• Author Archives: @dm1n

  “หาดทรายไร้หนู ไร้บุหรี่ อากาศดีด้วยโอโซน”…ชาวเมืองพัทยาขานรับนโยบาย “ชายหาดปลอดหนูปลอดบุหรี่” ร่วมรณรงค์ต่อยอด ขยายพื้นที่ ณ ชายหาดจอมเทียน

  ฉบับที่ 18/61 ประจำวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561

  “หาดทรายไร้หนู ไร้บุหรี่ อากาศดีด้วยโอโซน”…ชาวเมืองพัทยาขานรับนโยบาย “ชายหาดปลอดหนูปลอดบุหรี่” ร่วมรณรงค์ต่อยอด ขยายพื้นที่ ณ ชายหาดจอมเทียน
  เมื่อเวลา 16.30 น. ของวันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา พล.ต.ต.อนันต์  เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนพลังมวลชนตามมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ชายหาดปลอดบุหรี่) นายธเนศ  มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 พ.ต.ท.ศรัณยพงศ์  ใหมทองกุลธร สวป.สภ.เมืองพัทยา ร.ต.อ.(หญิง) กัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา และนายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษากลุ่มผู้ประกอบการเขตปลอดหาดจอมเทียน ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำชายหาดจอมเทียน ซอย 7 โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งผู้ประกอบการหมอนวดชายหาด และสมาชิกชุมชนชุมสาย จำนวนกว่า 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม
  จากการติดตามผลการดำเนินงานในการบังคับใช้คำสั่งกรม ทช.ที่ 106/2560 เรื่องมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำร่องบริเวณชายหาดเขตปลอดจอมเทียน ภายหลังการรณรงค์อย่างต่อเนื่องมา 6 สัปดาห์ ผู้ประกอบการร่มเตียงส่วนใหญ่เห็นด้วยที่มีการประกาศพื้นที่ชายหาดเป็นเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับนักท่องเที่ยว ปริมาณก้นบุหรี่ในพื้นที่ชายหาดลดลง ทำให้ชายหาดมีอากาศที่บริสุทธิ์ และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้ประกอบการแจ้งว่าหลังมีมาตรการนี้นักท่องเที่ยวก็ไม่ได้ลดลง ยังคงมีการใช้บริการร่มเตียงเต็มตลอด เนื่องจากเมืองพัทยาได้จัดโซนสำหรับสูบบุหรี่ไว้สำหรับผู้ที่ต้องการสูบบุหรี่ในบริเวณชายหาดไว้ด้วย ซึ่งคาดว่านักท่องเที่ยวจะมีเข้ามาเพิ่มขึ้น เพราะทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมทำให้เป็นกระแสเกิดการตอบรับในชายหาดอื่นๆ โดยที่ผ่านมาเมืองพัทยาได้รับกระแสตอบรับการขับเคลื่อนมาตรการชายหาดเป็นเขตปลอดบุหรี่ ไร้หนู จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพลังมวลชนต่างๆ เป็นอย่างดีหลายกิจกรรม อาทิ เทศกิจเมืองพัทยา ร่วมกับกลุ่มชมรมนวดจอมเทียน และผู้ประกอบการร่มเตียง ทำการประชุมขับเคลื่อนมาตรการชายหาดปลอดบุหรี่ รวมทั้งการรักษาความสะอาดบริเวณชายหาดไม่ให้เป็นแหล่งพาหะนำโรค เช่น หนู ซึ่งเป็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ของ พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา โดยร่วมกันกำหนดมาตรการทางสังคมของชุมชนควบคู่กับการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ ช่วยรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมในชุมชน พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมรักษ์สุขภาพ ขานรับนโยบายชายหาดสะอาด ปลอดหน ูปลอดบุหรี่ โดยกำหนดพื้นที่สนามกีฬาชายหาดปลอดบุหรี่ และจัดให้มีกิจกรรมออกกำลังกายโยคะร่วมกันระหว่างสมาชิกชมรมนวดแผนไทย ชุมชนชุมสาย และกลุ่มโยคะ Viva Studio ตลอดจนมีการประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานและขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร่มเตียงให้จัดตั้งที่รองรับก้นบุหรี่บริเวณด้านหลังร่มเตียงทุกล็อคอีกด้วย
  สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นการรณรงค์ต่อยอด ขยายพื้นที่ ณ ชายหาดจอมเทียน โดยมีบริการตรวจสมรรถภาพปอดและคลินิกอดบุหรี่แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวฟรี โดยฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรค ซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมในกิจกรรมกันอย่างคึกคัก พร้อมทั้งมีการร่วมกันเก็บขยะก้นบุหรี่ตลอดแนวชายหาด รวบรวมแล้วได้ก้นบุหรี่ ประมาณ 50,000 มวน โดย พล.ต.ต.อนันต์  เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ได้ทำการส่งมอบให้กับสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เพื่อดำเนินการทำลายตามลำดับต่อไป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเต้นเข้าจังหวะ และกิจกรรมโยคะชายหาดเพื่อสุขภาพ โดยสมาชิกชมรมนวดแผนไทย ชุมชนชุมสาย และกลุ่มโยคะ Viva Studio อีกด้วย ทั้งนี้ พล.ต.ต.อนันต์  เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ได้กล่าวมอบนโยบายและขอบคุณพลังมวลชนในการขับเคลื่อนตามมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ชายหาดปลอดบุหรี่) ที่ได้รับความร่วมมือด้วยดีตลอดมา และขอให้ชาวพัทยาเดินหน้าขับเคลื่อนต่อไปอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ทุกคนถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ที่มีต่อผู้สูบบุหรี่และบุคคลข้างเคียง และสำหรับผู้สูบบุหรี่ที่ต้องการเลิกบุหรี่ สามารถเข้ารับบริการได้ที่ ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรค อาคารสาธารณสุข ซอย 6 (ยศศักดิ์) โทร.0 3842 9738 ในวันและเวลาราชการอีกด้วย


  ภาพ : ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  เมืองพัทยาจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ระบอบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนเมืองพัทยา ประจำปี 2561 มุ่งปลูกฝังประชาธิปไตยที่ถูกต้องแก่เยาวชนเพื่อไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

  ฉบับที่ 19/61 ประจำวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561

  เมืองพัทยาจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ระบอบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนเมืองพัทยา ประจำปี 2561 มุ่งปลูกฝังประชาธิปไตยที่ถูกต้องแก่เยาวชนเพื่อไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
  (19 ม.ค.61) เมื่อเวลา 08.30 น. นายศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี สมาชิกสภาเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ระบอบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมีนายสุรัตน์ เทพฉายโต ผู้อำนวยการส่วนป้องกันภัยพิบัติ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมกันนี้มีนายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยนักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่เมืองพัทยา จำนวน 150 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดยมีทีมวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี มาเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้
  ด้านนายศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี ประธานในพิธี กล่าวถึงกิจกรรมการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ว่า ด้วยคณะผู้บริหาร และสภาเมืองพัทยา มีความตระหนัก และเห็นถึงความสำคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่เยาวชนและประชาชนควรได้รับรู้ จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ระบอบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนเมืองพัทยาในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและเสริมสร้างความรู้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 ให้เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ในสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 ให้เยาวชน และประชาชนผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปเผยแพร่ในสถานศึกษา และใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในโอกาสอันใกล้นี้ ซึ่งคณะผู้บริหารเมืองพัทยา เล็งเห็นว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นพัทยาให้ได้รับความรู้พื้นฐานในด้านกฎหมายนั้น เป็นความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจำเป็นต้องเร่งดำเนินการในการช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนทางกฎหมาย เพราะกฎหมายถือเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการที่จะควบคุมสังคม ให้ประชาชนเคารพกฎหมายและกติกาที่สังคมกำหนดขึ้น เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขต่อไป…


  ภาพ/ ข่าว : นางสาวขวัญใจ ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  เมืองพัทยาจับมือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมรับลูก “โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่นำบริการรัฐสู่ชุมชน” เพื่อให้ประชาชนชาวพัทยาเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างยั่งยืน

  ฉบับที่ 17/61 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561

  เมืองพัทยาจับมือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมรับลูก “โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่นำบริการรัฐสู่ชุมชน” เพื่อให้ประชาชนชาวพัทยาเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างยั่งยืน
  วานนี้ (17 ม.ค.61) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 242 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยา เกี่ยวกับโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่นำบริการรัฐสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งมีนายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ ยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยนายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ รองประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนเมืองพัทยา นายอนุวรรตน์ ศรีประพันธ์ ประธานชุมชนโพธิสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมกันนี้ พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมาย เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว
  สืบเนื่องจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีได้กำหนดจัดโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่นำบริการรัฐสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการให้บริการประชาชนเชิงรุก ในลักษณะการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพิ่มช่องทางในการให้บริการประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เพื่อเป็นการลดภาระต่างๆ ให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการจากภาครัฐ และสามารถรับรู้ รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อนิเทศและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน จำนวน 98 แห่ง ของจังหวัดชลบุรี ซึ่งในส่วนของเมืองพัทยานั้นตั้งอยู่ที่กลุ่มกฎหมาย ชั้น 1 อาคารบริการประชาชน ศาลาว่าการเมืองพัทยา ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
  ด้านนายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อเมืองพัทยาและประชาชนเป็นอย่างมาก หากแต่ที่ผ่านมาขาดการประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลายเท่าที่ควร จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้แก่หน่วยงาน องค์กร และประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
  ทั้งนี้ ที่ประชุมจึงมีมติให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายประสานกับสำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา  และนายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ รองประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนเมืองพัทยา ในการเชิญประชาชนในชุมชนต่างๆ ทั้ง 42 ชุมชนในเขตเมืองพัทยา มาร่วมประชุมเพื่อรับทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งจะจัดให้มีการประชุมครั้งต่อไปในเร็วๆ นี้ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างยั่งยืน


  ภาพ/ ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  ปิดฉากศึกวินด์เซิร์ฟเมืองพัทยา ประจำปี 2561 “Pattaya Youth Windsurfing Cup 2018”

  ฉบับที่ 14/61 ประจำวันพุธที่ 17 มกราคม 2561

  ปิดฉากศึกวินด์เซิร์ฟเมืองพัทยา  ประจำปี 2561 “Pattaya Youth Windsurfing Cup 2018”

  ปิดฉากการแข่งขันอย่างเป็นทางการ เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา สำหรับการแข่งขันวินด์เซิร์ฟเมืองพัทยา ประจำปี 2561 “Pattaya Youth Windsurfing Cup 2018” โดย พล.ต.ต.อนันต์  เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขันฯ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬา ณ ลานกีฬาทางน้ำชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน เข้าร่วมในพิธีปิด พร้อมทั้งร่วมมอบรางวัลและเกียรติบัตรในรุ่นต่างๆ
  สำหรับการแข่งขันวินด์เซิร์ฟเมืองพัทยา ประจำปี 2561 “Pattaya Youth Windsurfing Cup 2018” จัดขึ้นโดยเมืองพัทยา ภายใต้โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 12-16 มกราคม 2561 ณ ลานกีฬาทางน้ำหาดจอมเทียนเมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยได้รับการสนับสนุนด้านบุคลากรจากสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทยมาช่วยดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้มีนักกีฬาจากกัมพูชาให้ความสนใจเข้าร่วมชิงชัยในแข่งขันครั้งนี้อีกด้วย โดยผลการแข่งขันในรุ่นต่างๆ มีดังต่อไปนี้
  1. รุ่น Junior ใบวินเซิร์ฟขนาด 5 ตารางเมตร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.ศรวิช  ขาวฉอ้อน รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.พาสพงษ์  เลี้ยงหล่ำ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ช.วีรพล จำปาทอง
  2. รุ่น Junior ใบวินเซิร์ฟขนาด 6 ตารางเมตร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.รัชชานนท์  หงษ์บิน รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.จิรเมธ ยืนนาน และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.ศราวดี ดวงขำ
  3. รุ่น Techno 293 Open ไม่เกิน 17 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ดารินทร์ ดวงสะอาด รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.อริสรา หอมระรื่น และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ช.มะดัน ครองยุทธ
  4. รุ่น Techno 293 ไม่เกิน 19 ปี หญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.ชลชญา จุ่นทองหลาง รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.อธิชา หอมระรื่น และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.ธัญญาเรศ งามปลื้ม
  5. รุ่น Techno 293 ไม่เกิน 19 ปี ชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ สมิทธิ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายบุญฤทธิ์ สังข์เงิน และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ช.ทิวา วงษ์ย่างห่าง
  ทั้งนี้ การแข่งขันวินด์เซิร์ฟเมืองพัทยา ประจำปี 2561 “Pattaya Youth Windsurfing Cup 2018” ในครั้งนี้ถือเป็นการแข่งขันกีฬาวินด์เซิร์ฟเมืองพัทยา  แมตช์แรกของปี ที่นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนและนักกีฬาที่ฝึกหัดใหม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อให้นักกีฬาได้พัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาให้กับเมืองพัทยาแล้ว ยังเป็นการคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อที่จะส่งเสริมไปสู่รายการสำคัญๆ ในระดับนานาชาติต่อไปอีกด้วย โดยแมตช์ต่อไปจะเป็นการแข่งขันวินด์เซิร์ฟชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 “Thailand Windsurfing Championships & Pattaya International Windsurfing Cup 2018”  ซึ่งเป็นการแข่งขันที่มีเหล่านักกีฬาวินด์เซิร์ฟจากประเทศต่างๆ มาร่วมชิงชัยในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแมตช์สำคัญที่หลายคนรอคอย โดยจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มกราคมนี้ ณ ลานกีฬาทางน้ำหาดจอมเทียนเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งท่านสามารถติดตามความคืบหน้าการแข่งขันรายการดังกล่าวได้ทางสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย www.windsurfingthailand.org


  ภาพ : นายสมประสงค์ โภชน์พันธุ์
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว  เมืองพัทยา จัดงานวันครู ประจำปี 61 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และส่งเสริมเชิดชูเกียรติครู และวิชาชีพครู เน้นครูดี มีศรัทธาในอาชีพ รักลูกศิษย์ และพัฒนาให้ลูกศิษย์เป็นคนดี คนเก่ง

  เมืองพัทยา จัดงานวันครู ประจำปี 61 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และส่งเสริมเชิดชูเกียรติครู และวิชาชีพครู เน้นครูดี มีศรัทธาในอาชีพ รักลูกศิษย์ และพัฒนาให้ลูกศิษย์เป็นคนดี คนเก่ง

  วันนี้ (16 ม.ค.61) เวลา 09.00 น. ที่อาคารกรีฑาในร่มศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา จ.ชลบุรี พลตํารวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดเนื่องในโอกาส “วันครู” พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ ครูอาจารย์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยนายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 แห่ง และเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
  วันครูแห่งชาตินั้นเริ่มในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ที่ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครูแห่งประเทศไทย โดยวันครูแห่งชาติได้จัดเป็นครั้งแรกเมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้นักเรียนและครูหยุดในวันดังกล่าวได้ การจัดงานวันครูได้ปรับปรุงกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลา วันครูจะมีกิจกรรม 3 ประเภทหลักคือ 1.กิจกรรมทางศาสนา 2.พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 3.กิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครู
  และในวันนี้ เมืองพัทยาจึงได้จัดงานวันครู พ.ศ.2561 ขึ้น เพื่อให้พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา 1-11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ ได้ร่วมระลึกถึงความสำคัญของครู ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติ และเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครู พร้อมประกาศนียบัตร แด่ ครูอาจราย์ ดีเด่นประจำปี 2561 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติที่ครูที่ดีต่อไป
  ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 61 ไว้ว่า “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาในทุกๆ ด้าน รวมทั้งให้การส่งเสริม พัฒนา รักษามาตรฐานวิชาชีพ และยกฐานะเป็นวิชาชีพชั้นสูง ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านการทำงาน สังคม และครอบครัว เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจ และสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ


  เหล่าน่องเหล็กผู้รักสุขภาพเตรียมฟิตร่างกายกันให้พร้อม! กับกิจกรรมวิ่งการกุศล “PEA HAPPY RUN” วิ่งสุดมันส์ วันแฮปปี้! 27 มกราคมนี้ ณ เมืองพัทยา!!!

  เหล่าน่องเหล็กผู้รักสุขภาพเตรียมฟิตร่างกายกันให้พร้อม! กับกิจกรรมวิ่งการกุศล “PEA HAPPY RUN” วิ่งสุดมันส์ วันแฮปปี้! 27 มกราคมนี้ ณ เมืองพัทยา!!!
  (15 ม.ค.61) เมื่อเวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวิ่งแรลลี่ “PEA HAPPY RUN” วิ่งสุดมันส์ วันแฮปปี้! ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายประดิษฐ์ ทองฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว นางสาวสุพินดา ทองเจริญ รักษาการหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ นายคมกฤช พลวิชิตร หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ จ.อ.อนุชา หลวงเมือง หัวหน้าฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเล นายสมปอง ปลื้มสุข หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุข และสำนักการช่าง พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
  สำหรับกิจกรรมวิ่งการกุศล “PEA HAPPY RUN” วิ่งสุดมันส์ วันแฮปปี้! จัดโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเมืองพัทยาเป็นเจ้าภาพร่วม ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี และสวนสาธารณะเขาพระใหญ่ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) อีกด้วย โดยรูปแบบของกิจกรรมนั้นเป็นการวิ่งแบบ Fun Run ที่สามารถมาร่วมวิ่งได้ทั้งครอบครัว และเป็นการวิ่งแบบ Night Run เพื่อชมความงดงามของแสงสียามค่ำคืนของเมืองพัทยา แหลมบาลีฮาย เมืองที่ไม่เคยหลับใหล.. ผู้เข้าร่วมวิ่งจะได้พบกับการประดับตกแต่งเส้นทางการวิ่งอย่างสวยงาม มีการสอดแทรก ข้อมูลเกี่ยวกับ Platform ต่างๆ ที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการขึ้นสำหรับประชาชนมาใช้ตกแต่งเส้นทางวิ่งตลอดเส้นทาง ซึ่งงานนี้นอกจากประชาชนที่สนใจแล้ว ยังมีศิลปินดาราที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ พิ้งกี้-สาวิกา ไชยเดช, หยาดทิพย์ ราชปาล, โย-ยศวดี หัสดีวิจิตร, ฝน – พัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์, เจษ – เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์, รอน AF – ภัทรภณ โตอุ่น และตัวแทนนักวอลเล่ย์บอลหญิงทีมชาติไทย อีกทั้งมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน   “ฮั่น เดอะสตาร์” ที่จะมาร่วมสร้างสีสันให้กับงานอีกด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของการเตรียมความพร้อมของเมืองพัทยานั้น ณ ตอนนี้ได้เตรียมความพร้อมไปเกือบ 100% แล้ว โดยนายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา ประธานในที่ประชุม ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานออกมาอย่างสมบูรณ์
  เมืองพัทยาจึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมวิ่งการกุศล “PEA HAPPY RUN” วิ่งสุดมันส์ วันแฮปปี้! 27 มกราคมนี้ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี และสวนสาธารณะเขาพระใหญ่ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ทั้งนี้ รายได้ทั้งหมดจากการสมัคร (ท่านละ 200 บาท) โดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศล ได้แก่ สถานสงเคราะห์คนพิการบ้านการุณยเวศม์ จ.ชลบุรี ต่อไป โดยผู้ที่สนใจจะร่วมบริจาคเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081 987 6055 พร้อมทั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค www.pea.co.th หรือ Facebook “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA” เรียกได้ว่างานนี้นอกจากจะได้ความสุขและสุขภาพดีจากการวิ่งแล้ว ยังได้อิ่มบุญไปพร้อมๆ กันอีกด้วย!


  ภาพ : นายสมประสงค์ โภชน์พันธุ์
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว  เริ่มแล้ว! ศึกวินด์เซิร์ฟเมืองพัทยา ประจำปี 2561

  เริ่มแล้ว! ศึกวินด์เซิร์ฟเมืองพัทยา  ประจำปี 2561

  (14 ม.ค.61) เปิดฉากการแข่งขันอย่างเป็นทางการ เมื่อเวลา 12.00 น. สำหรับวินด์เซิร์ฟเมืองพัทยา ประจำปี 2561 โดยมีนายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน ร่วมด้วยนายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ พร้อมกันนี้มีนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการเมืองพัทยา ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา เข้าร่วม ณ ลานกีฬาทางน้ำหาดจอมเทียนเมืองพัทยา จ.ชลบุรี
  สำหรับการแข่งขันวินด์เซิร์ฟเมืองพัทยา ประจำปี 2561 จัดขึ้นโดยเมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 12-16 มกราคม 2561 ณ ลานกีฬาทางน้ำหาดจอมเทียนเมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยได้รับการสนับสนุนด้านบุคลากรจากสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทยมาช่วยดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้มีนักกีฬาจากกัมพูชาให้ความสนใจเข้าร่วมชิงชัยในแข่งขันครั้งนี้อีกด้วย โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 8 รุ่น คือ
  1. รุ่น Bictechno 293 อายุ 19 ปี ชาย
  2. รุ่น Bictechno 293 อายุ 19 ปี หญิง
  3. รุ่น Bictechno 293 อายุ 17 ปี ชาย
  4. รุ่น Bictechno 293 อายุ 17 ปี หญิง
  5. รุ่น Junior ใบวินเซิร์ฟขนาด 6 ตารางเมตร ชาย
  6. รุ่น Junior ใบวินเซิร์ฟขนาด 6 ตารางเมตร หญิง
  7. รุ่น Junior ใบวินเซิร์ฟขนาด 5 ตารางเมตร ชาย
  8. รุ่น Junior ใบวินเซิร์ฟขนาด 5 ตารางเมตร หญิง
  ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและนักกีฬาที่ฝึกหัดใหม่ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน เป็นการส่งเสริมให้นักกีฬาได้ใช้ประสบการณ์ในการฝึกซ้อมมาใช้ในการแข่งขันจริง ทำให้นักกีฬามีการพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาให้กับเมืองพัทยา นอกจากนี้ยังเป็นการคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อที่จะส่งเสริมไปสู่ระดับทีมชาติในอนาคตอีกด้วย
  โดยการแข่งขันจะยังมีไปจนถึงวันที่ 16 มกราคมนี้ เมืองพัทยาจึงขอเชิญทุกท่านร่วมชม พร้อมเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนและนักกีฬาผู้เข้าแข่งขันกันได้ กับการแข่งขันวินด์เซิร์ฟเมืองพัทยา ประจำปี 2561 ณ ลานกีฬาทางน้ำหาดจอมเทียนเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป


  ภาพ : นายสมประสงค์ โภชน์พันธุ์
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  มี.ค.61 นี้ เตรียมชมงานยิ่งใหญ่ “ขบวนพาเหรดเซนต์แพทริค ประจำปี 2561” (St.Patrick’s Day Parade 2018)

  มี.ค.61 นี้ เตรียมชมงานยิ่งใหญ่ “ขบวนพาเหรดเซนต์แพทริค ประจำปี 2561” (St.Patrick’s Day Parade 2018)

  (12 ม.ค.61) เมื่อเวลา 14.00 น. พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายประดิษฐ์ ทองฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ นายสัญญา ทับทิม หัวหน้าฝ่ายบริการและรักษาความสะอาด สำนักสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “ขบวนพาเหรดเซนต์แพทริค” ประจำปี 2561 (St.Patrick’s Day Parade 2018) ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมีบาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี รองประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ นายอรรถพล ทวีสุนทร รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงเมืองพัทยา นายกิติวงค์ ชัยศุภกิจ ผู้จัดการทั่วไป อัลคาซ่าร์ คาบาเร่ต์ โชว์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ตำรวจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่มูลนิธิคุณพ่อเรย์ และตัวแทนชาวไอริชที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
  ด้วยมูลนิธิคุณพ่อเรย์ กำหนดจัดกิจกรรม “ขบวนพาเหรดเซนต์แพทริค ประจำปี 2561” (St.Patrick’s Day Parade 2018) ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 โดยร่วมกับเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันนักบุญเซนต์แพทริค รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา และสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่เมืองพัทยาในด้านความพร้อมของการเป็นสถานที่รองรับการจัดกิจกรรมในทุกรูปแบบ ดังนั้น จึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อหารือถึงรูปแบบการจัดงาน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยรูปแบบของการจัดงานจะเป็นการเดินขบวนพาเหรดที่ผู้ร่วมขบวนจะแต่งกายและตกแต่งรถร่วมขบวนด้วยสีเขียว ซึ่งจะมีการแสดงที่น่าสนใจต่างๆ มากมายให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมอีกด้วย โดยเส้นทางที่ใช้ในการเดินขบวนพาเหรด จะเริ่มต้นที่บริเวณลานจอดรถของโรงละครอัลคาซ่าร์ พัทยา ถนนพัทยาสาย 2 ในเวลา 15.30 น. และเคลื่อนขบวนไปตามถนนเลียบชายหาด และไปสิ้นสุดที่โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล)
  ทั้งนี้ จะมีการแถลงข่าวการจัดงาน “ขบวนพาเหรดเซนต์แพทริค ประจำปี 2561” (St.Patrick’s Day Parade 2018) อย่างเป็นทางการในวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ลานซันเคน ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางอัจจิมา ชวลิตธำรง โทร.081 723 5949

   


  ภาพ : นายสมประสงค์  โภชน์พันธุ์
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150