• เมืองพัทยาจัดแข่งขันกีฬาระหว่างเครือข่ายคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขฯครั้งที่​ 2​ เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือและพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพของบุคลากร

  เมืองพัทยาจัดแข่งขันกีฬาระหว่างเครือข่ายคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขฯครั้งที่​ 2​ เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือและพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพของบุคลากร

  เมืองพัทยาจัดแข่งขันกีฬาระหว่างเครือข่ายคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขฯครั้งที่​ 2​ เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือและพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพของบุคลากร

  วันนี้ (6 มี.ค. 62) เวลา 14.00 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาระหว่างเครือข่ายคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอบางละมุง ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ Happy For Healthy เล่นกีฬาสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2562 โดยมีนางสาววิภาวดี ลิ้มภักดี นายแพทย์ชำนาญการรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดแข่งขันฯ ซึ่งมีนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ร้อยตำรวจเอกหญิง กัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค นางณอัญญา จันทรกาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญพิเศษ ร.ต.อ.หญิงพรพนา โชคไทย ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารสุข และแขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง โรงพยาบาลบางละมุง โรงพยาบาลวัดญาณสังวรารามและมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม ในเขตอำเภอบางละมุง จำนวน 200 คน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ครั้งนี้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองพัทยา 11

  ด้วยสำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยาร่วมกับโรงพยาบาลเมืองพัทยาเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมกีฬาระหว่างเครือข่ายคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอบางละมุงและ คปสอ. บางละมุง ภายใต้โครงการ Happy for Healthy เล่นกีฬาสร้างเสริมสุขภาพสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุขประจำปี 2562 โดยมีบุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง​ โรงพยาบาลบางละมุง โรงพยาบาลวัดญาณสังวรารามและมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม ในเขตอำเภอบางละมุง จำนวน 200 คน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้​ การแข่งขันกีฬาฟุตบอล​ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายและหญิง การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน​ การแข่งขันกีฬาเฮฮา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างภาคีเครือข่าย ในการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรด้านสาธารณสุข มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและยังเป็นการส่งเสริมให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดี รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพของบุคลากรเป็นผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์กรรวมอีกทางหนึ่งด้วย

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150