• แผนพัฒนาเมืองพัทยาตามแนวทาง NEO PATTAYA

   

  การเพิ่มเติมโครงการแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2561 – 2565)

   

  การเปลี่ยนแปลงโครงการแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2561-2565)

   

  การแก้ไขแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2561-2565)

   

  แผนพัฒนาเมืองพัทยา 5 ปี พ.ศ. 2561-2565

  แผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150