• สภ.บางละมุง บริการ 5 จุดจอดรถ อำนวยความสะดวก เลือกตั้งล่วงหน้า 17 มีนาคม นี้

  สภ.บางละมุง บริการ 5 จุดจอดรถ อำนวยความสะดวก เลือกตั้งล่วงหน้า 17 มีนาคม นี้

  สภ.บางละมุง บริการ 5 จุดจอดรถ อำนวยความสะดวก เลือกตั้งล่วงหน้า 17 มีนาคม นี้

  สภ.บางละมุง บริการ 5 จุดจอดรถ อำนวยความสะดวก เลือกตั้งล่วงหน้า 17 มีนาคม นี้

  ด้วยสถานีตำรวจภูธรบางละมุง ได้รับหนังสือประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ 6 ตามที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ. ศ. 2562 โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ 6 กำหนดสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งเป็นสนามกีฬาโรงเรียนเมืองพัทยา 2 และสนามกีฬาโรงเรียนบางละมุง โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ยื่นลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง จำนวน 52,162 คน ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้การจราจรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรบางละมุงมีการจราจรติดขัด ทั้งนี้เพื่อให้การการจราจรในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ 6 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสถานีตำรวจภูธรบางละมุง จึงประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 สามารถจอดรถได้ตามจุดต่างๆดังนี้

  1. วัดสว่างฟ้า
  2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา
  3. วัดช่องลม
  4. ที่จอดรถบ้านสุขาวดี (หลังวัดช่องลม)
  5. ริมถนนสุขุมวิททั้ง 2 ฝั่งตั้งแต่จุดกลับรถบ้านสวน (ศูนย์ฮุนได) ถึงไฟแดงโรงไม้ขีด 6. ซอยข้างสถานีตำรวจภูธรบางละมุงถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานีตำรวจภูธรบางละมุงสถานีตำรวจภูธรบางละมุงโทรศัพท์ 0 3522 1800 -1

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150