• กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา จัดประชุมประจำเดือนกันยายน 2560 หาร
  อ่านเพิ่มเติม
  เมืองพัทยาขอเชิญร่วมปลูกต้นพะยุง ในโครงการ “พยุงธรรม ค
  อ่านเพิ่มเติม
  เมืองพัทยาเป็นเจ้าบ้านให้การต้อนรับประกวด MISTER AND MISS TE
  อ่านเพิ่มเติม
  เตรียมพบกับเหล่าทัพนักเจ็ตสกีระดับโลก ที่ตบเท้าเข้าร่วมศึกชิ
  อ่านเพิ่มเติม
  ประกาศคัดเลือกรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
  อ่านเพิ่มเติม
  เมืองพัทยาจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนัก
  อ่านเพิ่มเติม
  เมืองพัทยาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินท
  อ่านเพิ่มเติม
  เมืองพัทยาเชิญดีเอสไอร่วมให้ความรู้ในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศัก
  อ่านเพิ่มเติม
  เมืองพัทยาจัดประชุมผู้ประกอบการร่มเตียง ก่อนบังคับใช้ระเบียบ
  อ่านเพิ่มเติม
  ชมรมนักบริหารงานอาหารและเครื่องดื่ม เมืองพัทยา ร่วมกับโรงแรม
  อ่านเพิ่มเติม
  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง สิทธิและหน้าที่เด็กและเยาวช
  อ่านเพิ่มเติม
  ประชุมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ครั้งที่ 18/2560 ประธานที่ปรึกษ
  อ่านเพิ่มเติม
  ซ้อมใหญ่ตามแผนเผชิญเหตุ ร.พ.เมืองพัทยา ประจำปี2560 เพื่อรักษ
  อ่านเพิ่มเติม
  ทร.ร่วมกับเมืองพัทยา แหล่งท่องเที่ยว และทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
  อ่านเพิ่มเติม
  เริ่มแล้วการแข่งขันกีฬาสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ครั้งที่ 27
  อ่านเพิ่มเติม