• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารสรุปการดำเนินโครงการ จำนวน ๑๐๐ เล่ม (โครงการพัฒนาครูพัทยา ๔.๐ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายคัทเอาท์ และป้ายอิงค์เจ็ทบนพื้นไวนิล จำนวน ๒ รายการ (โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ เดินทางไป-กลับเมืองพัทยา-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (โครงการพัฒนาครูพัทยา ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ร่างฯ ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) จำนวน ๕,๘๐๐ ตัว สำหรับโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียนเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  •