• Author Archives: @dm1n

  ผู้บริหารเมืองพัทยาร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2561

  ผู้บริหารเมืองพัทยาร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2561

  วันนี้ (20 ส.ค. 61) เวลา 09.00 น. พลตํารวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2561 โดยมีพลตำรวจตรีบัณฑิต คุณจักร์ นายสุขวัฒน์ สุขสวัสดิ์ นายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา เข้าร่วมกันพิจารณา เกี่ยวกับเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรวบรวมจัดทำและรายงานผลประเมินผู้บริหารท้องถิ่น และโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน และเรื่องอื่นๆ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีนายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา นายวุฒิพล เจริญผล นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นอกจากการประชุมในการแต่งตั้งคณะทำงานราชการต่างๆ แล้ว นายกเมืองพัทยายังได้เน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการขยะ พร้อมเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันรณรงค์ทิ้งขยะให้ถูกที่ ถูกเวลา เพื่อความระเบียบเรียบร้อย และได้ชี้แจงในที่ประชุมโดยยกถนนพัทยาเหนือ เป็นถนนตัวอย่าง ที่เดินหน้าพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ฯ ด้วยการนำสายไฟฟ้าและสารสื่อสารลงใต้ดิน เพื่อเกิดทัศนียภาพที่สวยงาม รวมถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายหลักที่คณะผู้บริหารมุ่งมั่นพัฒนาเมืองพัทยาให้มีความทันสมัย ก้าวทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับเมืองแห่งการท่องเที่ยว สร้างภูมิทัศน์ให้สวยงามน่ามอง และนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำเรื่องการบริหารของระบบกล้องวงปิดให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามพื้นที่ชุมชนที่หนาแน่น และก่อนปิดการประชุม นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา ได้นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ อาทิ  ติดตามความคืบหน้าสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่สาธารณะของเมืองพัทยา การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดพัทยา ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวผู้ประกอบการเรือภัตตาคาร ความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณฟุตบาธ เช่น ถนนบริเวนชายหาด เป็นต้น การจ้างยามรักษาความปลอดภัย และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยทุกภาคส่วนควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เพื่อร่วมบูรณาการเมืองพัทยาให้มีศักยภาพ พร้อมในทุกมิติอย่างยั่งยืนต่อไป


  ปิดฉากการแข่งขันเซปักตระกร้อพัทยาคัพ ครั้งที่ 17 กระแสตอบรับดี ประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมงานคับคั่ง คาดปีหน้ามีผู้ร่วมแข่งขันกว่า 250 ทีมแน่นอน

  ปิดฉากการแข่งขันเซปักตระกร้อพัทยาคัพ ครั้งที่ 17 กระแสตอบรับดี ประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมงานคับคั่ง คาดปีหน้ามีผู้ร่วมแข่งขันกว่า 250 ทีมแน่นอน

  วันนี้ (19 ส.ค. 61) เวลา 19.00 น. ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2 นายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการการกีฬาและนันทนาการ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขันเซปักตะกร้อพัทยาคัพครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2561 ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ชัยพฤกษ์ 2 โดยมีนายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี นายประดิษฐ์ ทองฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ
  ร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคั่บคั่ง ซึ่งมีนักกีฬา ประชาชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีฯ เป็นจำนวนมาก
  ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้
  ประเภททีมเดียวชายทั่วไป
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสโมสรราชนาวี Honda 1 คว้าถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ไปครอง
  รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่  ทีมสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี 1
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมสโมสร ราชนาวี Honda 2 และทีมสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี 2

  ประเภท ข (ห้ามนักกีฬาทีมชาติและไทยลีก ครั้งที่ 16 -17)
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  ทีมหม่อมมาลาและเขาพระตำหนัก คว้าถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ไปครอง
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ได้แก่  ทีม Honda
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่  ทีมเจ๊นุชและทีมจอมขมังเวทย์

  ประเภท ค (อายุ 40 ปี ขึ้นไป)
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม สโมสรราชนาวี Honda คว้าถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ไปครอง
  รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่  ทีมสโมสรตำรวจ
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมรถไฟพัทยาและสืบปราบ 2

  ประเภท ง (ประเภทอาวุโส อายุ 50 ปี ขึ้นไป)
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  ทีมชมรมตะกร้อแหลมฟ้าผ่า
  รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่  ทีม Honda A
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่  ทีม Silver Green และ สน. สุทธิสาร 1

  ประเภทประชาชนทั่วไปหญิง
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  ทีม Honda A
  รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่  ทีมสโมสรตะกร้อราชบุรี 2
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่  ทีมสโมสรตะกร้อราชบุรี 1 และทีมมณฑป ตลิ่งชัน

  ประเภทประชาชนชายทั่วไป (ภายในอำเภอบางละมุง)
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  ทีมเขาพระตำหนัก A
  รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่  ทีมรถไฟพัทยา
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมดาบมอสบางละมุง และทีมเขาพระตำหนัก B

  สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งต่อไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์ 0 38 253 127-8 และสอบถามข้อมูลได้จาก Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางโซเชียลมีเดียจาก 6 ช่องทางง่ายๆ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter Weibo(เวยป๋อ โซเชียลที่ชาวจีนนิยมมากที่สุด) YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว


  นักกีฬาวินด์เซิร์ฟทีมชาติไทย ส่งคลิปอ้อนชาวไทยส่งใจช่วยเชียร์ ก่อนเข้าแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

  นักกีฬาวินด์เซิร์ฟทีมชาติไทย ส่งคลิปอ้อนชาวไทยส่งใจช่วยเชียร์ ก่อนเข้าแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

  สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬาวินด์เซิร์ฟหลังฝึกซ้อมหนักจากโค้ชเอก บุสวัสดิ์ บินลัดฟ้าเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 จำนวน 3 รุ่น ได้แก่
  – รุ่นอาร์เอสวัน มิกซ์ อายุไม่เกิน 22 นายบุญญฤทธิ์ สังข์เงิน และ นางสาวชลชญชา จุ่นทองหลาง
  – รุ่นอาร์เอสเอ็กซ์ ชาย ได้แก่ นายณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์
  – รุ่นอาร์เอสเอ็กซ์ หญิง ได้แก่ นางสาวศิริพร แก้วดวงงาม

  เมืองพัทยาขอเชิญทุกท่านร่วมชม และเป็นกำลังใจให้กับเหล่านักโต้คลื่นทีมชาติไทยใ นการแข่งขันวินด์เซิร์ฟ ระหว่างวันที่ 3 ส.ค.- 1 ก.ย.61 ณ กรุงจาร์กาต้า ประเทศอินโดนีเซีย


  ค้นพบจุดชมวิวยอดนิยมแห่งใหม่หลังปรับปรุงภูมิทัศน์แหลมบาลีฮาย พัทยา เจ้าหน้าที่ส่งกำลังดูแลบริเวณประภาคารใกล้ท่าเทียบเรือ หลังนักท่องเที่ยวแห่ถ่ายภาพชมวิวสุดสวยมุมนี้เนืองแน่นทุกวัน…

  ค้นพบจุดชมวิวยอดนิยมแห่งใหม่หลังปรับปรุงภูมิทัศน์แหลมบาลีฮาย พัทยา
  เจ้าหน้าที่ส่งกำลังดูแลบริเวณประภาคารใกล้ท่าเทียบเรือ หลังนักท่องเที่ยวแห่ถ่ายภาพชมวิวสุดสวยมุมนี้เนืองแน่นทุกวัน…

  เจ้าหน้าที่เมืองพัทยา ตรวจพื้นที่ท่องเที่ยวทุกจุด อำนวยความสะดวกและเฝ้าระวังความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
  ระหว่างวันที่ 18-19 ส.ค. 2561 เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ หลายสถานที่จึงแออัดไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้เวลาดังกล่าวพักผ่อนกับครอบครัว ‘พัทยา’ ก็เป็นอีกเส้นทางเป้าหมาย ด้วยระยะทางที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร มีที่ท่องเที่ยวหลากหลายให้เลือกสรรทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การดำน้ำดูปะการัง การท่องเที่ยวแนวผจญภัย หรือการพักผ่อนแบบสบายๆ พร้อมรับประทานอาหารทะเลสดๆริมทะเล สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสวรรค์บนดินที่เอื้อมถึงไม่ยาก

  ดังนั้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย พลตำรวตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา และคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพิเศษ ชุดเคลื่อนที่เร็ว ผลัดเช้า ออกตรวจพื้นที่จุดท่องเที่ยวยอดนิยม บริเวณประภาคาร ออกตรวจต่อเนื่อง ลานเฮลิคอปเตอร์ เขาพระตำหนักเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันเหตุอาชญากรรม รวมทั้งตรวจตราดูความเรียบร้อย การเดินเท้าตรวจบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย และจุดลงเรือสปีดโบ๊ทไปเกาะล้าน กำชับคนขับเรือให้มีความระมัดระวังระวัง ไม่บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวน และต้องสวมเสื้อชูชีพทุกคนก่อนออกเรือ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว รวมทั้งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว พร้อมสร้างภาพลักษณ์ให้เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าอยู่ สวยงาม ปลอดภัย และอยากมาเยือนอีก


  ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ประจำสถานีสูบ ปั๊มน้ำ ทุกแห่งในพัทยา เฝ้าระวังน้ำท่วมขัง เหตุจากพายุโซนร้อนเบบินคา

  ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ประจำสถานีสูบ ปั๊มน้ำ ทุกแห่งในพัทยา
  เฝ้าระวังน้ำท่วมขัง เหตุจากพายุโซนร้อนเบบินคา

  จากประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในช่วงระหว่างวันที่ 16-17 ส.ค.นี้ พายุโซนร้อน “เบบินคา” (BEBINCA) ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไหหลำ ประเทศจีน โดยพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆ เคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน และประเทศลาว ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกซุกหนาแน่น ฝนตกหนักถึงหนักมาก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ รวมทั้งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้ อ่าวไทย และภาคตะวันออกมีกำลังแรงขึ้น จะส่งให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง รวมถึงดินโคลนถล่มได้

  วันนี้ 18 ส.ค.2561 ได้เกิดปรากฎการณ์มืดคลึ้ม ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ในเขตพัทยา เนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อนดังกล่าว  เมืองพัทยา โดยพลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยาและคณะผู้บริหาร ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วน เฝ้าระวังทุกสถานีสูบ ปั๊มน้ำชายหาดพัทยาซอย 6/1 และหน้าวอล์คกิ้งสตรีทตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อการระบายน้ำได้ทันท่วงที ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว

  นอกจากนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศ ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ http://www.tmd.go.th ของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว


  เมืองพัทยาลงพื้นที่ต่อเนื่อง เตรียมพร้อมรับมือฝนตก น้ำท่วม ปรับปรุงบ่อพัก-ฝาชำรุด ลอก-ล้างท่อระบายน้ำ เก็บขยะอุดตันเร่งระบายน้ำ สาเหตุน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง

  เมืองพัทยาลงพื้นที่ต่อเนื่อง เตรียมพร้อมรับมือฝนตก น้ำท่วม ปรับปรุงบ่อพัก-ฝาชำรุด ลอก-ล้างท่อระบายน้ำ เก็บขยะอุดตันเร่งระบายน้ำ สาเหตุน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง

  หลังจากมีสถานการณ์ฝนตกหนักทั่วทุกแห่งในภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา พลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยาและคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนแก้ปัญหาทุกจุดทั่วเมืองพัทยา ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังมีบางแห่งที่ไม่สามารถระบายน้ำได้ดี น้ำท่วมขัง ส่งผลให้การจราจรติดขัดบนถนนสายสำคัญๆเช่น ถนนสุขุมวิท ถนนพัทยาสายสามและถนนเลียบชายหาด ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์เมืองพัทยาและความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมาไม่ได้รับความสะดวกสบาย พลตำรวจตรี พินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยาได้เปิดเผยว่านายกเมืองพัทยาได้มอบนโยบายให้สำนักช่างสุขาภิบาล และฝ่ายป้องกันภัยพิบัติเตรียมพร้อมโดยวางกำลังพล วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรและยานพาหนะไว้ทุกจุดที่ยังมีปัญหาดังกล่าว พร้อมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และเตรียมรับมือกับพายุฝนรอบต่อไป
  โดยเมื่อวันที่ 11-17 สิงหาคม 2561 สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา ได้ทำการแบ่งสายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
  1.ปิดแผ่นเหล็กฝารางระบายน้ำชำรุด ป้องกันอันตรายไว้ก่อนและเร่งเชื่อมฝาตะแกรงเหล็กใหม่ บริเวณบ้านเนินรถไฟซอย8
  2.งานลอกท่อระบายน้ำอุดตันบริเวณซอยนาเกลือ14/2ข้างโรงเรียนโพธิสัมพันธ์  บริเวณซอยพัทยา12,13/1,13/2ด้านถนนเลียบชายหาดพัทยาและด้านถนนพัทยาสาย2  บริเวณซอยสุขุมวิทพัทยา73หน้าร้านเซเว่น   บริเวณซอยสุขุมวิทพัทยา75  บริเวณซอยนาเกลือ5  บริเวณถนนพัทยาสาย2ใกล้ปากซอยพัทยา11(สน.ชส.2047)  บริเวณซอยวัดบุณย์กัญจนารามใกล้แยกไฟแดงถนนจอมเทียนสาย2  ถนนสุขุมวิทเลยปากซอยสุขุมวิทพัทยา63ไปประมาณ10เมตร
  3. งานปรับปรุงซ่อมแซมผนังรางระบายน้ำชำรุด บริเวณร่องกลางถนนสุขุมวิทก่อนถึงไฟแดงซอยชัยพฤกษ์(ต่อวันที่2)
  4.งานลอกร่องระบายน้ำบริเวณร่องกลางถนนสุขุมวิทหน้าโลตัสพัทยาใต้(ต่อวันที่8)
  5..งานตรวจสอบลอกตะกอนภายในท่อระบายน้ำบริเวณซอยสุขุมวิทพัทยา69,71,73(ต่อ)  ภายในบ่อบำบัด80ไร่และขนเศษวัสดุไม่ใช้แล้วไปทิ้ง  ภายในท่อระบายน้ำบริเวณซอยวัดธรรมสามัคคี  ภายในท่อระบายน้ำบริเวณซอยสุขุมวิทพัทยา79,81  ภายในท่อระบายน้ำบริเวณซอยสุขุมวิทพัทยา83
  6.งานตรวจสอบท่อระบายน้ำชำรุดบริเวณซอยหมู่บ้านสุขสบายวิลล่า(สำนักงานที่ดิน) บริเวณปากซอยสุขุมวิทพัทยา46/4ถนนสุขุมวิท
  7.งานเชื่อมฝาตะแกรงเหล็ก พร้อมนำไปปิดแทนที่ฝารางระบายน้ำชำรุดบริเวณบ้านเนินรถไฟซอย8
  8.ตรวจสอบระดับน้ำ ที่สถานีสูบน้ำเสีย หาดพัทยา (PS7)  ระดับน้ำต่ำกว่าสันเวียร์   ที่สถานีสูบน้ำเสีย คลองพัทยาใต้ (PS12)   ระดับน้ำ 1.00 ม.
  9.งานเทคอนกรีตฝาค.ส.ล.ขนาด0.88×0.98ม.×2″จำนวน4ฝาไว้ปิดแทนที่ฝาชำรุดบริเวณถนนพัทยาเหนือโดยทำที่บ่อบำบัด80ไร่
  10.งานตรวจสอบแก้ไขฝาบ่อพักชำรุดบริเวณซอยวัดบุญสัมพันธ์ บริเวณซอยชัยพฤกษ์หน้าตลาดนัดก่อนถึงถนนเลียบทางรถไฟ(บ่อที่2)  บริเวณซอยชัยพฤกษ์ใกล้ตลาดนัดก่อนถึงถนนเลียบทางรถไฟ(บ่อที่3)  ซอยวัดบุณย์กัญจนารามปากซอยบุณย์กัญจนา3
  11.งานเก็บขยะที่กีดขวางทางระบายน้ำบริเวณดังนี้
  -คลองกะทิงลายตรงสะพานภายในซอยประสิทธิ์ 1
  -ร่องกลางถนนสุขุมวิทตรงปากซอยสุขุมวิทพัทยา45(ห้าธันวา)
  -ถนนเลียบทางรถไฟใกล้ซอยพรประภานิมิต
  -บ่อรวมน้ำท้ายซอยพระตำหนัก5
  ทั้งนี้เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ถนนทุกสายระบายน้ำได้รวดเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างสุดความสามารถ หากมีเหตุขัดข้อง สอบถามข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือ ติดต่อที่ Pattaya Contact Center 1337 ได้ 24 ชม.


  เมืองพัทยา เดินหน้า…พัฒนาดูแลรักษาความสะอาดชายหาด ให้สดใส สวยงาม ปลอดภัย เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกวัน…

  เมืองพัทยา เดินหน้า…พัฒนาดูแลรักษาความสะอาดชายหาด ให้สดใส สวยงาม ปลอดภัย เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกวัน…

  ตามนโยบายของพลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ที่มุ่งเน้นให้เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม และหมุนเวียนตามสถานที่จุดต่างๆไปเรื่อยๆ
  ในการนี้สำนักการช่างร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา จึงได้ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บกวาดเศษขยะและเศษหินแหลมคม บริเวณด้านหลังโรงแรมเอเชีย ซอยพระตำหนัก 4
  โดยในวันนี้ ได้บูรณาการร่วมกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสังกัดเมืองพัทยาได้ลงพื้นที่เก็บกวาดทำความสะอาด เก็บเศษหินแหลมคม เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นปรับภูมิทัศน์ชายหาดให้สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสมกับเมืองแห่งการท่องเที่ยว ที่ไม่เคยหลับไหลสว่างไหวตลอดเวลา


  2-6 ก.ย.นี้ โปรดหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางอุโมงค์ทางลอดและถนนสุขุมวิทพัทยากลาง เพื่อดำเนินการติดตั้งสะพานลอยคนข้าม (แบบมีลิฟท์) เมืองพัทยา

  2-6 ก.ย.นี้ โปรดหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางอุโมงค์ทางลอดและถนนสุขุมวิทพัทยากลาง เพื่อดำเนินการติดตั้งสะพานลอยคนข้าม (แบบมีลิฟท์) เมืองพัทยา

  ตามนโยบายของพลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี และคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ที่ต้องการพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นเมืองที่มีความสะดวก สะอาด มีการเดินทางสัญจรที่คล่องตัวและปลอดภัย เป็นเมืองที่สร้างความสุข ความอบอุ่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง เมืองพัทยาจะดำเนินการติดตั้งสะพานลอยคนเดินข้าม จุดที่ 2 (แบบมีลิฟท์) บริเวณมูลนิธิพระมหาไถ่ ระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2561และจะดำเนินการปิดการจราจรตามเส้นทางต่างๆ ดังนี้

  วันที่ 2 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. จนเสร็จงานวันที่ 6 กันยายน 2561 จะปิดการจราจร ภายในอุโมงค์ทางลอด พัทยากลาง ฝั่งขาเข้าสัตหีบ ถนนคู่ขนานอุโมงค์ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

  วันที่ 3 กันยายน 2561 ปิดการจราจรภายในอุโมงค์ทางลอด พัทยากลาง ฝั่งขาออกชลบุรี ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ถนนคู่ขนานอุโมงค์ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

  วันที่ 6 กันยายน 2561 จะปิดการจราจรทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่ถนนสุขุมวิททางลงจากมอเตอร์เวย์ สาย 7 ถึงปากซอยสยามคันทรีคลับ ตั้งแต่เวลา 22.00 – 24.00 น. สำหรับผู้ที่ใช้ถนน ช่วงทางแยกถนนสุขุมวิทมอเตอร์เวย์ สาย 7 และจะเลี้ยวขวาเข้าพัทยากลางนั้น โปรดใช้เส้นทางเบี่ยงเข้าถนนเลียบทางรถไฟ และถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าจังหวัดชลบุรี บริเวณหน้า index living mall เป็นต้นไปไม่สามารถผ่านได้ แต่สามารถเลี้ยวรถเข้าสู่ซอยสยามคันทรีคลับ เพื่อใช้เส้นทางเบี่ยงเข้าถนนเลียบทางรถไฟได้

  เมืองพัทยาขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้และ โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางตามวันและเวลาดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Pattaya Contact Call Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดตามข่าวสารของเมืองพัทยาจาก 6 ช่องทาง ง่ายๆ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter Weibo(เวยป๋อ) YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว


  การแข่งขันเซปักตระกร้อพัทยาคัพ ครั้งที่ 17 เริ่มแล้วอย่างเป็นทางการ คอนักเตะลูกหวายตบเท้าร่วมพิธีเปิดคับคั่ง คาดดัชนีการท่องเที่ยว เศรษฐกิจดีดตัวสูงขึ้น

  การแข่งขันเซปักตระกร้อพัทยาคัพ ครั้งที่ 17 เริ่มแล้วอย่างเป็นทางการ คอนักเตะลูกหวายตบเท้าร่วมพิธีเปิดคับคั่ง คาดดัชนีการท่องเที่ยว เศรษฐกิจดีดตัวสูงขึ้น

  วันนี้ (17 ก.ย. 61) เวลา 17.00 น. นายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการการกีฬาและนันทนาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเซปักตะกร้อพัทยาคัพ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยมีนายประดิษฐ์ ทองฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ได้เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งภายในพิธีเปิดก็มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมอาทิ นายสินชัย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกเมืองพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา ตลอดจนคณะจัดการแข่งขัน คณะกรรมการตัดสิน และนักกีฬา เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2 ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวได้รับร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ประกอบด้วย กองทัพเรือ สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า พัทยา บริษัทมาราธอนประเทศไทย ให้การสนับสนุนแข่งขัน ซึ่งในปีนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 132 ทีม โดยทำการแข่งขันเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสที่ 16 สิงหาคม 2561 ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 รวม 236 คู่ ที่เข้าร่วมชิงชัยในครั้งนี้

  ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองแห่งกีฬา ด้วยความพร้อมในด้านสาธารณูปการ และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านกีฬา รวมทั้งเมืองพัทยาที่อยู่ในเขตจังหวัดชลบุรีที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม มีพื้นที่ติดชายหาด จึงได้รับความนิยมและได้รับการคัดเลือกให้เป็นสนามในการแข่งขันระดับนานาชาติหลายครั้งทั้งทางบกและทางน้ำ รวมทั้งการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ พัทยาคัพ ครั้งที่ 17 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในครั้งนี้ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการย้ำจุดยืนเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและการกีฬาหรือ Sport tourist ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานในการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ พัทยาคัพ ให้เป็นอีกหนึ่งสนามการแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อไป รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้จักการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้มีคุณธรรมมีน้ำใจ เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองพัทยาอีกทางหนึ่งด้วย
  ขอเชิญประชาชนร่วมชมและส่งใจเชียร์การแข่งขันเซปักตระกร้อ พัทยาคัพ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2561 ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์ 0 38 253 127-8


  รายการ Sports City สัมภาษณ์เมืองพัทยา เมืองแห่ง Sports City หนุนให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพ พร้อมก้าวเป็นพลเมืองสุขภาพดีร่วมกัน

  รายการ Sports City  สัมภาษณ์เมืองพัทยา เมืองแห่ง Sports City  หนุนให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพ  พร้อมก้าวเป็นพลเมืองสุขภาพดีร่วมกัน

  เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 61 เมื่อเวลา 14.00 น. รายการ Sports City  ช่อง T-Sports ยกกองบันทึกเทปสัมภาษณ์ นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา  เกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ในโอกาสที่จังหวัดชลบุรีได้รับการคัดเลือกเป็นเมืองต้นแบบในการจัดตั้งเมืองกีฬา(Sports City) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองพัทยาเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชลบุรี  ที่มีกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ด้านอุตสาหกรรมการกีฬา (Sports Industry) การกีฬาที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sports Tourism)  เพื่อพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Sports Hub) ด้านกีฬาในระดับภูมิภาคอาเซียน   รวมทั้งเป็นการสร้างความตื่นตัวให้ประชาชนหันมาสนใจสุขภาพ เล่นกีฬาออกกำลังกาย เพื่อพลามัยที่ดี  อีกทั้งยังจุดประกายให้ในแต่ละจังหวัดก้าวพร้อมเป็นเมืองแห่งกีฬาร่วมกัน  เพื่อสุขภาพที่เข้มแข็ง เป็นประเทศประชาชนสุขภาพดีทั่วหน้า


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150