• แถลงข่าวล้างป่าช้า มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน

  แถลงข่าวล้างป่าช้า มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน

  แถลงข่าวล้างป่าช้า มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน

  วันนี้(4 มี.ค.2562) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมในพิธีแถลงข่าวล้างป่าช้า มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน โดยมีนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายวิเชียร พงศ์ถาวรภิญโญ รองประธาน และคณะกรรมการมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ ซึ่งมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150