• (!)หากพบปัญหา/เบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง ต้องแจ้ง กกต. โดยไม่ต้องกังวล เพราะทุกเบาะแสที่แจ้งต่อ กกต. จะถูกเก็บเป็นความลับ แต่หากเห็นว่าไม่ได้รับความปลอดภัยจากการแจ้งเหตุหรือเบาะแส สามารถร้องขอให้มีการคุ้มครองพยานได้ซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ กกต. จะเป็นผู้รับผิดชอบ

  (!)หากพบปัญหา/เบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง ต้องแจ้ง กกต. โดยไม่ต้องกังวล เพราะทุกเบาะแสที่แจ้งต่อ กกต. จะถูกเก็บเป็นความลับ แต่หากเห็นว่าไม่ได้รับความปลอดภัยจากการแจ้งเหตุหรือเบาะแส สามารถร้องขอให้มีการคุ้มครองพยานได้ซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ กกต. จะเป็นผู้รับผิดชอบ

  (!)หากพบปัญหา/เบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง ต้องแจ้ง กกต. โดยไม่ต้องกังวล เพราะทุกเบาะแสที่แจ้งต่อ กกต. จะถูกเก็บเป็นความลับ แต่หากเห็นว่าไม่ได้รับความปลอดภัยจากการแจ้งเหตุหรือเบาะแส สามารถร้องขอให้มีการคุ้มครองพยานได้ซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ กกต. จะเป็นผู้รับผิดชอบ

  (ok)เจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งทุกคนจะได้รับการคุ้มครองหากปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต

  (pencil)ขณะที่ผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตเลือกตั้ง หากยอมให้เบาะแสการทุจริต อาจไม่ต้องถูกดำเนินคดี โดยกกต.จะกันไว้เป็นพยานแทน

  (phone)สายด่วน กกต. 1444

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150