• Author Archives: @dm1n

  ประชาคมเมืองพัทยาร่วมมือเดินหน้าตามนโยบายของ คสช.และจังหวัดชลบุรี จัดระเบียบ 4 หาด พัทยา เกาะล้าน ยึดกฎระเบียบเดียวกันทุกหาด เพื่อบูรณาการและปรับภาพลักษณ์ใหม่ของชายหาดพัทยาให้มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัย พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า วันนี้ (22 ส.ค.60) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา พลตรีภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ ที่ปรึกษามณฑลทหารบกที่ 14 ในฐานะรองประธานกรรมการจัดระเบียบการประกอบการร่มเตียงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยา และรองประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธาน มอบนโยบายการการจัดระเบียบการกางร่มเตียงผ้าใบ พร้อมด้วย พ.อ.ประเสริฐ ใจกล้า รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 14 จังหวัดชลบุรี พ.ต.อ.อภิชัย กรอบเพชร ผกก.สภ.เมืองพัทยา นายประพันธ์ ประทุมชุมภู ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ร่วมชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับตามประกาศเมืองพัทยา (ชั่วคราว) ว่าด้วยเรื่อง การกางร่มเตียงผ้าใบฯ โดยมีนายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ที่ปรึกษาสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา นายกฤษณ์ จิระมงคล อุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ร.ต.สุวิทย์ ลากลาง คณะรักษาความสงบในพื้นที่เขตอำเภอ บางละมุง กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ผู้ประกอบการร่มเตียง เกาะล้าน ชายหาดโคซี่ ชายหาดวงศ์อมาตย์ และพื้นที่อื่นๆ ในเขตเมืองพัทยา จำนวน 200 คน เข้าร่วมรับฟังนโยบายการจัดระเบียบร่มเตียงฯ การต่อใบอนุญาต การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ และกำหนดให้ประกอบการ 1 ล็อค 1 ราย มีขนาด 9×7 ทุกราย ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจต่อผู้ประกอบการร่มเตียงในพื้นที่อื่นที่เมืองพัทยายังไม่ได้เข้าดำเนินการให้มีกฎระเบียบเดียวกัน และเป็นการคืนพื้นที่สาธารณะเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้แก่ร่มเตียงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยา นอกจากนี้นายเดชธนา บุญญะประภาโชติ ผู้จัดการทั่วไปบริษัทบางละมุงเคเบิ้ลทีวี มอบผ้ากันเปื้อน จำนวน 1,107 ผืน ซึ่งมีหมายเลขล็อค และเบอร์โทรร้องเรียน Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง มอบให้ผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดพัทยา – จอมเทียน สวมใส่ ให้มีดูสะอาด และสวยงามต่อไป ตามที่เมืองพัทยาได้มีคำสั่งที่ 531/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตเมืองพัทยา ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 พ โฆษกเมืองพัทยา บังกล่าวเสริมอีกว่า เมืองพัทยาได้กำหนดนโยบายในการจัดระเบียบร่มเตียงอีกครั้งในปี พ.ศ. 2560 เพื่อการคืนที่สาธารณะเพิ่มขึ้น และแก้ไขประกาศเมืองพัทยา (เป็นการผ่อนผันชั่วคราว) เรื่องระเบียบการกางร่มเตียงผ้าใบ บริเวณชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียนไม่ให้มีการโอนให้ทายาท หากผู้ประกอบการไม่สามารถประกอบการได้หรือเสียชีวิตให้คืนพื้นที่เป็นที่สาธารณะ และสร้างลักษณ์ใหม่ให้แก่ร่มเตียงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยา ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายให้ทุกภาคส่วน และทุกองค์กร อำนวยความธรรมและคืนความสุขให้แก่ประชาชน จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบฯ ขึ้น เพื่อบูรณาร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมาเมืองพัทยาร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 14 ได้จัดประชุมคณะทำงานจัดระเบียบการประกอบการร่มเตียงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยาครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โดยในที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชนเข้าดำเนินการจัดระเบียบตามมติที่ประชุมมาได้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่การดำเนินการยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของ คสช.จังหวัดชลบุรี ให้มีการจัดระเบียบผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียน ซึ่งทั้งสองหาดนี้ ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 คงเหลือ ชายหาดเกาะล้าน หาดโคซี่บีช หาดพระตำหนัก และหาดวงศ์อมาตย์ โดยคณะทำงานฯ ได้ประกาศดีเดย์ 5 วันสุดท้าย ในการจัดล็อค รูปแบบต่างๆ ให้เหมือนกับหาดพัทยาและหาดจอมเทียน โดยผู้ประกอบการทั้งหมดต้องปฏิบัติตามกันนโยบาย โดยมีอาศัยกฎข้อบังคับตามประกาศเมืองพัทยา (ชั่วคราว) ประกอบด้วย ผู้ถือกรรมสิทธิ์จะมีสิทธิ์แค่ 1 คนต่อ 1 ล็อค มีขนาด 9×7 เมตร ทุกราย ห้ามโอนถ่ายกรรมสิทธิ์ให้ใครแม้กระทั่งลูกถ้าถึงก็กรรมก็ตัองยกพื้นที่นั้นคืนสู่สาธารณะ ห้ามรังแกกลั่นแกล้งนักท่องเที่ยวที่ไม่ประสงค์จะนั่งเตียง แต่ต้องการปูเสื่อตามอัธยาศัยนักท่องเที่ยวสามารถกระทำได้หมด เพราะชายหาดเป็นพื้นที่สาธารณะ และเมื่อครบ 1 ปี จะมีการจับฉลากสลับสับเปลี่ยนล็อค ไม่ให้ประจำอยู่ที่เดิม เพื่อป้องกันผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ถ้าพบว่าผู้ประกอบการรายใดกระทำผิดกฎข้อตกลง จะเพิกใบอนุญาตทันทีและยังมีกฎระเบียบอีกกว่า 30 ข้อบังคับที่ผู้ประกอบการต้องพึงปฏิบัติตาม เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดต่างยกมือเห็นด้วยและพร้อมที่จะขานรับนโยบายโดยพร้อมกัน สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ตามที่ได้มีคำสั่งจังหวัดชลบุรีที่ 4379 / 2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบการประกอบการร่มเตรียมชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยาลงวันที่ 15 กันยายน 2557 และมีการจัดระเบียบการประกอบการร่มเตียงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยาในปีพ.ศ. 2557 ไปแล้วนั้น ต่อมาทางเมืองพัทยาได้กำหนดนโยบายในการจัดระเบียบร่วมเตียงอีกครั้งในปีพ.ศ. 2560 เพื่อการคืนพื้นที่สาธารณะเพิ่มขึ้น และมีการแก้ไขประกาศเมืองพัทยาเป็นการผ่อนผันชั่วคราว เรื่องระเบียบการกางร่มเตียงผ้าใบบริเวณชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียน และพื้นที่เกาะล้าน เพื่ออำนวยความเป็นธรรมและคืนความสุขให้แก่ประชาชน ดังนั้นเพื่อให้การจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. จึงได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบประกอบการร่มเตียงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยาขึ้นและสรุปผลการปฏิบัติงานภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 นี้ ต่อผู้บัญชาการระดับสูงต่อไป หลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมรับนโยบายแล้ว ทางด้านนายเดชธนา บุณญะประภาโชติ ผู้จัดการทั่วไปบริษัทบางละมุงเคเบิ้ลทีวี พร้อมคณะภาคเอกชน ได้มอบผ้ากันเปื้อน จำนวน 1,107 ผืนให้กับท่านประธานที่ประชุม เพื่อมอบต่อให้กับผู้ประกอบการร่มเตียงได้ใส่กัน เพื่อความสวยงาม สะอาดตา และเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานักท่องเที่ยว ที่ได้พักผ่อนในพื้นที่ชายหาดเมืองพัทยาและในทุกๆชายหาดต่อไป..หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศเมืองพัทยา (ชั่วคราว) ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบการกางร่มเตียงผ้าใบบริเวณชายหาดพัทยา – เกาะล้าน ให้มีความเหมาะสมเป็นธรรม เพื่อคืนพื้นที่ชายหาดสาธารณะให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสถานที่พักผ่อน สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เข้ามาเที่ยวเมืองพัทยา ก่อนจะประกาศใช้ ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ระเบียบการกางร่มเตียงผ้าใบบริเวณชายหาดและชายหาดจอมเทียน ต่อไป

  วันนี้ (22 ส.ค.60) เวลา 14.00 น. พลตรีภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ ที่ปรึกษามณฑลทหารบกที่ 14 ในฐานะรองประธานกรรมการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะฯ และรองประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธาน ประชุมหารือการจัดระเบียบรถโดยสารสองแถวสาธารณะในเขตเมืองพัทยา พร้อมด้วย พ.อ.ประเสริฐ ใจกล้า รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 1 ร.ต.สุวิทย์ ลากลาง คณะรักษาความสงบในพื้นที่เขตอำเภอ บางละมุง กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ผู้แทนจากสหกรณ์เดินรถโดยสารสาธารณะ สภ.เมืองพัทยา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการโรงแรม ศูนย์ค้า พื้นที่เขตเมืองพัทยา เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 131 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา
  ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีนโยบายในการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่เมืองพัทยา โดยกำหนดให้รถสองแถวโดยสารสาธารณะให้วิ่งตามเส้นทางที่กำหนดและ รับ-ส่ง ขึ้น-ลง ตามป้าย นั้น เมืองพัทยาสามารถจับกุมผู้กระทำผิดโดยยึดรถโดยสารสองแถวสาธารณะให้หยุดประกอบการ 3 วัน ซึ่งที่ผ่านมาสามารถจับกุมได้ 691 คัน ปัจจุบันยังพบผู้กระทำผิดต่อเนื่อง พลตรีภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ ที่ปรึกษามณฑลทหารบกที่ 14 จึงได้ออกคำสั่งเด็ดขาด จับ ปรับ ยึดรถ 7 วัน ทันที พร้อมขอร่วมมือผู้ประกอบการห้างร้าน โรงแรม ศูนย์การค้าในพื้นที่เขตเมืองพัทยา จัดจุดจอดรถโดยสารสองแถวสาธารณะ ประจำในพื้นที่ เพื่อรอรับ ส่ง นักท่องเที่ยวในพื้นที่ของผู้ประกอบการนั้นๆ โดยในที่ 1 กันยายน นี้ นัดหมายผู้ประกอบการในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมสรุปผลอีกครั้งต่อไป


  ประชาคมเมืองพัทยาร่วมมือเดินหน้าตามนโยบายของ คสช.และจังหวัดชลบุรี จัดระเบียบ 4 หาด พัทยา เกาะล้า

  ประชาคมเมืองพัทยาร่วมมือเดินหน้าตามนโยบายของ คสช.และจังหวัดชลบุรี จัดระเบียบ 4 หาด พัทยา เกาะล้าน ยึดกฎระเบียบเดียวกันทุกหาด เพื่อบูรณาการและปรับภาพลักษณ์ใหม่ของชายหาดพัทยาให้มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัย

  พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า
  วันนี้ (22 ส.ค.60) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา พลตรีภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ ที่ปรึกษามณฑลทหารบกที่ 14 ในฐานะรองประธานกรรมการจัดระเบียบการประกอบการร่มเตียงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยา และรองประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธาน มอบนโยบายการการจัดระเบียบการกางร่มเตียงผ้าใบ พร้อมด้วย พ.อ.ประเสริฐ ใจกล้า รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 14 จังหวัดชลบุรี พ.ต.อ.อภิชัย กรอบเพชร ผกก.สภ.เมืองพัทยา นายประพันธ์ ประทุมชุมภู ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ร่วมชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับตามประกาศเมืองพัทยา (ชั่วคราว) ว่าด้วยเรื่อง การกางร่มเตียงผ้าใบฯ โดยมีนายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ที่ปรึกษาสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา นายกฤษณ์ จิระมงคล อุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ร.ต.สุวิทย์ ลากลาง คณะรักษาความสงบในพื้นที่เขตอำเภอ บางละมุง กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ผู้ประกอบการร่มเตียง เกาะล้าน ชายหาดโคซี่ ชายหาดวงศ์อมาตย์ และพื้นที่อื่นๆ ในเขตเมืองพัทยา จำนวน 200 คน เข้าร่วมรับฟังนโยบายการจัดระเบียบร่มเตียงฯ การต่อใบอนุญาต การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ และกำหนดให้ประกอบการ 1 ล็อค 1 ราย มีขนาด 9×7 ทุกราย ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจต่อผู้ประกอบการร่มเตียงในพื้นที่อื่นที่เมืองพัทยายังไม่ได้เข้าดำเนินการให้มีกฎระเบียบเดียวกัน และเป็นการคืนพื้นที่สาธารณะเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้แก่ร่มเตียงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยา
  นอกจากนี้นายเดชธนา บุญญะประภาโชติ ผู้จัดการทั่วไปบริษัทบางละมุงเคเบิ้ลทีวี มอบผ้ากันเปื้อน จำนวน 1,107 ผืน ซึ่งมีหมายเลขล็อค และเบอร์โทรร้องเรียน Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง มอบให้ผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดพัทยา – จอมเทียน สวมใส่ ให้มีดูสะอาด และสวยงามต่อไป
  ตามที่เมืองพัทยาได้มีคำสั่งที่ 531/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตเมืองพัทยา ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 พ
  โฆษกเมืองพัทยา บังกล่าวเสริมอีกว่า เมืองพัทยาได้กำหนดนโยบายในการจัดระเบียบร่มเตียงอีกครั้งในปี พ.ศ. 2560 เพื่อการคืนที่สาธารณะเพิ่มขึ้น และแก้ไขประกาศเมืองพัทยา (เป็นการผ่อนผันชั่วคราว) เรื่องระเบียบการกางร่มเตียงผ้าใบ บริเวณชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียนไม่ให้มีการโอนให้ทายาท หากผู้ประกอบการไม่สามารถประกอบการได้หรือเสียชีวิตให้คืนพื้นที่เป็นที่สาธารณะ และสร้างลักษณ์ใหม่ให้แก่ร่มเตียงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยา ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายให้ทุกภาคส่วน และทุกองค์กร อำนวยความธรรมและคืนความสุขให้แก่ประชาชน จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบฯ ขึ้น เพื่อบูรณาร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมาเมืองพัทยาร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 14 ได้จัดประชุมคณะทำงานจัดระเบียบการประกอบการร่มเตียงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยาครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โดยในที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชนเข้าดำเนินการจัดระเบียบตามมติที่ประชุมมาได้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่การดำเนินการยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของ คสช.จังหวัดชลบุรี ให้มีการจัดระเบียบผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียน ซึ่งทั้งสองหาดนี้ ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 คงเหลือ ชายหาดเกาะล้าน หาดโคซี่บีช หาดพระตำหนัก และหาดวงศ์อมาตย์ โดยคณะทำงานฯ ได้ประกาศดีเดย์ 5 วันสุดท้าย ในการจัดล็อค รูปแบบต่างๆ ให้เหมือนกับหาดพัทยาและหาดจอมเทียน โดยผู้ประกอบการทั้งหมดต้องปฏิบัติตามกันนโยบาย โดยมีอาศัยกฎข้อบังคับตามประกาศเมืองพัทยา (ชั่วคราว) ประกอบด้วย ผู้ถือกรรมสิทธิ์จะมีสิทธิ์แค่ 1 คนต่อ 1 ล็อค มีขนาด 9×7 เมตร ทุกราย ห้ามโอนถ่ายกรรมสิทธิ์ให้ใครแม้กระทั่งลูกถ้าถึงก็กรรมก็ตัองยกพื้นที่นั้นคืนสู่สาธารณะ ห้ามรังแกกลั่นแกล้งนักท่องเที่ยวที่ไม่ประสงค์จะนั่งเตียง แต่ต้องการปูเสื่อตามอัธยาศัยนักท่องเที่ยวสามารถกระทำได้หมด เพราะชายหาดเป็นพื้นที่สาธารณะ และเมื่อครบ 1 ปี จะมีการจับฉลากสลับสับเปลี่ยนล็อค ไม่ให้ประจำอยู่ที่เดิม เพื่อป้องกันผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ถ้าพบว่าผู้ประกอบการรายใดกระทำผิดกฎข้อตกลง จะเพิกใบอนุญาตทันทีและยังมีกฎระเบียบอีกกว่า 30 ข้อบังคับที่ผู้ประกอบการต้องพึงปฏิบัติตาม เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดต่างยกมือเห็นด้วยและพร้อมที่จะขานรับนโยบายโดยพร้อมกัน
  สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ตามที่ได้มีคำสั่งจังหวัดชลบุรีที่ 4379 / 2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบการประกอบการร่มเตรียมชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยาลงวันที่ 15 กันยายน 2557 และมีการจัดระเบียบการประกอบการร่มเตียงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยาในปีพ.ศ. 2557 ไปแล้วนั้น ต่อมาทางเมืองพัทยาได้กำหนดนโยบายในการจัดระเบียบร่วมเตียงอีกครั้งในปีพ.ศ. 2560 เพื่อการคืนพื้นที่สาธารณะเพิ่มขึ้น และมีการแก้ไขประกาศเมืองพัทยาเป็นการผ่อนผันชั่วคราว เรื่องระเบียบการกางร่มเตียงผ้าใบบริเวณชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียน และพื้นที่เกาะล้าน เพื่ออำนวยความเป็นธรรมและคืนความสุขให้แก่ประชาชน ดังนั้นเพื่อให้การจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. จึงได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบประกอบการร่มเตียงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยาขึ้นและสรุปผลการปฏิบัติงานภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 นี้ ต่อผู้บัญชาการระดับสูงต่อไป หลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมรับนโยบายแล้ว ทางด้านนายเดชธนา บุณญะประภาโชติ ผู้จัดการทั่วไปบริษัทบางละมุงเคเบิ้ลทีวี พร้อมคณะภาคเอกชน ได้มอบผ้ากันเปื้อน จำนวน 1,107 ผืนให้กับท่านประธานที่ประชุม เพื่อมอบต่อให้กับผู้ประกอบการร่มเตียงได้ใส่กัน เพื่อความสวยงาม สะอาดตา และเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานักท่องเที่ยว ที่ได้พักผ่อนในพื้นที่ชายหาดเมืองพัทยาและในทุกๆชายหาดต่อไป..หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศเมืองพัทยา (ชั่วคราว) ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบการกางร่มเตียงผ้าใบบริเวณชายหาดพัทยา – เกาะล้าน ให้มีความเหมาะสมเป็นธรรม เพื่อคืนพื้นที่ชายหาดสาธารณะให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสถานที่พักผ่อน สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เข้ามาเที่ยวเมืองพัทยา ก่อนจะประกาศใช้ ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ระเบียบการกางร่มเตียงผ้าใบบริเวณชายหาดและชายหาดจอมเทียน ต่อไป


  วันนี้ 21 สิงหาคม 2560 เวลา14.00น. พลตำรวจตรี พินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา

  วันนี้ 21 สิงหาคม 2560 เวลา14.00น.
  พลตำรวจตรี พินิต  มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ทิพย์มณีเคเบิลทีวี เรื่องยืนยันการเปิดอุโมงทางลอดพัทยากลาง ในวันที่25 สิงหาคม 2560 นี้ แน่นอน
  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
  ขอชาวเมืองช่วยกันดูแลสมบัติของแผ่นดินและรักษาระเบียบวินัยการจราจรเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน..


  วันนี้ (21 ส.ค 60) เวลา 13:30 น. พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา

  วันนี้ (21 ส.ค 60) เวลา 13:30 น. พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ พลเรือตรีอนุชา เอี่ยมสุโร และคณะ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน โดยมีนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง รักษาการหัวหน้า สำนักปลัดเมืองพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้อง 132 (วีไอพี) ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  โดยในวันนี้เป็นการหารือเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันเรือใบประเภท Optimist Team Racing ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.-16.00 น. ณ บริเวณโรงแรมดุสิตธานี พัทยา
  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ ที่จะเกิดขึ้นที่อ่าวพัทยา การจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติฯ ครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือประเทศต่างๆ เป็นกิจกรรมทางทหารที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นอีกภาพประวัติศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นในอ่าวพัทยาระหว่างวันที่ 13 – 22 พฤศจิกายน 2560 นี้

  เมืองพัทยา ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ด้วยการร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน ณ น่านน้ำอ่าวทะเลพัทยา


  เมืองพัทยาให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ ประจำประเทศไทยและคณะ

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้                ประจำประเทศไทยและคณะ
  เมื่อช่วงเช้าของวันที่ (21 ส.ค.60) เวลา 10.00 น.พลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ นายเจฟฟรีย์ ด๊อยจ เอกอัครราชทูตสถานทูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย ซึ่งมีนายแกรแฮม แมคดัลนัลด์ นายกสมาคมหอการค้าแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย
  นายอัลลัน ริดเดลล์ ที่ปรึกษาสมาคมหอการค้าแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย โดยมีพลตำรวจตรี บัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา นายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้อง VIP ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  การมาศึกษาดูงานที่เมืองพัทยาในครั้งนี้เนื่องจาก เล็งเห็นว่าเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการปกครองรูปแบบพิเศษ และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก จึงสนใจที่จะศึกษา
  โครงสร้างการบริหารงานของเมืองพัทยา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับประเทศของตน  พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านต่างๆ อาทิ ทางด้านการพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการ รวมถึงส่งเสริมด้านนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับแอฟริกาใต้ในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นเมืองพัทยาได้มอบของที่ระลึกให้กับคณะและถ่ายภาพร่วมกัน ท่ามกลางมิตรภาพที่ดีของทั้งสองเมือง


  สมาคมนักข่าว พร้อมใจ “ปั่นปลูกดาวเรือง เหลืองทั้งแผ่นดิน”

  สมาคมนักข่าว พร้อมใจ “ปั่นปลูกดาวเรือง เหลืองทั้งแผ่นดิน”
  ช่วงเช้าวันนี้ (19 ส.ค. 60) นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม”ปั่นปลูกดาวเรืองเหลืองทั้งแผ่นดิน”
  และมีนายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการพื้นที่พิเศษ เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3)กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่งเสริม กิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อให้ออกดอกบานช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุงนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต ส.ส.ชลบุรี นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา นายสามารถ ทองรอด นายกสมาคมนักข่าว พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนและชมรมนักปั่นจักรยาน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง ณ บริเวณหน้าองค์พระพุทธรูปแกะสลัก หน้าผาเขาชีจรรย์ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


  ชมรมเรารักคนรักพระพิฆเณศร์ฯจัดงานแถลงข่าวเทศกาลคเณศจตุรถี

  วันนี้(18ส.ค.60)เวลา13.30 น. นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา พร้อมด้วยอาจารย์ชัยวัฒน์ เดชทนี ประธานชมรมคนรักพระพิฆเณศ นายคณานันท์ ทยายุทธ รองประธานชมรมคนรักพระพิฆเณศ ตัวแทนศูนย์การค้าเซ็ลทรัลมารีน่า ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลคเณศวร์จตุรถี โดยมีสื่อมวลชนแและสมาชิกชมรมคนรักพระพิฆเณศ เข้าร่วมงานฯ ณ ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  ชมรมคนรักพระพิฆเณศวร์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานมหาศรัทธาบารมี ที่ยิ่งใหญ่ เทศกาลคเณศจตุรถี ครั้งที่ 9 ขึ้น ระหว่างวันที่ 20 -27 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 24.00 น. ณ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่า
  เทศกาลคเณศจตุรถี นับเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการบูชาพระพิฆเนศ ซึ่งถือว่าเป็นวันกำเนิดของพระพิฆเนศเชื่อกันว่าพระองค์จะเสด็จลงมายังโลกมนุษย์ เพื่อประทานพรอันประเสริฐสูงสุดแก่ผู้ศรัทธาพระองค์ เทศกาลนี้มีการจัดพิธีกรรมบูชาและการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทั่วอินเดียและทั่วโลก มีการจัดสร้างเทวรูป พระพิฆเนศ เพื่อเข้าพิธีบูชา จากนั้นจะแห่องค์เทวรูปไปทั่วเมืองและมุ่งหน้าไปสู่แม่น้ำหรือทะเลผู้ศรัทธาทุกคนแต่งชุดสีสันสวยงาม ขบวนแห่จะไปสิ้นสุดที่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์หรือทะเล แล้วทำพิธีลอยเทวรูปลงสู่แม่น้ำหรือทะเล
  ชมรมคนรักพระพิฆเณศวร์แห่งประเทศไทย จัดเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการบูชาพระพิฆเนศ จัดขึ้นในวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10 ถือว่าเป็นวันประสูติของพระองค์ ซึ่งจะตรงกับช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนผู้ที่มีจิตศรัทธาได้กราบไหว้บูชา ภายในงานมีการจัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาขององค์พระพิฆเณศ และประกอบพิธีคเณศจตุรถี ตามตำนานชาวฮินดู เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ศรัทธาในพระองค์ ตลอดทั้งการเผยแผ่พิธีกรรมและบทสวดบูชาองค์พระพิฆเณศ ผู้เป็นบรมครูแห่งศิลปวิทยาการ และเทพแห่งโชคลาภความสำเร็จ
  เมืองพัทยาขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมในพิธีคเณศจตุรถี ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 20 – 27 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่า โดยในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น.จะมีพิธีเปิดงานเริ่มตั้งแต่จุดเทียนชัย และพิธีบวงสรวง ประชาชนสามารถนำนมสดรสจืด  น้ำมะพร้าว และนำ้เข้าร่วมพิธีสรงเทวรูปหรือนำองค์พระพิฆเนศ เข้าร่วมในพิธีได้ และในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา18.00น มีพิธีส่งเสด็จกลับสู่เขาไกลาส ที่แหลมบาลีฮาย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน.


  เมืองพัทยาประกาศเลื่อนการงดใช้ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย)- ท่าเทียบเรือเกาะล้านทุกท่า

  เมืองพัทยาประกาศเลื่อนการงดใช้ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย)- ท่าเทียบเรือเกาะล้านทุกท่า และงดการเดินเรือทุกประเภทในอ่าวพัทยา จากเดิมวันที่ 17 – 18 พ.ย. 60 เป็น วันที่ 19 – 20 พ.ย. 60 เพื่อจัดงานมหกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียนของกองทัพเรือ โดยในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป เมืองพัทยาจะดำเนินการปิดการจราจรถนนสายชายหาดพัทยาใต้ ตลอดเส้นทาง และถนนแยกพัทยากลาง (ช่วงท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต-ลงชายหาด) ถนนปากทางวอลค์กิ้งสตรีท ถึง สี่แยกวัดชัยมงคล และตามซอยต่างๆ ทุกซอย ทั้งนี้เพื่ออำนวยสะดวกและรักษาความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวเนื่องจากในวันดังกล่าวจะมีการสาธิตการปฏิบัติการทางเรือ อาทิ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล การต่อต้านการก่อการร้ายโดยการชิงตัวประกัน เป็นต้น และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพาเหรดทางบกของกองทัพเรือและนานาประเทศที่เข้าร่วมงานฯ และในวันที่ 20 พ.ย. 60 จะมีการสวนสนามทางเรือนานาชาติ ณ บริเวณอ่าวพัทยา
  เมืองพัทยาจึงขอเชิญทุกส่วนร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับผู้บัญชาการทหารเรือนานาประเทศในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติฯ ที่จะมีขึ้นห้วงระหว่างวันที่13 – 22 พ.ย. 60 นี้.


  รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้ง

  รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้ง
  เป็นพนักงานเมืองพัทยาในตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ตาแหน่งรองปลัดเมืองพัทยา (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาและตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

  เอกสารเพิ่มเติม


  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมฯหรือสสปน.จัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยแก่สื่อมวลชนต่างประเทศประจำปี TCEB International Media Familiarisation Trip (IMFT)2017

  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมฯหรือสสปน.จัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยแก่สื่อมวลชนต่างประเทศประจำปี TCEB International Media Familiarisation Trip (IMFT)2017

  วันนี้(16 ส.ค. 60) เวลา 10.00 น พลตำรวจตรี บัณฑิต  คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในงานแถลงข่าว กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยแก่สื่อมวลชนต่างประเทศประจำปี TCEB International Media Familiarisation Trip (IMFT)2017 โดยมี พันตำรวจเอก สุธี ทิพย์สุข ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นางศุภาวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สสปน. ดร.ชลจิต วรวังโส วีรกุล ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC คณะสื่อมวลชนจากต่างประเทศ  และแขกผู้มีเกียรติและคณะสื่อมวลชนจากต่างประเทศ เข้าร่วมในพิธีแถลงข่าวฯ ณ ห้อง Seaboard Ballroom 2-3  ชั้น 17 โรงแรมฮิลตัน พัทยา

  เมืองพัทยาเป็นเมืองแห่งชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยที่เป็นที่รู้จักกันดีทั้งในและต่างประเทศ แวดล้อมไปด้วยบรรยากาศของเมืองชายทะเลเพื่อการพักผ่อนและแหล่งความเจริญทางธุรกิจสำคัญมากมายในภาคตะวันออก   ของประเทศไทย ปัจจุบันเมืองพัทยาได้รับการส่งเสริมให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ของ 3 จังหวัด ที่อยู่ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อต่อยอดการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เนื่องจากตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่สำคัญ
  ซึ่งโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก มีมูลค่าการลงทุนสูงถึง43 พันล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับช่วงอีกห้าปีข้างหน้า โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ นับเป็นโครงการสำคัญสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่สำคัญซึ่งเพิ่มความเชื่อมโยงและศักยภาพทางธุรกิจในพื้นที่รวมถึงการปรับปรุงสนามบินอู่ตะเภาและท่าเรือแหลมฉบัง การพัฒนาทางรถไฟความเร็วสูงภาคตะวันออก การพัฒนาทางรถไฟรางคู่ และการขยายทางหลวงและมอเตอร์เวย์
  นอกจากนี้เมืองพัทยาสร้างโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจโดยเน้นผสมผสานกลิ่นอายของความบันเทิงและบรรยากาศที่คงเอกลักษณ์แห่งเมืองชายทะเลอย่างพัทยา

  นับว่าจะเป็นการสร้างโอกาสการจัดงานจัดกิจกรรมเพื่อต้อนรับนักเดินทางไมซ์ ได้อย่างน่าสนใจ ในฐานะเป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางเพื่อธุรกิจและการพักผ่อน หรือเรียกว่า Bleisure Destination สำหรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ ปัจจุบันมีศูนย์การประชุมที่เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ 6,500ตารางเมตร พร้อมด้วยโรงแรมต่างๆ ที่มีห้องพักมากกว่า 51,000 ห้อง และสถานที่ท่องเที่ยวริมทะเลอีกมากมาย
  หลายปีที่ผ่านมามีการลงทุนในเมืองพัทยา เพื่อสร้างสถานที่จัดงานที่สามารถรองรับจัดประชุมสำคัญๆมากมาย และพร้อมกันนั้นก็ได้สร้างรูปแบบการจัดงานใหม่ที่น่าประทับใจ และดึงดูดนักเดินทางกลุ่มไมซ์  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เมือง พัทยาได้อันดับที่ 92 สำหรับเมืองในเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง ในการจัดอันดับประเทศและเมืองต่างๆที่ใช้เป็นสถานที่สำหรับการประชุมระหว่างประเทศ ในปี 2559 โดย ICCA  (อิก-ก้า)

  นักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่เดินทางมาที่เมืองพัทยา จะสัมผัสได้ถึงศักยภาพความพร้อมของพัทยาสำหรับรองรับการจัดงานไมซ์ระดับนานาชาติและอุตสาหกรรมไมซ์ยังสามารถเติบโตไปได้อีกไกลในอนาคต


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150