• เมืองพัทยา ลอก-ล้างท่อ เร่งระบายน้ำต่อเนื่อง ป้องกันน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  เมืองพัทยา ลอก-ล้างท่อ เร่งระบายน้ำต่อเนื่อง ป้องกันน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  เมืองพัทยา ลอก-ล้างท่อ เร่งระบายน้ำต่อเนื่อง ป้องกันน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  หลังจากมีสถานการณ์ฝนตกหนักทั่วทุกแห่งในภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา มีบางแห่งที่ไม่สามารถระบายน้ำได้ดี น้ำท่วมขัง ส่งผลให้การจราจรติดขัดบนถนนสายสำคัญๆเช่น ถนนสุขุมวิท ถนนพัทยาสายสามและถนนเลียบชายหาด ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์เมืองพัทยาและความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมาไม่ได้รับความสะดวกสบาย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาจึงได้มอบนโยบายให้สำนักการช่างสุขาภิบาล เตรียมพร้อมโดยวางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรและยานพาหนะไว้ทุกจุดที่ยังมีปัญหาดังกล่าว พร้อมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และเตรียมรับมือกับพายุฝนรอบต่อไป

  โดยวันที่ 25 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2562 สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา ได้ทำการแบ่งสายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
  1.งานปรับปรุงแก้ไขแผ่นเหล็กขยับตัวเลื่อนบริเวณปากซอยพัทยาใต้15ถนนพัทยาใต้
  2.งานดูดลอกบ่อรวมน้ำบริเวณถนนสุขุมวิทหน้าปั๊มพีทีก่อนถึงตลาดน้ำ4ภาค
  3.งานปิดฝาบ่อพักชำรุดบริเวณซอยข้างวัดสว่างฟ้า
  4.เคลียร์พื้นที่เก็บแผ่นเหล็กพร้อมปิดฝาบ่อพักบริเวณซอยพัทยา17หน้ามายวิวคอนโด
  5.ลอกฉีดล้างท่อระบายน้ำบริเวณซอยวัฒนชัยตลาดเก่านาเกลือดำเนินการร่วมกับเรือนจำพิเศษพัทยา

  ทั้งนี้เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ถนนทุกสายระบายน้ำได้รวดเร็ว บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างสุดความสามารถ หากมีเหตุขัดข้อง สอบถามข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือ ติดต่อที่ Pattaya Contact Center 1337 ได้ 24 ชม.

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150