• เมืองพัทยาทำความสะอาดต่อเนื่อง หากละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับและปรับ 2,000 บาท ทันที

  เมืองพัทยาทำความสะอาดต่อเนื่อง หากละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับและปรับ 2,000 บาท ทันที

  เมืองพัทยาทำความสะอาดต่อเนื่อง หากละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับและปรับ 2,000 บาท ทันที

  หลังจากมีการร้องเรียนเรื่องการทิ้งขยะ ส่งกลิ่นเน่าเหม็น สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและสัญจรผ่าน รวมทั้งส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองพัทยา ทั้งนี้ เมืองพัทยาโดยสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ลงพื้นที่เก็บและกำจัดขยะช่วยเหลือประชาชนแก้ปัญหาทุกจุดทั่วเมืองพัทยา ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังมีบางแห่งที่มีผู้มักง่ายทิ้งไม่เลือกที่ ทำให้ขยะล้นเมือง ไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์และความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาจึงได้มอบนโยบายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา วางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ รถขนขยะดำเนินการเก็บและกำจัดขยะทุกจุดให้หมดไปตามนโยบายการพัฒนาเมืองพัทยา ให้มีความสวยงาม สะอาด สะดวก สบาย อย่างแท้จริง

  โดยเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2562 สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ได้ทำการแบ่งสายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
  1.เก็บกวาดทำความสะอาดถนนชัยพรวิถี ซอยสยามคันทรีคลับ ซอยสุขุมวิท 24,27 ชายหาดจอมเทียน-เขตปลอด ถนนสุขุมวิท พัทยากลางข้างๆอินเด็กซ์ ชายหาดพัทยา ชายหาดจอมเทียน ชายหาดวงศ์อมาตย์
  2.ฉีดล้างทำความสะอาดตลาดใหม่นาเกลือ หน้าวัดชัยมงคล ชายหาดจอมเทียน ศูนย์เยาวชนเตรียมงานแข่งขันเกตบอล พัทยาสายสามแหลมบาลีฮายเตรียมงานพัทยาไนท์รัน

  1. เก็บซากสุนัขถนนสุขุมวิทพัทยากลาง
   4.ตัดแต่งฯที่ซอยโพธิ์พญา (พัทยากลาง ๘/๑) ซอยอรุโณทัย ๙ ถ.พัทยาสาย ๒
   5.ปรับเปลี่ยนต้นไม้บริเวณสะพานต่างระดับพัทยาเหนือ
   6.ตัดหญ้าบริเวณทางเท้าใต้สะพานต่างระดับพัทยาเหนือ
   7.เก็บกิ่งไม้ศาลจังหวัดพัทยา เก็บกิ่งไม้หินชายหาดพัทยา
   8.ตัดหญ้า/ไถปรับไหล่ทางที่เลียบทางรถไฟชัยพรวิถีและเทพประสิทธิ์ ๑๗

  ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยของประชาชน เพื่อพัฒนาและสร้างเมืองพัทยาให้เป็นเมืองสีเขียว เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืน หากมีเหตุขัดข้อง สอบถามข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือ ติดต่อที่ Pattaya Contact Center 1337 ได้ 24 ชม.

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150