• ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชะนการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๑๕๐ KVA หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๐๗-๕๘-๐๐๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยเชื่อมถนนสุขุมวิท (ข้างธนาคารกรุงไทยสาขาพัทยาเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Konika Minota รุ่น bizhub ๔๒๓ หมายเลขเครื่อง A๑UD๐๔๑๑๐๖๐๐๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๔๗-๐๑๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์สำหรับรถตู้พยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน งค ๔๔๖๒ ชลบุรี จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๓๙๒๐ ชลบุรี และรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๕-๐๓๒๖ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง