• ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน ๔ หลัง โรงเรียนเมืองพัทยา ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรบริเวณหน้าวัดชัยมงคล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยเฉลิมพระเกียรติ 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อเรือเจ็ทสกีพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน ๑ ลำ (e-bidding)
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่จอมเทียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  •