• คณะกรรมการ และคณะที่ปรึกษา

  ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา

  ๑) นายวัฒนา จันทนวรานนที         เป็นประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา

  ๒) นายมาโนซ หนองใหญ่             เป็นที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา

  ๓) นายเศรษฐพล บุญสวัสด           เป็นที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา

   

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150