• ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๔ โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา

    ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๔

    ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding Seminar) และการสัมภาษณ์ภาคเอกชน (Market Sounding Interview) โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียวพัทยา ภายใต้การศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเมืองพัทยา ในรูปแบบรถไฟฟ้า อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

    อ่านเพิ่มเติม
  • ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู แมลงหวี่ ตะเข็บ ตะขาบ
  • ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๖๔-๖๐-๐๑๙๙
  • ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำคู่มือหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาจีน จำนวน ๕ รายการ โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี ๒๕๖๔
  • ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายคัทเอาท์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ ระยะที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ ถึง ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระยะที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๓ เ