• ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๔ โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา

  ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๔

  ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding Seminar) และการสัมภาษณ์ภาคเอกชน (Market Sounding Interview) โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียวพัทยา ภายใต้การศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเมืองพัทยา ในรูปแบบรถไฟฟ้า อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

  อ่านเพิ่มเติม
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบป้องกันน้ำท่วม ถนนสุขุมวิทและถนนเลียบทางรถไฟ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการผู้บริหารเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพบประชาชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศเมืองพัทยา เรื่องจ้างซ่อมเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์โรงเรียนเมืองพัทยา ๑,๒,๔,๕,๗,๑๑
 • ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาบริเวณใต้สะพานลอยรถข้ามทางไปท่าเรือแหลมบาลีฮาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณแหลมบาลีฮาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium Biphosphate+Sodium Phosphate Enema (๑๓๓ ml) จำนวน ๔๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศเมืองพัทยา เรื่องจ้างเหมาบริการตัดเย็บเสื้อผ้าและผ้าอื่นในกิจการโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๒๖ รายการ
 • ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง