• ปฏิทินการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562

  ปฏิทินการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562

  ปฏิทินการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562

  • 4-16 มีค 62 วันลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
  • 17 มีค 62 วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต/ในเขต (08:00-17:00 น.)
  • 17-23 มีค 62 วันแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ (ก่อนวันเลือกตั้ง)
  • 24 มีค 62 วันลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. (08:00-17:00 น.)
  • 25-31 มีค 62 วันแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ (หลังวันเลือกตั้ง)
  • 24 พค 62 วันประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส. (ภายใน 60 วัน นับจากวันเลือกตั้ง)

  กองการเลือกตั้งท้องถิ่น
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150