11-17 เมษายนนี้ กรมเจ้าท่า ร่วมกับเมืองพัทยา บูรณาการทุกภาคส่วน จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำ ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา (แหลมบาลีฮาย) เฝ้าระวังความปลอดภัยทางทะเลให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

11-17 เมษายนนี้ กรมเจ้าท่า ร่วมกับเมืองพัทยา บูรณาการทุกภาคส่วน จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำ ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา (แหลมบาลีฮาย) เฝ้าระวังความปลอดภัยทางทะเลให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

11-17 เมษายนนี้ กรมเจ้าท่า ร่วมกับเมืองพัทยา บูรณาการทุกภาคส่วน จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำ ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา (แหลมบาลีฮาย) เฝ้าระวังความปลอดภัยทางทะเลให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

วันนี้ (11 เม.ย.62) เวลา 10.00 น. ที่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา (แหลมบาลีฮาย) นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำร่วมเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีนายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีนายพิสุทธิ์ อมรยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค ที่ 6 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมกันนี้มีนายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่า ภูมิภาคที่ 6 สาขาพัทยา นางภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโส อำเภอบางละมุง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตำรวจท่องเที่ยว กองกำกับการ 5 กองกำกับการตำรวจน้ำ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการเมืองพัทยา ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง หน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยา โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เครือข่ายอาสาวารี กรมเจ้าท่า รุ่นที่ 3 และ 20 ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ เป็นจำนวนมาก
เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีการเล่นกิจกรรมการทางน้ำมากขึ้น ในการนี้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาพัทยา จึงได้ร่วมกับเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ตำรวจน้ำ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี หน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เครือข่ายอาสาวารี ฝ่ายกู้ภัยทางทะเลและชายฝั่งเมืองพัทยา และโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำร่วม เทศกาลสงกรานต์ 2562 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา (แหลมบาลีฮาย) เพื่อร่วมกำกับ ควบคุม ดูแล และอำนวยความสะดวก และเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านการขนส่งทางน้ำ รวมถึงจัดระเบียบการจราจรทางน้ำให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สิน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

สำหรับประชาชนท่านใดพบเห็นอุบัติเหตุทางน้ำ สามารถแจ้งเหตุทางน้ำได้ที่สายด่วน 1199 และสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว 1155 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาพัทยา โทร.0 – 38 41 – 1441 และที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150