พาโรดี้ อาร์ท มิวเซียม จับมือ 5 หน่วยงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาเด็กและเยาวชนในโครงการ “ศิลปะสร้างสรรค์ พื้นฐานสู่อนาคต “ Parody Young Creative Arts Project”

พาโรดี้ อาร์ท มิวเซียม จับมือ 5 หน่วยงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาเด็กและเยาวชนในโครงการ “ศิลปะสร้างสรรค์ พื้นฐานสู่อนาคต “ Parody Young Creative Arts Project”

พาโรดี้ อาร์ท มิวเซียม จับมือ 5 หน่วยงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาเด็กและเยาวชนในโครงการ “ศิลปะสร้างสรรค์ พื้นฐานสู่อนาคต “ Parody Young Creative Arts Project”

วันนี้ (10 เม.ย.62) เวลา 13.30 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในงานแถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาเด็กและเยาวชนในโครงการ “ศิลปะ สร้างสรรค์ พื้นฐานสู่อนาคต” พร้อมกันนี้มีนายวัชรพล สารสอน รองผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา มร.ชิน แจ ยอล กรรมการผู้จัดการ พาโรดี้ อาร์ต มิวเซียม นายภูเบศ ผ่องธนภัทร ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ พาโรดี้ อาร์ท มิวเซียม นางปิ่นเพชร แช่มช้อย รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เขต 3 นางนารี สีหมอก เลขานุการสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาและกลุ่มศิลปินอิสระเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมในงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

“พาโรดี้อาร์ทมิวเซียม” เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของเมืองพัทยา และเพื่อให้เมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่า สมกับเป็น World Destination จึงได้ร่วมกับเมืองพัทยา สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กลุ่มศิลปินอิสระพัทยาและ สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา จัดกิจกรรม โครงการศิลปะ สร้างสรรค์พื้นฐานสู่อนาคต “Parody Young Creative Arts Project” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีเวทีในการแสดงออกทางด้านศิลปะ ส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อห่างไกลจากยาเสพติด โดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้ามาเรียนรู้ศิลปะผ่านกิจกรรม work shop จากศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้พาโรดี้อาร์ทมิวเซี่ยมเป็นห้องเรียนที่ 2 ในการเรียนรู้ศิลปะนอกห้องเรียนที่มีความพร้อมในทุกด้าน โดยจัดการประกวดวาดภาพระบายสีชิงแชมป์ภาคตะวันออกครั้งที่ 1 ในหัวข้อ“ พาโรดี้สรรค์สร้างงานศิลปะสู่นีโอพัทยา” ชิงทุนการศึกษาและรางวัลกว่า 300,000 บาท พร้อมทัศนศึกษาดูงานศิลปะที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ โดยแบ่งระดับชั้นการประกวดดังนี้คือ 1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป. 1-ป. 3) 2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 4-ป. 6) 3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1-ม. 3) 4. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4-ม. 6)
สำหรับโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯสามารถส่งใบตอบรับร่วมโครงการฯได้ระหว่างวันที่ 10 เมษายน-ถึง 30 มิถุนายนนี้ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษโทร. 084-1246611 หรือ 081 3357533 หรือติดตามข่าวสารได้ที่เพจเฟสบุ๊ค Parody art & selfie studio

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150