• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฉากหลังเวที,ป้ายประชาสัมพันธ์,ป้ายปิดการจราจร,ป้ายสัญญาณการจราจร จำนวน ๔ รายการ (โครงการประเพณีวันไหลเมืองพัทยา) วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำดอกไม้สดตกแต่งสถานที่ ,ประดับดอกไม้สดทำฉากหลัง จำนวน ๒ รายการ (โครงการประเพณีวันไหลเมืองพัทยา) วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ ขนาด ๕x๑๒ เมตร จำนวน ๑๒ หลัง (โครงการประเพณีวันไหลเมืองพัทยา) วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่องสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน ๗๐๐ กล่อง (โครงการประเพณีวันไหลเมืองพัทยา) วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแตรวง จำนวน ๓ คณะ (โครงการประเพณีวันไหลเมืองพัทยา) วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำโล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุดีเด่น ขนาดสูง ๑๑x๑๑ นิ้ว จำนวน ๔๐ โล่ (โครงการประเพณีวันไหลเมืองพัทยา) วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ,เช่าชุดและเครื่องประดับพร้อมแต่งหน้านางสงกรานต์ (โครงการประเพณีวันไหลเมืองพัทยา) วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  •