• เมืองพัทยาเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชน อายุ 6-15 ปี เข้าอบรมกิจกรรมนันทนาการภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562

  เมืองพัทยาเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชน อายุ 6-15 ปี เข้าอบรมกิจกรรมนันทนาการภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562

  เมืองพัทยาเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชน อายุ 6-15 ปี เข้าอบรมกิจกรรมนันทนาการภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562

  ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สำนักการศึกษา เมืองพัทยา เปิดจัดอบรมกิจกรรมนันทนาการภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 ให้กับเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 6-15 ปี ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมอบรมฝึกทักษะด้านกีฬา (ฟุตบอล,ฟุตซอล,วอลเลย์,ว่ายน้ำ) และด้านดนตรี(คีย์บอร์ด,อูคูเลเล่) ในระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 5 เมษายน ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา และโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสนใจและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน ในการเข้าร่วมฝึกอบรมฯในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562

  เอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
  1.สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ใบ พร้อมกับใบสมัคร
  2.หนังสือใบอนุญาตจากผู้ปกครอง

  สามารถติดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สำนักการศึกษา โทรศัพท์ 038-253232 (ในวันเวลาราชการ)

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150