• ประกาศร่างฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบฝังใต้ดิน ระยะที่ ๒ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pregabalin capsule ๗๕ mg จำนวน ๓๕๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๙-๐๖๔๘ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงถนนเทพประสิทธิ์ และพื้นที่ใกล้เคียง เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)