• สภาเมืองพัทยา

  หมายเลขเรียกอัตโนมัติ 038-253100
  หมายเลขเรียกเข้าตรง 038-253101 ถึง 038-253299

  ประธานสภาเมืองพัทยา3309
  รองประธานสภาเมืองพัทยา 13310
  รองประธานสภาเมืองพัทยา 23311
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150