• พิธีเปิดนิทรรศการเผยแพร่และปชส.การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยปี 62 ของจังหวัดชลบุรี

  พิธีเปิดนิทรรศการเผยแพร่และปชส.การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยปี 62 ของจังหวัดชลบุรี

  พิธีเปิดนิทรรศการเผยแพร่และปชส.การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยปี 62 ของจังหวัดชลบุรี

  วันนี้(1 มี.ค. 62) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562 ของจังหวัดชลบุรี เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2522 และบทบาทของกระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย ให้กับบุคลากรและประชาชนทั่วไป พร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในปีที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2522 โดยมี นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นผู้แทนนายกเมืองพัทยา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชลบุรี

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150