• Author Archives: kim


  ปรึกษาหารือการจัดงาน​ International Dart 18 Catamaran World Championships

  วันนี้ (7 มกราคม 2562)​ ณ​ ห้องรับรอง​ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับนายบาร์รี่ ออสบอร์น ผู้จัดการสมาคมสโมสรราชวรุณในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ ในโอกาสเข้าปรึกษาหารือการจัดงาน “อินเตอร์เนชั่นแนลดาร์ท 18 แคนทามาราน เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ” (International Dart 18 Catamaran World Championships) ขึ้น​ ณ​ บริเวณชายหาดหน้าสมาคมสโมสรราชวรุณฯ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาเรือใบระดับโลกที่จะมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากจาก 16 ประเทศเช่น​ เยอรมนี,สวีเดน,อังกฤษ,เนเธอร์แลนด์,แอฟริกาใต้,ออสเตรเลียฯลฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเมืองพัทยาอีกทางหนึ่งด้วย​ โดยมี นางอรวรา กรพินธ์ุ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาท่องเที่ยวและกีฬา และนายประดิษฐ์ ทองฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย


  นายกเมืองพัทยา เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกและกล่องโฟม​ พร้อมรณรงค์​’แยกขยะก่อนทิ้ง’​ สร้างเมืองสีเขียวร่วมกัน

  เมื่อวันที่ (5 ม.ค. 62) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี​ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นางจิดาภา สุวัตถาภรณ์ ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา เชิญชวนประชาชน​ นักท่องเที่ยว และผู้จำหน่ายสินค้าภายในงานเดินกินถิ่นนาเกลือปีที่​ 10
  ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกและกล่องโฟม” ​ รวมทั้งรณรงค์​ ‘แยกขยะก่อนทิ้ง’​ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย สร้างเมืองสีเขียวร่วมกัน

  ด้วยสำนักสิ่งแวดล้อมได้รับแจ้งจากจังหวัดชลบุรี เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประกอบกันพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน“ จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล โดยรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน ตามแผนปฏิบัติการกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 9 มกราคม 2562 (Kick Off)

  ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายดังกล่าวข้างต้น เมืองพัทยาจึงเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ลานกิจกรรมวัดช่องลม นาเกลือ เมืองพัทยา เวลา 09.00-12.00 น. ซึ่งกิจกรรมในวันดังกล่าวมีดังนี้
  เวลา 08.00 น. กิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย” โดยนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) และนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) ซึ่งเส้นทางการเดินรณรงค์นั้นจะเริ่มต้นจากโรงเรียนเมืองพัทยา 3 มาตามเส้นทางถนนสว่างฟ้าถึงสามแยกถนนสุขุมวิทเลี้ยวซ้าย เดินรณรงค์มาตามเส้นทางถนนสุขุมวิทจนถึงวัดช่องลม นาเกลือ
  เวลา 08.45 น. นายอำเภอบางละมุง ผู้บริหารเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนชุมชนผู้ประกอบการและแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันที่เต็นท์พิธี ณ วัดช่องลมนาเกลือ
  เวลา 09.00 น. เป็นพิธีเปิดกิจกรรม โดยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีและมอบนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะก่อนทิ้งตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี
  นอกจากนี้ภายในงานดังกล่าวยังจัดให้มีการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 7 บ้านหนองพังแค) และโรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) นิทรรศการเกี่ยวกับการรณรงค์จัดการขยะมูลฝอยการคัดแยกขยะ รวมทั้งการร่วมรณรงค์ทำความสะอาดใหญ่ภายในวัดช่องลมอีกด้วย

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชม.

  Pattaya City Mayor invites people and tourists to do good with heart, reduce taking, reduce giving, reduce using plastic bags and foam boxes and ready to campaign “Separated before dump” to create a green city together.

  芭堤雅总理 邀请人们和游客一起做好心,减少使用塑料袋和泡沫箱,并于“分配后扔”活动,共同创造一个绿色城市。


  เริ่มแล้ว!! งาน “เดินกินถิ่นนาเกลือ” ปีที่ 10 ผู้คนหลั่งไหล จูงมือลูกหลาน ชม ชิม ช๊อป แช๊ะ แชร์ คับคั่ง

  เมื่อวันที่ 5ธ.ค.62 ที่ บริเวณหน้าธนาคารออมสิน เวลา 19.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานเดินกินถิ่นนาเกลือปีที่ 10 และมอบป้ายการสนับสนุนการแสดงจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นายสกล ผลลูกอินทร์ รองประธานสภา อบจ. ชลบุรี
  นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี​ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางละมุง ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ผู้แทนจากองค์กรภาครัฐ-เอกชน ผู้นำชุมชน​ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง​

  การจัดงานเดินกินถิ่นนาเกลือปีที่​ 10​ นี้​ ได้รับความสนใจเข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก​ ซึ่งตลอดระยะเวลาของการจัดงานเดินกินถิ่นนาเกลือที่จัดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงเข้าสู่ปีที่ 10 จะเห็นได้ว่าพื้นที่นาเกลือได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ทางวัฒนธรรม​ จนเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในหมู่ประชาชนและนักท่องเที่ยว​ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองและสร้างรายได้จากการนำทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติมีความโดดเด่นนำมาสร้างมูลค่าสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเศรษฐกิจ โดย พัฒนาต่อยอดให้เหมาะสมกับยุคสมัยสนับสนุนและส่งเสริมอาหารทะเล​ อาหารท้องถิ่นที่หลากหลาย​ สร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน​ เกิดการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวระหว่างเมืองพัทยากับชุมชนนาเกลือ

  งานเดินกินถิ่นนาเกลือ” ปีที่ 10 “ชม ชิม ช๊อป แช๊ะ แชร์” ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เริ่มขึ้นตั้งแต่วันเสาร์นี้ ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562​ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 22.00 น. ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งจะมีการปิดการจราจรเริ่มจากบริเวณที่ทำการตำรวจชุมชนเขตงานที่ 8 (ป้อมตำรวจนาเกลือ) ถึงสะพานยาวนาเกลือ เพื่อยกให้เป็นถนนคนเดิน โดยปีนี้ผู้จำหน่ายอาหารพร้อมใจงดใช้ถุงพลาสติก ถ้วยโฟม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งภายในงานยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย และการดนตรี ถึง 3 เวที เวทีที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณหน้าธนาคารออมสิน (เวทีนี้นอกจากจะมีการแสดงดังกล่าวแล้วยังมีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นสลับปรับเปลี่ยนขึ้นเวทีทุกสัปดาห์ โดยในวันนี้เป็นแสดงคอนเสิร์ตของ “ตู่ ภพธร สุนทรญาณกิจ” มาร่วมสร้างสีสันบนเวที ส่วนเวทีที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณตลาดเก่านาเกลือ 100 ปี และเวทีที่ 3 บริเวณสะพานยาวนาเกลือ นอกจากนี้ ภายในซอยไทยศิลป์ มีวงดนตรีโฟล์คซอง มาร่วมบรรเลงขับกล่อมบทเพลงให้ฟังอีกด้วย

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชม.

  Started !! the 10th Naklua Local Walking & Eating Festival, people pouring in, bringing their children, watching, tasting, shopping, taking and sharing pictures. Throughout organizing the Naklua Local Walking & Eating Festival that has been held continuously until entering the 10th year, it can be seen that the Naklua area has been developed as a new cultural attraction till being known widely among people and tourists. This festival gives opportunities for communities to participate in their local administration and generate income from using natural resources that are outstanding, creating value, strengthening the economic community. It is a development that is suitable for the age, supports and promotes seafood, a variety of local foods, creates jobs, generates income for people in the community and creates a mutual integration in the development of Naklua area as a tourist attraction between Pattaya City and Naklua community

  开始啦!! “第十届Naklua美食之旅”,人们涌入携手共进,带着孩子孙子们观看品尝购物,分享,受到泰国人和外国人的广泛关注。于正在进行的Naklua步行活动期间,直到第10年,可以看出Naklua地区已经发展成为一个新的文化景点。直到人们和游客广为人知通过让社区有机会参与自己的地方行政管理,利用优秀的自然资源创造收入,通过进一步发展为增强经济创造价值顶级适合时代,支持和推广海鲜各种当地菜肴创造就业机会,为社区居民创造收入Naklua地区发展相互融合,成为芭堤雅和NaKluea社区之间的旅游景点。


  ปิดการจราจร งานเดินกินถิ่นนาเกลือ ปีที่ 10 เฉพาะเสาร์และอาทิตย์ เริ่ม 5 ม.ค.-24 ก.พ.นี้ เวลา 15.00 น.- 22.30 น.

  เมืองพัทยาจัดงานเดินกินถิ่นนาเกลือปีที่ 10 ขึ้น ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ของสัปดาห์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ผ่านกิจกรรมหลากหลายทั้งชิม ช็อป แชะ แชร์ กันอย่างเต็มอิ่ม ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 22.00 น. ณ บริเวณที่ทำการตำรวจชุมชนเขตงานที่ 8 (ป้อมตำรวจนาเกลือ) ถึงสะพานยาวนาเกลือ
  ทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยต่อผู้เข้าร่วมงาน เมืองพัทยาจะดำเนินการปิดการจราจร ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เริ่มในวันเสาร์ที่ 5 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.- 22.30 น. บริเวณที่ทำการตำรวจชุมชนเขตงานที่ 8 (ป้อมตำรวจนาเกลือ) ถึงสะพานยาวนาเกลือ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชม.

  Close the traffic, the 10th Naklua Local Walking & Eating Festival, only Saturday and Sunday, starting January 5 – 24 February, from 15.00 hrs. – 22.30 hrs., to facilitate and safety for exhibitors. Pattaya City will close the traffic every Saturday and Sunday, starting on Saturday, January 5 – 24 February, 2019, from 15.00 hrs. – 22.30 hrs., at the community police office area, District 8 (Naklua Police Booth) to Naklua Yao Bridge. For more information, please contact Pattaya Contact Center 1337, 24 hours a day.

  关闭交通路道,当地美食第十年Na Kluea美食之旅,仅限周六周日 由1月5日至2月24日下午3:00 至晚上 10:30,为参展商提供便利和安全芭堤雅市将关闭交通路道每周六周日从2019年1月5日至2月24日15:00下午3:00 至晚上 10:30 ,了解更多信息,请24小时联系芭堤雅联络中心1337。


  รณรงค์ความสะอาดต่อเนื่อง สร้างเมืองสีเขียวทั่วพัทยา หากละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับและปรับ 2,000 บาท ทันที

  หลังจากมีการร้องเรียนเรื่องการทิ้งขยะ ส่งกลิ่นเน่าเหม็น สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและสัญจรผ่าน รวมทั้งส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองพัทยา ทั้งนี้ เมืองพัทยาโดยสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ลงพื้นที่เก็บและกำจัดขยะช่วยเหลือประชาชนแก้ปัญหาทุกจุดทั่วเมืองพัทยา ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังมีบางแห่งที่มีผู้มักง่ายทิ้งไม่เลือกที่ ทำให้ขยะล้นเมือง ไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์และความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาจึงได้มอบนโยบายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา วางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ รถขนขยะดำเนินการเก็บและกำจัดขยะทุกจุดให้หมดไปตามนโยบายการพัฒนาเมืองพัทยา ให้มีความสวยงาม สะอาด สะดวก สบาย อย่างแท้จริง

  โดยเมื่อวันที่ 2-4 มกราคม 2562 สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ได้ทำการแบ่งสายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
  1.แหลมบาลีฮายหลังรื้อเวทีงานวันเคาท์ดาวน์และชายหาด เก็บกวาดทำความสะอาดซอยสุขุมวิท 16 ชายหาดพัทยา ชายหาดจอมเทียน-เขตปลอด สะพานลอยพัทยากลาง
  2. ตัดแต่งต้นไม้พาดสายไฟที่สุขุมวิท ๔๖
  3.เก็บซากสุนัข
  4.ฉีดพรมน้ำลดฝุ่นโรงเรียนเมืองพัทยา 8
  5.เก็บขยะในทะเลบริเวณท่าเรือแหลมบาลีฮาย

  ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยของประชาชน เพื่อพัฒนาและสร้างเมืองพัทยาให้เป็นเมืองสีเขียว เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืน หากมีเหตุขัดข้อง สอบถามข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือ ติดต่อที่ Pattaya Contact Center 1337 ได้ 24 ชม.


  คณะผู้บริหารติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการสถานีสูบน้ำบ้านเขาตาโล

  วันนี้ (4 ม.ค.62 ) เวลา 14.00 น. นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีสูบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม สถานีที่ 4 (บ้านเขาตาโล) โดยมีนายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะที่ปรึกษาฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค นายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่บริษัทพรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด ผู้นำชุมชนมาบประดู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ครั้งนี้

  ตามนโยบายเร่งด่วนของ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนโดยเร่งด่วนนั้น เดิมนั้นคณะผู้บริหารได้มีการลงพื้นที่บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ ซึ่งเป็นจุดที่เชื่อมโยงระหว่างเทศบาลเมืองหนองปรือกับเมืองพัทยา เนื่องจากเมื่อมีฝนตกหนัก น้ำจะไหลจากที่สูงลงที่ต่ำ ทำให้มีน้ำขังบริเวณดังกล่าวในปริมาณมากและไม่สามารถระบายน้ำได้ทันท่วงที ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยมอบหมายให้ สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยานำรถแม็คโครขุดลอกร่องระบายน้ำตลอดแนว พร้อมตัดหญ้าริมทาง เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนไปในลำดับแรกแล้ว

  สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้ เป็นการติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินการโครงการสถานีสูบน้ำบ้านเขาตาโล โดยว่างจ้างบริษัทกิจการร่วมค้า บริษัทพรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด ดำเนินการติดตั้งสถานีสูบน้ำ ด้วยการติดตั้งปั๊มสูบขนาด 0.75 คิว/วินาที จำนวน 6 ตัว พร้อมบ่อบำบัดขนาด 5,400 คิว/ลูกบาศก์เมตร เพื่อพักน้ำฝน ส่งต่อสถานีสูบน้ำห้วยใหญ่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 5% ทั้งนี้หากแล้วเสร็จจะแก้ไขปัญหาในระยะยาว เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ถนนทุกสายระบายน้ำได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อไป


  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ “เริ่มต้นปีใหม่ สูงวัยใจสตรอง”

  วันนี้ (4 ม.ค.61) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา ชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยา ได้ประกอบพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้มีนายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นางสุภาพรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา นางปุณณภา ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสร้างเสริมสุขภาพ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุกว่า 400 คน เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ เข้าร่วมในพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ส่วนสร้างเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุข จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมสุขภาพ “เริ่มต้นปีใหม่ สูงวัยใจสตรอง” ในโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเมืองพัทยา ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดให้มีการบรรยายธรรม “ชีวิตเบิกบานอย่างไร จึงเป็นความสุขที่ยั่งยืน” โดยเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง และพิธีถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป รวมทั้งการแสดงศักยภาพของผู้สูงอายุด้านการออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพโดยชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมสันทนาการรื่นเริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้านร่างกาย จิตใจ เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เพื่อเริ่มต้นสิ่งดีๆในวันขึ้นปีใหม่ 2562 และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะที่ดีร่วมกัน

  Pattaya City organized health promotion activities for the elderly. ” “Start the new year with high age but strong mind ” This training provides a Dharma talk “How life should be joyful to be the sustainable happiness?” This event aimed to promote the health of the elderly in the body, mind, and also enhance the prosperity for themselves and their families, to start good things on the new year 2019 and create a good harmony among the group together.

  芭堤雅市为老年人组织健康促进活动 “开始新的一年高水平的青年“这次培训提供了一个讲座。 “生活如何幸福?因此,成为一种可持续的幸福“,以促进老年人的身心健康,促进自己和家人的繁荣为了在2019年元旦开始做好事,并于团体之间创造良好的和谐。


  9 ม.ค. นี้ เมืองพัทยาขอเชิญประชาชน จิตอาสา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย สร้างเมืองสีเขียวร่วมกัน

  วันนี้ (4 ม.ค. 62) เวลา 10.00 น. นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมความพร้อมการจัดกิจกรรมตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย โดยมีนายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางรุ่งนภา ทับหนองฮี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชี้แจงรายละเอียดรูปแบบการจัดกิจกรรม ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค)โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) ผู้นำชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ กลุ่มประมงพื้นบ้านชุมชนนาเกลือ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ ชุมชนวัดช่องลมนาเกลือ ผู้ประกอบการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมบริษัทสแกนดิสคูช จำกัด ผู้ประกอบการตัวแทนโรงแรมสีเขียว (Green Hotel) โรงแรมสยามเบย์ชอว์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียง ที่ ห้องประชุม 231 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา
  ด้วยสำนักสิ่งแวดล้อมได้รับแจ้งจากจังหวัดชลบุรี เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประกอบกันพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน“ จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล โดยรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน ตามแผนปฏิบัติการกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 9 มกราคม 2562 (Kick Off)
  ดังนั้นเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายดังกล่าวข้างต้น วันนี้สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา จึงได้หารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมกิจกรรมตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ลานกิจกรรมวัดช่องลม นาเกลือ เมืองพัทยา เวลา 09.00-12.00 น. ซึ่งกิจกรรมในวันดังกล่าวมีดังนี้
  เวลา 08.00 น. กิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย” โดยนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) และนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) ซึ่งเส้นทางการเดินรณรงค์นั้นจะเริ่มต้นจากโรงเรียนเมืองพัทยา 3 มาตามเส้นทางถนนสว่างฟ้าถึงสามแยกถนนสุขุมวิทเลี้ยวซ้าย เดินรณรงค์มาตามเส้นทางถนนสุขุมวิทจนถึงวัดช่องลม นาเกลือ
  เวลา 08.45 น. นายอำเภอบางละมุง ผู้บริหารเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนชุมชนผู้ประกอบการและแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันที่เต็นท์พิธี ณ วัดช่องลมนาเกลือ
  เวลา 09.00 น. เป็นพิธีเปิดกิจกรรม โดยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีและมอบนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะก่อนทิ้งตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี
  นอกจากนี้ภายในงานดังกล่าวยังจัดให้มีการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 7 บ้านหนองพังแค) และโรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) นิทรรศการเกี่ยวกับการรณรงค์จัดการขยะมูลฝอยการคัดแยกขยะ รวมทั้งการร่วมรณรงค์ทำความสะอาดใหญ่ภายในวัดช่องลมอีกด้วย
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชม.

  January 9, 2019, Pattaya City invited people and volunteers to join the campaign “Separated before dump” to propel the solid waste management and create a green city together.

  于1月9日,芭堤雅市邀请人们自愿参加活动。 “分配后扔”以推动固体废物管理共同建设绿色城市。


  ประชุมเตรียมความพร้อม​ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในต่างประเทศ​ งาน​ SATTE ​ 2019 ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย​

  วันนี้​(3​ ม.ค.2561)​ ผู้แทนเมืองพัทยาร่วมกับผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี​ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย​ สำนักงานพัทยา​ และองค์กรภาคีเครือข่ายภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี​ ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในต่างประเทศงาน SATTE (South Asia’s Leading B2B Travel &​ Tourism Event)​ 2019 ระหว่างที่ 15-19 มกราคม 2562 ณ​ กรุงนิวเดลี​ สาธารณรัฐอินเดีย​ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้าและการบริการทางการท่องเที่ยวภาพรวมของพัทยา​ จังหวัดชลบุรี​ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวได้นำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ในการเจรจาธุรกิจกับตัวแทนบริษัทนำเที่ยวของสาธารณรัฐอินเดียและพื้นที่ใกล้เคียง ให้ได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจน สำหรับวางแผนนำนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพัทยา​ จังหวัดชลบุรี​ ในอนาคต​ ณ​ สำนักงานการท่องเที่่ยวแห่งประเทศไทย​ สำนักงานพัทยา

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150