• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแท่นบรรยายประดับตราเมืองพัทยา จำนวน ๒๘ แท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งหลอด โครงการแข่งขันกีฬาตกปลาบริเวณอ่าวเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน ๓ รายการ โครงการแข่งขันกีฬาตกปลาบริเวณอ่าวเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม จำนวน ๘ รายการ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยของเกาะล้านจากภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยของเกาะล้านจากภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายคัทเอาท์และจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทบนพื้นไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตเมืองพัทยา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง