• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๑๗๒ , ๔๒๐-๕๙-๐๑๓๙ , ๔๒๐-๕๖-๐๙๓๓, ๔๒๐-๕๒-๑๗๐๗ , ๔๒๐-๕๒-๑๗๐๕ , ๔๒๐-๕๒-๑๖๖๙ ,๔๒๐-๖๒-๑๘๓๒ และ๔๒๐-๕๒-๑๖๕๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถตู้ หมายเลขทะเบีน นค ๖๐๕๗ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๘-๐๐๒๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ร่างประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถรับส่งและเจ้าหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมงาน PATA Destination Marketing Forum ๒๐๑๙ ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Road Show) โดยวิธีคัดเลือก
  • ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้ออาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดสำหรับสุนัขโต จำนวน 2,678 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)