• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล จำนวน ๕ รายการ โครงการแข่งขันว่ายน้ำพัทยาโอเพ่น ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๓โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ร่างประกาศประกวดราคาการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียพื้นที่พัทยาและนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการบูรณาการและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำดื่มและน้ำแข็งหลอด จำนวน ๒ รายการ โครงการแข่งขันว่ายน้ำพัทยาโอเพ่น ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง