• เครื่องหมายราชการ

  เครื่องหมายราชการของเมืองพัทยา

   

                  เครื่องหมายราชการเมืองพัทยา ภาพเป็นรูปวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร ประกอบด้วยภาพนักรบของไทยสมัยโบราณ ซึ่งตีฝ่าทัพพม่าออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และพักทัพที่พัทยา และภาพชายหาดพัทยา ภาพในวงกลมมีอักษรภาษาไทยตอนบนว่า “เมืองพัทยา” และตอนล่างว่า “จังหวัดชลบุรี”

  (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๑๖๙ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๐)

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150