• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดในกิจการและอาคารของโรงพยาบาลเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา,ผู้ฝึกสอน,ผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๕ รายการ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๔ รายการ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมารถรับส่งและเจ้าหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมงาน PATA Destination Marketing Forum ๒๐๑๙ ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Road Show) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสุขุมวิทและพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยพัทยาใต้ ๒๔ โดยวิธีคัดเลือก