• พิธีปิดการแข่งขันกีฬาในศูนย์เยาวชน หวังปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชนใส่ใจสุขภาพ รักการออกกำลังกาย

  พิธีปิดการแข่งขันกีฬาในศูนย์เยาวชน หวังปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชนใส่ใจสุขภาพ รักการออกกำลังกาย

  พิธีปิดการแข่งขันกีฬาในศูนย์เยาวชน หวังปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชนใส่ใจสุขภาพ รักการออกกำลังกาย

  วันนี้ (2 มี.ค. 62) เวลา 19.30 น. นายบรรลือ​ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาในศูนย์เยาวชน โดยมี นายไพรวัลย์​ อารมณ์ชื่น​ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา​ นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา​ รักษาราชการแทน ผอ.สำนักการศึกษา​ นายสรรเพ็ชร​ ศุภบวรเสถียร​ อุปนายกโรงแรมไทยภาคตะวันออก​ นางจิดาภา​ สุวัตถาภรณ์ นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีปิด ที่ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาได้จัดสร้างสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเมืองพัทยาขึ้น เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการและให้ความรู้กับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป และเป็นสถานที่ออกกำลังกาย จัดการแข่งขันกีฬาและการจัดกิจกรรมนันทนาการ ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

  ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน จึงได้กำหนดโครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน ขึ้น โดยจัดการแข่งขันกีฬาในศูนย์เยาวชน ขึ้น ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสนามกีฬาศูนย์เยาวชน โดยมีประเภทการแข่งขัน ดังนี้ ฟุตบอล จำนวน 12 ทีม (รุ่นเยาวชนอายุ 12 ปี , ฟุตบอล จำนวน 12 ทีม (รุ่นเยาวชนอายุ 14 ปี) , ฟุตซอล จำนวน 12 ทีม (รุ่นประชาชน) , วอลเลย์บอลชาย จำนวน 12 ทีม (รุ่นประชาชน), เซปักตะกร้อ จำนวน 16 ทีม (รุ่นประชาชน), บาสเกตบอล จำนวน 8 ทีม (รุ่นประชาชน) , เทนนิส ประเภททีมเดี่ยวชาย จำนวน 8 ทีม (รุ่นประชาชน) , เทนนิส ประเภททีมเดี่ยวหญิง จำนวน 8 ทีม (รุ่นประชาชน) , เทนนิส ประเภททีมคู่ชาย จำนวน 8 ทีม (รุ่นประชาชน) , เทนนิส ประเภททีมคู่หญิง จำนวน 8 ทีม (รุ่นประชาชน) , เทนนิส ประเภททีมคู่ผสม จำนวน 8 ทีม (รุ่นประชาชน)
  ทั้งนี้เพื่อเป็นปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชน รักการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ให้รู้จักเคารพกฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและประชาชนเมืองพัทยา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลให้ประชาชนได้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นพลเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150