• ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๔ โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา

    ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๔

    ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding Seminar) และการสัมภาษณ์ภาคเอกชน (Market Sounding Interview) โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียวพัทยา ภายใต้การศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเมืองพัทยา ในรูปแบบรถไฟฟ้า อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

    อ่านเพิ่มเติม
  • ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๖๘ เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการเทศกาลพลุเมืองพัทยา (PATTAYA FIREWORKS FESTIVAL) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)