ผู้เข้ารับการอบรมนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพร่วมรดน้ำขอพรผู้บริหารเมืองพัทยา พร้อมเฉลิมฉลองการเก็บชั่วโมงเรียนวันสุดท้าย

ผู้เข้ารับการอบรมนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพร่วมรดน้ำขอพรผู้บริหารเมืองพัทยา พร้อมเฉลิมฉลองการเก็บชั่วโมงเรียนวันสุดท้าย

ผู้เข้ารับการอบรมนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพร่วมรดน้ำขอพรผู้บริหารเมืองพัทยา พร้อมเฉลิมฉลองการเก็บชั่วโมงเรียนวันสุดท้าย

วันนี้ (11 เม.ย. 62) เวลา 11.30 น. ที่บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 4 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปประจำปี 2562 หลักสูตร “นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (นวดตัว 150 ชั่วโมง) และนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ (60 ชม.)” ร่วมรดน้ำขอพร นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นางสาววารุณี ช้างม่วง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาชุมชน เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2562 พร้อมร่วมรำวงเฉลิมฉลองการเก็บชั่วโมงเรียนเป็นวันสุดท้าย

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150