมืองกว๋างนิญ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่ผ่านมา และในวันนี้ งาน Myanmar Business Event Road Show 2019 ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา โดยมีการเสวนาและกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งวัน ประกอบด้วย การบรรยายสรุป ภาพรวมตลาดงานแสดงสินค้าของประเทศเมียนมาร์ และการสนับสนุนของรัฐบาล (To be confirmed) นำโดย Mr.Myo Thant, President of Myanmar Exhibition and Convention Association และการบรรยาย เกี่ยวกับเรื่อง Redefine your business event in Thailand “360 degree Exhibition Success” โดยมีจากนางสาวกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สสปน. เป็นผู้บรรยายครั้งนี้ ที่ ห้องเจรจาธุรกิจ ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ (Exhibition) จากนั้นคณะผู้แทนเมืองไมซ์ ได้เข้าร่วมเจรจาธุรกิจ ฝ่ายอุตสาหกรรมการประชุมและการท่องเที่ยว เพื่อเป็นรางวัล โดยร่วมรับฟังการบรรยายสรุปความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการจัดประชุมและนิทรรศการ ของ สสปน. นำโดยนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะผู้แทนจังหวัดขอนแก่น นำเสนอความพร้อมของจังหวัดขอนแก่นในการรองรับกลุ่มประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล พร้อมร่วมกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ (Table top session) ซึ่งมีกลุ่มผู้ซื้อจากกรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา จำนวน 40 ราย ประกอบด้วยบริษัทวางแผนการจัดประชุมและบริษัทท่องเที่ยวท้องถิ่น ผู้ขายชาวไทย จำนวน10 ราย ประกอบด้วยบริษัทวางแผนจัดประชุม บริษัทท่องเที่ยว โรงแรม สถานที่จัดกิจกรรม อาทิ Avani Atrium at Bangkok Hotel , Centara Grand by Central World , Rembrandt Hotel Bangkok , Sofitel Bangkok , Centra by centara Hotel Mae Sot , Mytt Beach Hotel , The Dhara Dhevi Chiang Mai , Safari World และ Donna Tour ร่วมเปิดโต๊ะเจรจาธุรกิจ ผู้ซื้อ (Buyers) ผู้ขาย (Seller) Table Top Sales เพื่อนำเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว พบปะเจรจาธุรกิจกับตัวแทนบริษัทนำเที่ยวและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รวมทั้งประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์จังหวัดชลบุรีในมุมมองใหม่ ตอกย้ำตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมและขยายฐานการตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ให้ได้รับทราบสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของพัทยา จังหวัดชลบุรี ในมุมมองที่หลากหลาย เพื่อใช้สำหรับวางแผนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีในอนาคต

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150