• Monthly Archives: ¹ 2017

  เมืองพัทยาเดินหน้าจัดระเบียบผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดพัทยา จอมเทียน เพื่อคืนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ให้กับประชาชนและความสวยงามของชายหาด

  เมืองพัทยาเดินหน้าจัดระเบียบผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดพัทยา จอมเทียน เพื่อคืนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ให้กับประชาชนและความสวยงามของชายหาด

  วันนี้ (26 เม.ย.60) พลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานประชุม คณะทำงานจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า บนทางสาธารณะในเขตเมืองพัทยา โดยมีพลตรี ภพอนันต์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยพลโทพิทักษ์ เกียรติพันธ์ เลขานุการนายกเมืองพัทยา คณะกรรมการจัดระเบียบการประกอบการร่มเตียงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณาการปรับปรุงผังผู้ประกอบการชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียน พร้อมการแก้ไขปรับปรุงประกาศเมืองพัทยา(ชั่วคราว) เรื่อง ระเบียบการกางเตียงผ้าใบบริเวณชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียน
  ตามที่เมืองพัทยาได้ประกาศใช้ประกาศเมืองพัทยา (ชั่วคราว) เรื่อง ระเบียบการกางเตียงผ้าใบบริเวณชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียน คณะผู้บริหารเมืองพัทยาชุดใหม่แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบที่สาธารณะชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียน เพื่อร่วมกันสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยแก่นักท่องเที่ยวที่มามาพักผ่อนหรือเที่ยวชมชายหาด ตลอดจนการดูแลให้บริการร่มเตียงชายหาดซึ่งอยู่ในที่สาธารณะชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียนในพื้นที่เมืองพัทยามาอย่างเนื่อง โดยได้มีการประชุมหารือเพื่อร่วมกันแนวทางการปรับเปลี่ยนการกางร่มเตียงผ้าใบของผู้ประกอบการชายหาดพัทยา จอมเทียน เพื่อให้การดำเนินการจัดระเบียบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ สำเร็จเสร็จสิ้นสุดลุล่วงโดยเร็ว จึงได้ร่วมกันพิจารณาประกาศเมืองพัทยา (ชั่วคราว) เรื่อง ระเบียบการกางร่มเตียงผ้าใบบริเวณชายหาดและชายหาดจอมเทียน ว่าด้วยการกำหนดให้ผู้ประกอบการ โดยกำหนดให้ใช้พื้นที่กางร่มเตียงผ้าใบ ตามอัตราส่วนพื้นที่ที่ได้รับการผ่อนผันใหม่ของพื้นที่ชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียน โดยผู้ประกอบการร่มเตียงสามารถกางร่มเตียงได้ 1 ล็อค ต่อ 1 ราย ในขนาดพื้นที่ 9×7 เมตร ห้ามกางร่มเตียงทิ้งไว้ จะกางร่มเตียงได้เฉพาะมีลูกค้าเท่านั้น และห้ามตั้งโต๊ะ ห้ามจำหน่ายอาหารในพื้นที่เป็นอันขาด พร้อมทั้งกำหนดให้หยุดประกอบกิจการทุกวันพุธ-พฤหัสบดี โดยทุกเย็นวันอังคารผู้ประกอบการจะต้องขนย้ายอุปกรณ์ออกจากพื้นที่ และจะสามารถขนย้ายอุปกรณ์เข้าพื้นที่ได้ในช่วงเย็นของวันพฤหัสบดี อีกทั้งจะให้ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนจุดกางร่มเตียงปีละหนึ่งครั้งโดยวิธีจับสลาก พร้อมมอบหมายให้สำนักการช่างออกแบบการกางร่มเตียง พร้อมจัดหารถล่อนทรายหรือรถพลิกผืนทรายมาทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูชายหาดพัทยาให้สวยงามเหมาะสมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยว
  ซึ่งมติในที่ประชุมพิจารณาให้นำร่างประกาศ (ชั่วคราว) ฉบับนี้ทดลองใช้ เพื่อสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงในการจัดระเบียบผู้ประกอบการร่มเตียง บริเวณชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียน ให้มีความเหมาะสมเป็นธรรม เพื่อคืนพื้นที่ชายหาดสาธารณะให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสถานที่พักผ่อน สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เข้ามาเที่ยวเมืองพัทยา ก่อนจะประกาศใช้ ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ระเบียบการกางร่มเตียงผ้าใบบริเวณชายหาดและชายหาดจอมเทียน ต่อไป

  ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์

  ภาพ : นายอภิรักษ์  เพ็งกลา

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  นายกเมืองพัทยาสั่งลุยลงพื้นที่ตรวจสอบภาพถุงยางเกลื่อนตามมุมอับในสวนสาธารณะฯบนเขาพระตำหนักสั่งเพิ่มแสงสว่างให้ทั่วบริเวณแล้ว

  นายกเมืองพัทยาสั่งลุยลงพื้นที่ตรวจสอบภาพถุงยางเกลื่อนตามมุมอับในสวนสาธารณะฯบนเขาพระตำหนักสั่งเพิ่มแสงสว่างให้ทั่วบริเวณแล้ว
  วันนี้ (25 เม.ย.60) เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา ได้ชี้แจงให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชน เรื่องการปรับภาพลักษณ์เมืองพัทยา เกี่ยวกับเรื่องนี้ตามที่ได้มีการเผยแพร่ภาพพบถุงยางอนามัยตกเกลื่อน บริเวณอุโมงค์สวนสาธารณะเขาพระตำหนัก โฆษกเมืองพัทยาเผยว่า พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา มิได้นิ่งนอนใจ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเป็นจริง พบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่มืดและห่างไกลผู้คน ไม่มีผู้คนสัญจร จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งโคมไฟเพิ่มแสงสว่าง ในบริเวณดังกล่าว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนพร้อมประสานงานตำรวจพัทยาทุกหน่วยงานและรปภ.เพิ่มมาตรการป้องกับและดำเนินการตามกฏหมายโดยเคร่งครัด. และให้ตรวจสอบมุมอับแบบนี้ทุกพื้นที่ไม่ให้มีการแอบลักลอบเข้าไปได้อีกต่อไป. และขอบคุณประชาชนที่ช่วยแจ้งเบาะแสมาด้วย
  โดยโทร.หมายเลข1137 ตลอด24ชม.

  ภาพ/ข่าว :นางสาวสุพินดา  ทองเจริญ
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา


  เมืองพัทยามุ่งมั่นคุ้มครองผู้บริโภค เตรียมพัฒนาต่อยอดกิจกรรม “อาหารปลอดภัย” อย่างต่อเนื่อง

  เมืองพัทยามุ่งมั่นคุ้มครองผู้บริโภค เตรียมพัฒนาต่อยอดกิจกรรม “อาหารปลอดภัย” อย่างต่อเนื่อง
  (25 เม.ย.60) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 241 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้มีการประชุมกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค “โครงการอาหารปลอดภัย” โดยมีนางบุบผา  ส่งสกุลชัย หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา เป็นผู้ชี้แจงทำความเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ อสม.ในเขตเมืองพัทยา จำนวนกว่า 30 ท่าน ที่เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้
  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ได้จัดทำโครงการอาหารปลอดภัยในเขตพื้นที่เมืองพัทยา โดยมีตัวแทนกลุ่มผู้นำชุมชนและ อสม.ในเขตเมืองพัทยา เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้ดำเนินการจัดเป็นกิจกรรมลงพื้นที่อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ ตลอดเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของฉลากอาหารและยา โดยเมื่อประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับฉลากอาหารและยาประเภทต่างๆ แล้ว ก็จะสามารถเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพได้อย่างปลอดภัย ห่างไกลโรค โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แต่มีอันตรายถึงชีวิตได้ ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีการขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก อาทิเช่น โรคความดัน เบาหวาน โรคไต โรคอ้วน เป็นต้น ซึ่งจากการลงพื้นที่ตลอดเดือนมีนาคมที่ผ่านมา พบว่าผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ ประชาชนในแต่ละชุมชนให้ความ ร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี และพบว่าประชาชนเกิดความตระหนักในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ ์สินค้าและอาหารมากขึ้น
  สำหรับการประชุมครั้งนี้  งานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ อสม.เมืองพัทยา จึงได้หารือในการพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ให้ยังคงมีต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในทุกชุมชนต่อไป..


  ภาพ : นายอภิรักษ์  เพ็งกลา
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  Amazing Pattaya Seafood Festivel 2017

  เร็วๆ นี้ที่เมืองพัทยา กับงาน Amazing Pattaya Seafood Festivel 2017
  เมืองพัทยาร่วมกับสมาคมนักธุรกิจและการท่องเทียวเมืองกำหนดจัดงานมหัศจรรย์อาหารทะเลพัทยา Amazing Pattaya Seafood Festivel 2017 ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2560 ณ ชายหาดพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ด้วยการสร้างกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวและก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจต่อชุมชนในพื้นที่และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขตเมืองพัทยา รวมทั้งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา
  ซึ่งภายในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรมความอร่อย รวบรวมจุดเด่นของอาหารทะเลไว้มากมาย อาทิ Street DINING Food On The Beach เดินชิลริมชายหาดพัทยา พร้อมแวะนั่งพักทานเมนูอาหารทะเลที่มีให้เสิร์ฟกว่า 150 ร้าน เป็นมหกรรมอาหารทะเลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีในงาน มหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเลพัทยา 2560 “งานเดียวที่ยกเอาสิ่งมหัศจรรย์ความอร่อยแห่งท้องทะเล มาให้ฟินกันถึงที่ ณ ชายหาดพัทยา
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 038 253100 ต่อ 3127 ในวันและเวลาราชการ

     นายกเมืองพัทยามอบประกาศเกียรติคุณ แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวไก่ น้ำใจงาม ยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่าง “ทำดีเพื่อสังคม”

  นายกเมืองพัทยามอบประกาศเกียรติคุณ แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวไก่ น้ำใจงาม ยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่าง “ทำดีเพื่อสังคม”
  วันนี้ (24 เม.ย. 60) ณ ห้องรับรอง ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ นางสาวสุมาลี ศรีอ่วม 29 ปี แม่ค้ารถพ่วงข้างขายก๋วยเตี๋ยวไก่ ข้าวมันไก่ พบกระเป๋าสตางค์ซึ่งภายในมีทรัพย์สินมากกว่าล้านบาท ส่งคืนเจ้าของเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 โดยมีรองนายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา รองปลัดเมืองพัทยา ร่วมแสดงยินดี เชิดชูเกียรติยกย่องให้เป็นบุคคลตัวอย่าง เป็นผู้มีคุณธรรม ประพฤติดี ซื่อสัตย์ สุจริต รู้จักเสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่คิดเอาของของผู้อื่นมาเป็นของตน
  นางสาวสุมาลี ศรีอ่วม อายุ 29 ปี อาศัยอยู่ซอยก่อไผ่ มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานี เป็นแม่ค้ารถพ่วงข้างขายก๋วยเตี๋ยวไก่ ข้าวมันไก่ ในพื้นที่เมืองพัทยาเป็นระยะเวลาเพียง 1 ปี ด้วยความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ทำให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดี มีความสุข ซึ่งตนและสามี ขายก๋วยเตี๋ยวและข้าวมันไก่เป็นประจำทุกวัน จำนวน 3 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณ หลังวัดชัยมงคล (อารามหลวง) จุดที่ 2 ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา (แหลมบาลีฮาย) และจุดที่ 3 ถนนวอล์คกิ้ง สตรีท เมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา ตนและสามีได้จอดขายก๋วยเตี๋ยวที่บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา (แหลมบาลีฮาย) เวลา 02.30 น. ตนได้เดินไปบริเวณข้างหอนาฬิกา และได้พบกระเป๋าเงินตกหล่นอยู่ จึงได้ปรึกษาสามี และนำกระเป๋ามอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยาในทันที เพื่อติดตามหาเจ้าของ จากการตรวจสอบภายในกระเป๋าพบว่า มีทรัพย์สินจำนวนมาก อาทิ เงินสด 29,822 บาท เช็คเงินสดจำนวนเงิน 400,000 บาท 3 ใบ เอกสารบัตรเครดิตและเอกสารสำคัญ เป็นของนายวุฒิกรณ์ หาญวุฒิสุทธิ์ ประกอบอาชีพผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามและส่งคืนเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
  พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ต่างชื่นชมในการทำความดี สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยา เพื่อแสดงความยินดี ยกย่องให้เป็นคนดี และเป็นบุคคลตัวอย่างของสังคม จึงได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่นางสาวสุมาลี ศรีอ่วม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในความมีน้ำใจ ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มีความเห็นอกเห็นใจ ในเพื่อนมนุษย์ ไม่คิดจะเอาของของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง


  คอนเสิร์ตการกุศล “มหัศจรรย์เต้นบันลือโลก”

  มูลนิธิคุณพ่อเรย์ จัดคอนเสิร์ตการกุศล “มหัศจรรย์เต้นบันลือโลก” รายได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพัทยา
  มูลนิธิคุณพ่อเรย์เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ทำงานสาธารณะกุศลการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ อาทิ บ้านแรกรับและงานภาคสนามเพื่อเด็กและเยาวชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หมู่บ้านเด็กฯ บ้านเด็กพระมหาไถ่ฯ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ฯ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา และศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษ เป็นเวลามากกว่า 40 ปี โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา ทั้งภาครัฐและเอกชน
  โดยในปีนี้มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนจากคณะ Inter Folk Dance โดย Brigham Young University (BYU) สถาบันศิลปะการแสดงที่มีชื่อเสียงจากประเทศสหรัฐอเมริการ่วมกับโรงละครอัลคาซ่าพัทยาจัดคอนเสิร์ตการกุศล มหัศจรรย์เต้นบันลือโลก ขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 ณ โรงละครอัลคาซ่าพัทยา มหัศจรรย์เต้นบันลือโลก โดยมีเด็กมากกว่า 850 ชีวิตในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ร่วมให้การแสดงพร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมการเต้นประจำชาติกว่า 10 ประเทศ และมีนักแสดงอาชีพมากกว่า 50 ชีวิต จากมหาวิทยาลัยบริแกมยูธ สหรัฐอเมริกา โดยจำหน่ายบัตรราคา 500 , 1,000 , 1,500 และ 2,000 บาท เพื่อนำรายได้ที่ได้รับมอบเป็นทุนสนับช่วยเหลือเด็กในมูลนิธิคุณพ่อเรย์
  เมืองพัทยาขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมคอนเสิร์ตการกุศล “มหัศจรรย์เต้นบันลือโลก” สามารถซื้อบัตรได้ที่มูลนิธิคุณพ่อเรย์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางอัจจิมา ชวลิตธำรงหมายเลขโทรศัพท์ 081 723 5949


  แถลงข่าวการจัดมหกรรมกีฬา แอร์ ซี แลนด์ ไทยแลนด์ โอเพ่น

  จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยารับเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬา Air Sea Land Game Thailand Open.  ครั้งที่8 ส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยวในประเทศ

       พล.ต.ต.พินิต. มณีรัตน์เปิดเผยว่าวันนี้ (24 เม.ย. 60) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 241 นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน รองประธานสหพันธ์สมาคมกีฬา แอร์ ซี แลนด์ นานาชาติ พร้อมด้วยพลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และนายสมหมาย จันทร์ฉาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ร่วมเป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดมหกรรมกีฬา 8th Air sea Land Games Thailand Open 2017 โดยมีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมในการแถลงข่าวครั้งนี้

  สำหรับมหกรรมกีฬา Air Sea Land Games Thailand Open ได้จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกๆ ปี ตั้งแต่ ปีพ.ศ.2553 โดยความร่วมมือระหว่าง สหพันธ์สมาคมกีฬาแอร์ ซี แลนด์ นานาชาติ ร่วมกับจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา กำหนดจัดมหกรรมกีฬา แอร์ ซี แลนด์ เกมส์ ไทยแลนด์โอเพ่นครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 8th Air sea Land Games Thailand Open 2017 ที่สุดของการผสานความร่วมมือกันระหว่างหลากหลายสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งรวบรวมการแข่งขันกีฬาทางอากาศกีฬาทางน้ำกีฬาทางบกไปในทางเดียวกัน ภายใต้การควบคุมของการ กีฬาแห่งประเทศไทย โดยในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2560 ณ พื้นที่เมืองพัทยา อ่างเก็บน้ำหนองค้อ ตำบลหนองขาม จังหวัดชลบุรี และจังหวัดอื่นๆ 

  สหพันธ์สมาคมกีฬาแอร์ ซี แลนด์ นานาชาติ โดยมีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเป็นประธานสหพันธ์ฯ และนาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน เป็นรองประธานสหพันธ์สมาคมกีฬา แอร์ ซี แลนด์ ไทยแลนด์ โอเพ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น สร้างความสัมพันธ์ในชุมชน รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนหันมาสนใจกีฬาไม่พึ่งพายาเสพติด พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาสู่ระดับสากล และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์จักรี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากจังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขัน

  สำหรับมหกรรมกีฬา Air sea Land Games Thailand Open 2017 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2560 ณ พื้นที่เมืองพัทยา และลานกีฬาอ่างเก็บน้ำหนองค้อ ต.หนองขาม จ.ชลบุรี ซึ่งกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย กีฬาโดดร่ม ร่มบิน ร่มร่อน ปรกร่อน เครื่องบินจำลอง อัลตร้าไลต์ ไคท์บอร์ด ดำน้ำ เรือพาย เจ็ทสกี ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ เปตอง ยิงปืน ปีนหน้าผา จักรยานผาดโผน ออฟโร้ด รถบังคับวิทยุ และกีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น 

  โดยพิธีเปิดเริ่มขึ้นในวันที่ 30 เมษายน นี้ ณ ลานกีฬาอ่างเก็บน้ำหนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 

  สามารถติดตามโปรแกรมการแข่งขันได้ที่ facebook fanpage สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สหพันธ์สมาคมกีฬาแอร์ ซี แลนด์ และนานาชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 085 9024467


  ปิดฉากศึกวินด์เซิร์ฟชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 2 ประจำปี 2560 “Thailand Windsurfing Championships & Pattaya International Windsurfing Cup 2017” ไทยคว้าแชมป์เกือบทุกรายการ พร้อมสู้ศึกชิงแชมป์โลก และซีเกมส์!

  ปิดฉากการแข่งขันอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงค่ำวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา สำหรับการแข่งขันกีฬาวินด์เซิร์ฟชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 2 ประจำปี 2560 “Thailand Windsurfing Championships & Pattaya International Windsurfing Cup 2017”โดย พล.ต.ต.อนันต์  เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายวุฒิพล  เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยนางอรวรา  กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นผู้แทนร่วมพิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขันฯ ณ ลานกีฬาทางน้ำชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งมีนายอิทธิพล  คุณปลื้ม นายกสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวปิดการแข่งขันพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬา พร้อมด้วยนายพัฒนา  บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมในพิธีปิดพร้อมทั้งร่วมมอบรางวัลและเกียรติบัตรในรุ่นต่างๆ

  สำหรับการแข่งขันวินด์เซิร์ฟชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 2 ประจำปี 2560 “Thailand Windsurfing Championships & Pattaya International Windsurfing Cup 2017” จัดขึ้นโดยสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับสโมสรวินด์เซิร์ฟเมืองพัทยา การกีฬาแห่งประเทศไทย และเมืองพัทยา ซึ่งแข่งขันระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2560 ณ ลานกีฬาทางน้ำชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยมีนักกีฬาวินด์เซิร์ฟจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ 10 ประเทศด้วยกัน ประกอบด้วย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ อิตาลี และประเทศไทย ซึ่งผลการแข่งขันในรุ่นต่างๆ มีดังนี้

  1. รุ่น Student Beginner ใบ 5 ตารางเมตร

  – รางวัลชนะเลิศ                             ได้แก่    ด.ช.ณัฐวร         ศรีบัวงาม

  – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1           ได้แก่    ด.ญ.ดารินทร์     มีสะอาด

  – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2           ได้แก่    ด.ช.พาสพงศ์     เลี้ยงหล่ำ

  1. รุ่น Student Beginner ใบ 6 ตารางเมตร

  – รางวัลชนะเลิศ                             ได้แก่    ด.ช.รัชชานนท์   หงษ์บิน

  – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1           ได้แก่    ด.ช.สุทธิพงษ์     ขามไชยดี

  – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2           ได้แก่    ด.ช.ธีรพงษ์       อาจสาลี

  1. รุ่น Techno 293 Girl ไม่เกิน 17 ปี

  – รางวัลชนะเลิศ                             ได้แก่    ด.ญ.ชลชญา      จุ่นทองหลาง

  – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1           ได้แก่    อลิสสา            เฟอร์จาโม

  – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2           ได้แก่    ด.ญ.อธิชา        หอมระรื่น

  1. รุ่น Techno 293 Boy ไม่เกิน 17 ปี

  – รางวัลชนะเลิศ                             ได้แก่    เอโดอาโด         ทานาส  จากประเทศอิตาลี

  – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1           ได้แก่    บุญฤทธิ์           สังข์เงิน

  – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2           ได้แก่    ดาร์ลอน ชิน ฮุย จี         จากประเทศมาเลเซีย

  1. รุ่น RSX หญิง และเยาวชน

  – รางวัลชนะเลิศ                             ได้แก่    กรองแก้ว         สกุลแฟง

  – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1           ได้แก่    กิตติศักดิ์          สมิท

  – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2           ได้แก่    ชุน                 ซาบิน   จากประเทศเกาหลีใต้

  1. รุ่น RSX ชาย

  – รางวัลชนะเลิศ                             ได้แก่    ซอน วี วอน                 จากประเทศเกาหลีใต้

  – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1                      ได้แก่    ออก้า                 สุลัคสนา  จากประเทศอินโดนีเซีย

  – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2           ได้แก่    ภัทรดนัย          จีนอินทร์

  1. รุ่น RS1 หญิง

  – รางวัลชนะเลิศ                             ได้แก่    ศิริพร              แก้วดวงงาม

  – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1           ได้แก่    สโรชา             พุ่มไพร

  – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2           ได้แก่    ไซ                  อาดีน   จากประเทศอินโดนีเซีย

  1. รุ่น RS1 ชาย

  – รางวัลชนะเลิศ                             ได้แก่    ณัฐพงษ์           โพธิ์นพรัตน์

  – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1           ได้แก่    นาวิน              สิงสาท

  – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2           ได้แก่    อินลา บิน วาฮับ                      จากประเทศมาเลเซีย

  ทั้งนี้ การแข่งขันฯ สนามที่ 2 นี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาทีมชาติไทยที่จะได้พบปะ และร่วมประลองความสามารถกับนักกีฬาจากนานาประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรายการสำคัญๆ ดังนี้

  – การแข่งขันรายการ RSX ยูโรเปี้ยน ที่ประเทศฝรั่งเศส ในเดือนพฤษภาคม 2560 นักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย ได้แก่ บุญฤทธิ์  สังข์เงิน, ทิวา  วงษ์ย่างห่าง และพัชระ  มั่งมีผล

  – การแข่งขันรายการ RSX เยาวชนชิงแชมป์โลก ที่ประเทศอิตาลี่ ในเดือนมิถุนายน 2560 นักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย ได้แก่ บุญฤทธิ์  สังข์เงิน, ทิวา  วงษ์ย่างห่าง และภัทรดนัย  จีนอินทร์

  – การแข่งขันรายการ RS1 ชิงแชมป์โลก ที่ประเทศเวียดนาม ในเดือนมิถุนายน 2560 นักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย ได้แก่ ณัฐพงษ์  โพธิ์นพรัตน์, นาวิน  สิงสารท, ศิริพร  แก้วดวงงาม และสโรชา  พุ่มไพร

  – การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ที่ประเทศมาเลเซีย ในเดือนสิงหาคม 2560 นักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย ได้แก่ ณัฐพงษ์  โพธิ์นพรัตน์, นาวิน  สิงสารท, ศิริพร  แก้วดวงงาม และสโรชา  พุ่มไพร

  โดยท่านสามารถติดตามความคืบหน้าการแข่งขันรายการดังกล่าวได้ทางสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทยwww.windsurfingthailand.org

  ภาพ : นายสมประสงค์  โภชน์พันธุ์

  ข่าว : นางสาวขวัญใจ ซื่อตรง

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

   


  เริ่มแล้ว! ศึกวินด์เซิร์ฟชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 2 “Thailand Windsurfing Championships & Pattaya International Windsurfing Cup 2017”

  เริ่มแล้ว! ศึกวินด์เซิร์ฟชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 2 “Thailand Windsurfing Championships & Pattaya International Windsurfing Cup 2017”

  (22 เม.ย.60) วันนี้ เวลา 12.00 น. พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันวินด์เซิร์ฟชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 2 รายการ “Thailand Windsurfing Championships & Pattaya International Windsurfing Cup 2017” ณ ลานกีฬาทางน้ำชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยมีนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายมนัส คงวัฒนะ ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งคณะกรรมการสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการเมืองพัทยา และแขกผู้มีเกียรติร่วมบีบแตรเป็นสัญญาณเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางนักกีฬาจากชาติต่างๆ เข้าร่วม
  เมืองพัทยา ร่วมกับสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย สโมสรวินด์เซิร์ฟเมืองพัทยา และการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬาวินด์เซิร์ฟชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 2 “Thailand Windsurfing Championships & Pattaya International Windsurfing Cup 2017” ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2560 ณ ลานกีฬาทางน้ำชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยมีนักกีฬาวินด์เซิร์ฟจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ 10 ประเทศด้วยกัน ประกอบด้วย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย ฮ่องกง ฟิลิปปนส์เมียนมาร์ อิตาลี และประเทศไทย ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น 7 รุ่น คือ รุ่น RSX men, รุ่น RSX women, รุ่น Techno boy, รุ่น Techno girl, รุ่น Salalom A, รุ่น Salalom B  และรุ่น Junior
  โดยนายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา ประธานในพิธี กล่าวถึงการจัดการแข่งขันครั้งนี้ว่า ทางสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย และเมืองพัทยามีความเชื่อมั่นว่าการจัดการแข่งขันฯ สนามที่ 2 นี้จะเป็นโอกาสสำคัญของนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะได้พบปะ และร่วมประลองความสามารถกับนักกีฬาจากนานาประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ในเดือนสิงหาคมปีนี้ ณ ประเทศมาเลเซีย รวมถึงเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันในรายการสำคัญสำคัญครั้งต่อๆ ไปอีกด้วย
  ทั้งนี้ การแข่งขันฯ ยังคงมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้ โดยเริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลาประมาณ 10.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัล และพิธีปิดการแข่งขันในเวลา 18.30 น. เมืองพัทยาจึงขอเชิญทุกท่านร่วมชมและเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาวินด์เซิร์ฟไทย พร้อมทั้งร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขันกีฬาวินด์เซิร์ฟชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 2 “Thailand Windsurfing Championships & Pattaya International Windsurfing Cup 2017” ณ ลานกีฬาทางน้ำชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา..


  ภาพ : นายปฏิวัติ  อารีย์รัตนพิทักษ์
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  จับแล้วขาโจ๋ คลิปฉาวลวนลามเด็กสาวงานวันไหลพัทยา…ตร.รู้ตัวหมดแล้ว เร่งล่าเข้าคุกยกชุดให้ได้…

  จับแล้วขาโจ๋ คลิปฉาวลวนลามเด็กสาวงานวันไหลพัทยา…ตร.รู้ตัวหมดแล้ว เร่งล่าเข้าคุกยกชุดให้ได้…
  (21 เม.ย.60) เมื่อเวลา 21.00 น. ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา พล.ต.ต.อนันต์  เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง ผบช.ภ.2 และ พ.ต.อ.อภิชัย กรอบเพชร ผกก.สภ.เมืองพัทยา ร่วมแถลงข่าวการจับกุมตัวนายจีรพัฒน์หรือโจ้ กระเเสสิน ในคดีร่วมกันข่มขืนและกระทำอนาจารและโทรมหญิง ในช่วงคืนดึกวันไหลพัทยา ตามที่ปรากฎเป็นข่าวดังบนโลกโซเชี่ยลในช่วงวันไหลที่ผ่านมา สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเป็นอย่างมาก โดยนายโจ้ฯได้ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือล่วงละเมิดทางเพศกระทำชำเราในลักษณะเข้าข่ายโทรมหญิง และยังมีพวกอีกคนที่ร่วมกันก่อเหตุ ทราบชื่อแล้วคือนายอิทธิพล สุมณธา อายุ 24 ปี ภูมิลำเนาอยู่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้เร่งดำเนินการติดตามตัวเพื่อมาดำเนินคดีในลำดับต่อไป..


  คลังเก็บ

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150