เมืองพัทยาให้การต้อนรับ HWASEONG CITY ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสมาเยือน เพื่อศึกษาประเพณีสงกรานต์ประเทศไทย

เมืองพัทยาให้การต้อนรับ HWASEONG CITY ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสมาเยือน เพื่อศึกษาประเพณีสงกรานต์ประเทศไทย

เมืองพัทยาให้การต้อนรับ HWASEONG CITY ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสมาเยือน เพื่อศึกษาประเพณีสงกรานต์ประเทศไทย

วันนี้ (17 เม.ย. 62) เวลา 11.00 น. นายรัตนชัย สิทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ นายคมกริช นิราพันธ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน ร่วมให้การต้อนรับคณะ HWASEONG CITY จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถานที่ แลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งทำการศึกษาค้นคว้าในเรื่องประเพณี วัฒนธรรมเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ทั้งนี้ผู้แทนเมืองพัทยาได้เชิญชวนคณะที่มาเยือนร่วมกิจกรรมในช่วงดังกล่าวนี้ด้วย หลังจากนั้นได้มอบของที่ระลึกให้กับคณะฯ ณ ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150