• ประกาศผูชนะจ้างเหมากำจัดปลวก หนู และแมลง ในพื้นที่อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยาและอาคารโรงอาหาร (Canteen) จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดในกิจการและอาคารของโรงพยาบาลเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา,ผู้ฝึกสอน,ผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๕ รายการ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๔ รายการ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง