• Author Archives: @dm1n

  เมืองพัทยา ลอก-ล้างท่อ ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก เร่งระบายน้ำเดินต่อเนื่อง ป้องกันน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  เมืองพัทยา ลอก-ล้างท่อ ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก เร่งระบายน้ำเดินต่อเนื่อง ป้องกันน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  หลังจากมีสถานการณ์ฝนตกหนักทั่วทุกแห่งในภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา มีบางแห่งที่ไม่สามารถระบายน้ำได้ดี น้ำท่วมขัง ส่งผลให้การจราจรติดขัดบนถนนสายสำคัญๆเช่น ถนนสุขุมวิท ถนนพัทยาสายสามและถนนเลียบชายหาด ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์เมืองพัทยาและความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมาไม่ได้รับความสะดวกสบาย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาจึงได้มอบนโยบายให้สำนักการช่างสุขาภิบาล เตรียมพร้อมโดยวางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรและยานพาหนะไว้ทุกจุดที่ยังมีปัญหาดังกล่าว พร้อมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และเตรียมรับมือกับพายุฝนรอบต่อไป

  โดยวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา ได้ทำการแบ่งสายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
  1.ลอกท่อระบายน้ำอุดตันบริเวณซอยสำนักงานที่ดิน 6เยื้องกับบ่อนไก่รีสอร์ท บริเวณถนนพัทยาใต้ปากซอยรุ้งแลนด์ตรงข้ามแคทเทเลคอม บริเวณถนนพัทยาสาย2ใกล้ร้านอาหารน้องใจตรงข้ามโรงแรมเอเพ๊กซ์ บริเวณซอยพระตำหนัก5หน้าโรงแรมเซนทาราแกรนด์ บริเวณซอยพระตำหนัก6ปากทางเข้าร้านอาหารโมนาเนเซีย บริเวณซอยเชื่อมซอยโพธิ์งาม(ข้างวัดสว่างฟ้า)โดยดำเนินการร่วมกับเรือนจำพิเศษพัทยา
  2.ปิดแผ่นเหล็กบ่อพัก+ฝาชำรุดบริเวณซอยนาเกลือ16หน้าร้านอาหารตามสั่งลาวาคาเฟ่ บริเวณซอยโพธิสารเข้ามาจากถนนพัทยานาเกลือประมาณ30เมตร
  3.ดูดฉีดล้างรางและท่อระบายน้ำภายในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ตลาดใหม่นาเกลือ
  4.เชื่อมขอบฝาค.ส.ล.พร้อมเทคอนกรีตขนาด0.48×1.05ม.×2″จำนวน1ฝาไว้ปิดแทนที่ฝาชำรุดบริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติ10/1(ดู๋ดี๋)โดยทำที่บ่อบำบัด80ไร่
  5.ปิดฝาบ่อพักชำรุดโดยใช้ฝาค.ส.ล.ขนาด0.48×1.05ม.×2″จำนวน1ฝาบริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติ10/1(ดู๋ดี๋)
  6.ปิดฝาบ่อพักชำรุดโดยใช้ฝาค.ส.ล.ขนาด0.88×0.98ม.×2″จำนวน1ฝาบริเวณถนนพัทยาสาย3ข้างสะพานต่างระดับไปแหลมบาลีฮาย
  7.ใส่น้ำยาดับกลิ่นภายในท่อระบายน้ำบริเวณถนนพัทยาสาย2หน้าห้างบิ๊กซี
  8.ปิดฝาบ่อพักชำรุดโดยใช้ฝาค.ส.ล.0.70×0.70ม.×2″จำนวน1ฝาบริเวณถนนพัทยาสาย2เยื้องห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี
  9.ปรับปรุงแก้ไขฝาบ่อพักเสียงดังเวลารถวิ่งผ่านบริเวณซอยสุขุมวิทพัทยา79

  ทั้งนี้เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ถนนทุกสายระบายน้ำได้รวดเร็ว บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างสุดความสามารถ หากมีเหตุขัดข้อง สอบถามข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือ ติดต่อที่ Pattaya Contact Center 1337 ได้ 24 ชม.


  เมืองพัทยารณรงค์ความสะอาดต่อเนื่อง หากละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับและปรับ 2,000 บาท ทันที

  เมืองพัทยารณรงค์ความสะอาดต่อเนื่อง หากละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับและปรับ 2,000 บาท ทันที

  หลังจากมีการร้องเรียนเรื่องการทิ้งขยะ ส่งกลิ่นเน่าเหม็น สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและสัญจรผ่าน รวมทั้งส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองพัทยา ทั้งนี้ เมืองพัทยาโดยสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ลงพื้นที่เก็บและกำจัดขยะช่วยเหลือประชาชนแก้ปัญหาทุกจุดทั่วเมืองพัทยา ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังมีบางแห่งที่มีผู้มักง่ายทิ้งไม่เลือกที่ ทำให้ขยะล้นเมือง ไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์และความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาจึงได้มอบนโยบายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา วางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ รถขนขยะดำเนินการเก็บและกำจัดขยะทุกจุดให้หมดไปตามนโยบายการพัฒนาเมืองพัทยา ให้มีความสวยงาม สะอาด สะดวก สบาย อย่างแท้จริง

  โดยเมื่อวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ได้ทำการแบ่งสายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
  1.เก็บกวาดทำความสะอาดชายหาดพัทยา ชายหาดจอมเทียน ชายหาดวงศ์อมาตย์ ซอยสุขุมวิท 19 อาเล่าเซียน ถนนชัยพรวิถี ชุมชนชุมสาย
  2.ฉีดล้างทำความสะอาดชายหาดจอมเทียน ถนนสุขุมวิท

  1. ดูดสิ่งปฏิกูลโรงเรียนเมืองพัทยา 6

  ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยของประชาชน เพื่อพัฒนาและสร้างเมืองพัทยาให้เป็นเมืองสีเขียว เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืน หากมีเหตุขัดข้อง สอบถามข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือ ติดต่อที่ Pattaya Contact Center 1337 ได้ 24 ชม.


  ต้อนรับคณะจากสมาคมเทควันโดจังหวัดคองกิโด สาธารณรัฐเกาหลีใต้

  ต้อนรับคณะจากสมาคมเทควันโดจังหวัดคองกิโด สาธารณรัฐเกาหลีใต้

  วันนี้ (22 ก.พ.2562) นายบันลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ Mr.Lim Jongnam รองนายกสมาคมเทควันโดจังหวัดคองกิโด สาธารณรัฐเกาหลีใต้และคณะ ในโอกาสที่เดินเข้าเยี่ยมคารวะและศึกษาดูงานในข้อตกลงความร่วมมือด้านการกีฬาเทควันโด รวมทั้งร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทควันโด “Pattaya Open Taekondo Championship” ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์กีฬานานาชาติภาคตะวันออก โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สำนักการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง ศาลาว่าการเมืองพัทยา


  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี​ “การะเวกเกมส์ 61” โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)

  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี​ “การะเวกเกมส์ 61” โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)

  วันนี้ (22 ก.พ 62) เวลา 08:30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี”การะเวกเกมส์ 61″ ภายในโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฏร์อุทิศ) โดยมีนายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา​ รักษาราชการแทน ผอ.สำนักการศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ซึ่งมีนายอรรถวุฒิ โพธิ์แก้ว รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้

  การจัดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยใช้ชื่อว่า “การะเวกเกมส์ 61” แบ่งออกเป็น 4 สี ดังนี้ สีปาริชาติ สีราชาวดี สีราชพฤกษ์ และสีพยับหมอก มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในการแข่งขัน 1,251 คน การจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักกีฬาได้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย และการแข่งขันกีฬาอย่างมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ มีความสามัคคีในหมู่คณะ และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนเพื่อเป็นการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆต่อไป


  สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวฯ​ บูรณาการทุกภาคส่วน​ จัดประกวดตราสัญลักษณ์​ ฉลองครบรอบ 60 ปี การท่องเที่ยวพัทยา

  สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวฯ​ บูรณาการทุกภาคส่วน​ จัดประกวดตราสัญลักษณ์​ ฉลองครบรอบ 60 ปี การท่องเที่ยวพัทยา

  วันนี้ (21 ก.พ.62) นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา​ เป็นประธานในการประชุมระดมความคิดเห็นในการประกวดตราสัญลักษณ์ฉลองครบรอบ 60 ปี การท่องเที่ยวพัทยา​ ซึ่งจัดโดยสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา​ โดยสมาคมฯได้บูรณาการเชิญทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม​ ประกอบด้วย​ นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นายดำรงเกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา​ นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม​ ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา​ ได้เชิญเมืองพัทยาและผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมและเป็นเจ้าภาพการจัดการประกวดตราสัญลักษณ์ 60 ปี การท่องเที่ยวพัทยา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของการเป็นเมืองท่องเที่ยว โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยาทั้ง 12 เดือนตลอดปี พ.ศ. 2563 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ การค้า การลง และพัฒนาเมืองให้ทันสมัยระดับนานาชาติ ตามแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลกและมหานครศูนย์กลางภูมิภาค (lnnovation) ตามนโยบาย NEO PATTAYA รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการดำเนินโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Conomic Corridor) หรือ EEC ของรัฐบาล

  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้​ สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาจึงได้ประชุมเพื่อเตรียมจัดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) 60 ปี การท่องเที่ยวพัทยา ชิงรางวัลเงินสดมูลค่า 1 แสนบาท โดยรางวัลชนะเลิศ 80,000 บาท ชมเชย 4 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท เริ่มส่งผลงาน 1 – 30 เมษายน 2562 ซึ่งจะตัดสินรอบแรก เพื่อคัดเลือก 5 ผลงานสุดท้ายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และ 5 ผลงานสุดท้ายจะเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ตัดสินผ่านการโหวตทางสื่อออนไลน์หาผู้ชนะเลิศต่อไป สำหรับแนวทางการคัดเลือก เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้นั้น​ การออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องสามารถสื่อความหมายและเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการเฉลิมฉลองในวาระ 60 ปีการท่องเที่ยวพัทยา ตลอดจนถ่ายทอดจุดเด่นของเมืองพัทยา ด้วยสีสันสวยงาม รูปแบบทันสมัย​ สะดุดตา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กับแนวความคิดในการนำเสนอ ทั้งนี้มติที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเชิญคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จำนวน 7 ท่าน เพื่อเป็นกรรมการในการตัดสิน โดยจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอีกครั้งเพื่อหารือ พร้อมสรุปเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด เนื่องจากมีระยะเวลาที่จำกัด เพื่อให้ทันใช้ในช่วงเดือนมิถุนายน นี้ หากมีความคืบหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่จะดำเนินการแจ้งให้ทราบอีกครั้งต่อไป


  24 ก.พ. นี้ วันสุดท้ายงานเดินกินถิ่นนาเกลือ พบศิลปินชื่อดัง แซ็ค ชุมแพ จะมาขับกล่อมพิธีปิดอย่างยิ่งใหญ่ ประทับใจมิรู้ลืม

  24 ก.พ. นี้ วันสุดท้ายงานเดินกินถิ่นนาเกลือ พบศิลปินชื่อดัง แซ็ค ชุมแพ จะมาขับกล่อมพิธีปิดอย่างยิ่งใหญ่ ประทับใจมิรู้ลืม

  เมืองพัทยากำหนดจัดงานเดินกินถิ่นนาเกลือ ปีที่ 10 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ผ่านกิจกรรมหลากหลายทั้งชิม ช็อป แชะ แชร์ ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 22.00 น. บริเวณที่ทำการตำรวจชุมชนเขตงานที่ 8 (ป้อมตำรวจนาเกลือ) ถึงสะพานยาวนาเกลือ พบกับการแสดง 3 เวที คือ เวทีที่ 1. บริเวณหน้าธนาคารออมสิน เวทีที่ 2 บริเวณตลาดเก่านาเกลือ 100 ปี และเวทีที่ 3 บริเวณสะพานยาวนาเกลือ ส่วนที่ซอยไทยศิลป์ จะมีวงดนตรีโฟล์คซอง มาร่วมบรรเลงขับกล่อมบทเพลงให้ได้รับฟัง โดยภายในงานท่านจะพบกับการออกร้านสินค้าจากชุมชนต่างๆ อย่างมากมาย อาทิ อาหารพื้นเมือง อาหารทะเลสดๆ อร่อย ราคาย่อมเยา โดยปีนี้ได้เน้นให้ผู้ประกอบการรักษาความสะอาด งดใช้ถุงพลาสติก ถ้วยโฟม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยสัปดาห์สุดท้ายของการจัดงานเดินกินถิ่นนาเกลือ ปีที่ 10 ในวันอาทิตย์ที่ 24 ก.พ.นี้ พบกับคอนเสิร์ตจากนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง แซ็ค ชุมแพ ที่มาร่วมสร้างสีสัน ความสุข สนุกสนานบันเทิงใจภายในงาน อีกด้วย

  ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยต่อผู้เข้าร่วมงาน เมืองพัทยาจะดำเนินการปิดการจราจร ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.- 23.00 น. บริเวณที่ทำการตำรวจชุมชนเขตงานที่ 8 (ป้อมตำรวจนาเกลือ) ถึงสะพานยาวนาเกลือ เมืองพัทยาขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


  เมืองพัทยาร่วมกับเรือนจำพิเศษพัทยา ลงพื้นที่ ขุด ลอกท่อระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  เมืองพัทยาร่วมกับเรือนจำพิเศษพัทยา ลงพื้นที่ ขุด ลอกท่อระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  วันนี้ (21 ก.พ.62) เวลา 10.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานจากเมืองพัทยาบูรณาการร่วมกับเรือนจำพิเศษพัทยา ในการขุด ลอกท่อระบายน้ำ เพื่อดูดสิ่งปฏิกูล ทราย เศษวัชพืช และขยะที่ทับถม กีดขวางทางการไหลของน้ำภายในท่อ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำเกิดการระบายน้ำได้ไม่ดีเท่าควร ในพื้นที่จำนวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณวัดสว่างฟ้าพฤฒาราม ภายในซอยบัวขาว และบริเวณถนนสาย 3 ซึ่งมีนายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากเมืองพัทยาและจากเรือนจำพิเศษพัทยา ร่วมลงพื้นที่อย่างพร้อมเพรียง

  สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา ร่วมกับเรือนจำพิเศษพัทยา ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ขุด ลอกท่อระบายน้ำ และเก็บกวาดล้าง ดูดสิ่งปฏิกูล ทราย เศษวัชพืช และขยะ ที่ทับถม กีดขวางทางการไหลของน้ำภายในท่อ (ตามโครงการขุดลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเมืองพัทยา) เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ถนนทุกสายระบายน้ำได้รวดเร็ว โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 – 12 มีนาคม 2562 ตามที่พื้นที่ต่างๆ ภายในเมืองพัทยา อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

  ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมเมืองพัทยาตามช่องทางต่างๆ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter Weibo(เวยป๋อ โซเชียลที่ชาวจีนนิยมมากที่สุด) YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว หรือแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ทาง “สายตรงนายกเมืองพัทยา” หรือหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง


  ประชุมสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา​ ประจำเดือนกุมภาพันธ์​ 2562

  ประชุมสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา​ ประจำเดือนกุมภาพันธ์​ 2562

  วันนี้​(20​ ก.พ.2562)​ สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา​ จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์​ 2562​ โดยนายเอกสิทธิ์​ งามพิเชษฐ์​ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา​ เป็นประธานการประชุม​ โดยมีนายมาโนช หนองใหญ่​ รองนายกเมืองพัทยา​ นายสินธ์ไชย​ วัฒนศาสตร์สาธร​ สมาชิกสภาเมืองพัทยา​ นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช ผอ.ท่องเที่ยวและกีฬา​ จ.ชลบุรี​ นาย​ธิติ​ จันทร์แต่งผล​ ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง​ (อพท.3)​ นาย​อรรถพล​ ทวีสุนทร​ รอง.ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา​ นายวิวัฒน์​ พัฒนสิน​ อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก​ นายมานะ​ ยาประคำ​ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา​ นายณัฐพล ธีรวุฒิวรเวทย์​ ผอ.ส่วนส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว​ ผู้แทนภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง​ ณ​ โรงแรมซันไชน์ การ์เด้น

  ทั้งนี้ในส่วนเมืองพัทยา​ได้มีการชี้แจงและแจ้งให้ทราบจำนวน​ 2​ เรื่อง​ โดยเรื่องแรกเป็นการแจ้งให้ทราบในแนวทางการบริหารจัดการขยะในเมืองพัทยา​และเกาะล้าน​ และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดปี​2562


  งานเลี้ยงการกุศล ‘ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2019’ ก่อนเริ่มดวลวงสวิงจริงในวันพรุ่งนี้

  งานเลี้ยงการกุศล ‘ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2019’ ก่อนเริ่มดวลวงสวิงจริงในวันพรุ่งนี้

  วันนี้ (20 ก.พ.2562) นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา​ นายวรพต​ พงษํพาลีผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ร่วมงานเลี้ยงการกุศล​ “ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2019” โดยมีโปรกอล์ฟ​ แขกผู้มีเกียรติ​ ร่วมงานคับคั่ง​ ณ​ ห้องนภาลัย​ โรงแรมดุสิตธานี​ พัทยา โดยภายในงานมีการโชว์นาฏศิล์ไทยประยุกต์ตระการตา​ การประมูลการกุศล​เพื่อสนับสนุนศิริราชมูลนิธิ​ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองระหว่างผู้มาร่วมงาน​และเตรียมพร้อมการแข่งขันในวันพรุ่งนี้

  การแข่งขัน ‘ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2019’ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สยามคันทรีคลับ พัทยา โอลด์คอร์ส จ.ชลบุรี ดำเนินการจัดการแข่งขันโดย ไอเอ็มจี โดยมีบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยผู้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันอีกมากมาย ซึ่งช่อง 9 MCOT HD อสมท.จะถ่ายทอดสดไปทั่วโลก ซึ่งการแข่งขันนี้มีนักกอล์ฟระดับโลกมากถึง 70 คน เข้าร่วมดวลวงสวิง อาทิ อี มินจี เจ้าของแชมป์แอลพีจีเอ ทัวร์ 4 รายการ จากออสเตรเลีย, พัค ซอง-ฮยอน อดีตมือ 1 ของโลกและเจ้าของแชมป์เมเจอร์ 2 รายการจากเกาหลีใต้, บรู๊ค เฮนเดอร์สัน เจ้าของแชมป์แอลพีจีเอ ทัวร์ 7 รายการ รวมทั้งเมเจอร์ รายการวีเมนส์พีจีเอ แชมเปี้ยนชิพ จากแคนาดา “พอลล่า ครีมเมอร์” แชมป์ยูเอสวีเม่นโอเพ่นจากสหรัฐฯ ซึ่งเคยเป็นนักกอล์ฟหญิงหมายเลข 2 ของโลก จากการจัดอันดับของ Rolex Rankings ร่วมด้วย “นาสะ ฮาตาโอกะ” จากญี่ปุ่น “ลิเดีย โค” จากนิวซีแลนด์ ซึ่งจะบินมาร่วมการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์สำคัญระดับโลกครั้งนี้ เพื่อให้แฟนกอล์ฟชาวไทยได้สัมผัสการดวลวงสวิงอย่างใกล้ชิด ในส่วนของโปรกอล์ฟชาวไทยนอกจาก ‘โปรเม-เอรียา จุฑานุกาล’ มืออันดับ 1 ของโลก ยังมี ‘โปรโม’ โมรียา จุฑานุกาล, ‘โปรแหวน-พรอนงค์ เพชรล้ำ’ ‘โปรจูเนียร์-ธิฎาภา สุวัณณะปุระ’ “น้องจีน-อาฒยา ฐิติกุล”, “โปรเมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ” “โปรสายป่าน-ปัณณรัตน์ ธนพลบุญรัศมิ์” และ “โปรกิฟท์-เบญญาภา นิภัทร์โสภณ” ร่วมลงแข่งขัน
  นอกจากการแข่งขันที่เข้มข้นของเหล่าโปรกอล์ฟหญิงระดับโลก ยังมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ไว้รองรับผู้เข้าชมการแข่งขันที่สนาม อาทิ กิจกรรม Beat the Pro ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก โดยเป็นกิจกรรมที่แฟนกอล์ฟจะได้ร่วมประลองการไดรฟ์กอล์ฟอย่างใกล้ชิดกับโปรกอล์ฟ นอกจากนี้ยังมี Kids Zone โซนกิจกรรมสำหรับเด็กๆ รวมถึง Chill Zone โซนบูธอาหารและเครื่องดื่มจากผู้สนับสนุนต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะสร้างความประทับใจให้แก่นักกีฬาและแฟนกอล์ฟทุกท่าน พร้อมตอกย้ำชื่อเสียงของประเทศในฐานะ World-Class Golf Destination

  สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถซื้อบัตรชมการแข่งขัน ผ่านทางเว็บไซต์www.hondalpgathailand.com โดยเลือกได้ทั้งบัตรเข้าชมทั่วไปและบัตรวีไอพีซึ่งเริ่มจำหน่ายเป็นปีแรก สำหรับบัตรวีไอพี ผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องรับรองบริเวณคลับเฮ้าส์ ณ สยาม คันทรีคลับ พัท


  พิธีปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดพัทยา โอเพ่น ครั้งที่ 8 ณ ลานอเนกประสงค์ ชายหาดจอมเทียน พัทยา

  พิธีปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดพัทยา โอเพ่น ครั้งที่ 8 ณ ลานอเนกประสงค์ ชายหาดจอมเทียน พัทยา

  เมื่อวันที่ 17 ก.พ.2562 นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานปิดการแข่งขันและมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดพัทยา โอเพ่น ครั้งที่ 8 โดยมี นางอรวรา กรพินธุ์ ผอ.สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายเสรี จำปาเงิน ผอ.ส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา นายประดิษฐ์ ทองฉาย หัวหน้าฝ่ายการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ร่วมพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ ชายหาดจอมเทียน พัทยา

  มหกรรมการแข่งขันกีฬาชายหาดเมืองพัทยา ประจำปี 2562 (Pattaya Beach Games Festival 2019) ขึ้น ระหว่างวันที่ 1 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชายหาดจอมเทียน สำหรับการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดพัทยา โอเพ่น ครั้งที่ 8 ได้จบการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นยังมีการแข่งขันอีก 1 รายการที่จะเริ่มแข่งขันในวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2562 คือ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ชายหาดพัทยา โอเพ่น ครั้งที่ 1

  สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดมหกรรมการแข่งขันกีฬาชายหาดเมืองพัทยา ประจำปี 2562 (Pattaya Beach Games Festival 2019) เป็นการแข่งขันสำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาเมืองพัทยา รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และยังเป็นการยกมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภท โดยวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นการแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ ชายหาดพัทยา โอเพ่น ครั้งที่ 1 ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์หาดจอมเทียนเมืองพัทยา สำหรับกำหนดการแข่งขันมีดังนี้
  วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2562
  เวลา 18.00 น. การเข่งขันเซปักตระกร้อชายหาด ประเภทประชาชนทั่วไปรอบแรก จำนวน 4 คู่ ทั้ง 3 วัน
  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
  เวลา 18.00 น. การแข่งขันเซปักตระกร้อชายหาด ประเภทประชาชนทั่วไป รอบรองชนะเลิศ จำนวน 2 คู่
  เวลา 19.00 น. การแข่งขันเซปักตระกร้อชายหาด ประเภทประชาชนทั่วไป ชิงอันดับที่ 3
  เวลา 19.30 น. การแข่งขันเซปักตระกร้อชายหาด ประเภทประชาชนทั่วไป ชิงชนะเลิศ
  เวลา 20.00 น. พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อชายหาดและพิธีปิดมหกรรมการแข่งขันกีฬาชายหาดเมืองพัทยา ประจำปี 2562 (Pattaya Beach Games Festival 2019)

  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ในการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีในฐานะเป็นเมืองกีฬา (Sports City) อีกทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในด้านการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว โทร.0 3825 3128 หรือ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150