• ผู้บริหารเมืองพัทยาลงพื้นที่ รื้อถอนป้ายโฆษณา บริเวณปากซอยเทพประสิทธิ์ 11 ปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสมสวยงาม

  ผู้บริหารเมืองพัทยาลงพื้นที่ รื้อถอนป้ายโฆษณา บริเวณปากซอยเทพประสิทธิ์ 11 ปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสมสวยงาม

  ผู้บริหารเมืองพัทยาลงพื้นที่ รื้อถอนป้ายโฆษณา บริเวณปากซอยเทพประสิทธิ์ 11 ปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสมสวยงาม

  วันนี้ (14 มี.ค. 62) เวลา 10.00 น. นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นตรวจสอบป้ายโฆษณา บริเวณปากซอยเทพประสิทธิ์ 11 หลังจากที่รับการร้องเรียนจากประชาชน ว่าป้ายโฆษณาหมู่บ้านกีดขวางการจราจร สร้างความเดือดร้อน โดยมีนายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

  เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่บริเวณปากซอย 11 เทพประสิทธิ์ มีป้ายโฆษณา ขนาดใหญ่ กีดขวางการจราจร สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนและผู้สัญจรไปมา ในวันนี้คณะผู้บริหารเมืองพัทยาจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พบว่าบริเวณปากซอย 11 เทพประสิทธิ์ มีป้ายโฆษณา ขนาด 3.00 x 5.00 เมตร ป้ายสูง 20 เมตร โดยใช้เหล็กยึดติดตอม่อเป็นฐาน และได้ติดตั้งป้ายโฆษณาล้ำออกมาภายในซอย ประกอบกับซอยมีพื้นที่คับแคบ ส่งผลให้การสัญจรไป – มา เกิดความยากลำบาก เลี้ยวเข้า – ออก ซอยได้ยาก ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้ ดังนั้นเมืองพัทยาจึงได้มอบหมายหน่วยงานเกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการรื้อถอนป้ายโฆษณาดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ดังกล่าวให้สวยงามเหมาะสมกับเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150