• Monthly Archives: Զع¹ 2017

  โครงการพัทยาสีขาวขยับ”ทำดี เพื่อพ่อ” Pattaya White For Dad เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  วันนี้ (29 มิ.ย 60) เวลา 11:00 น. นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดงานโครงการภารกิจรวมพลังสีขาวชาวพัทยา-เกาะล้าน โดยมี
  นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา 11 โรงเรียน ผู้นำชุมชน 42 ชุมชน ทีมงานครู D.A.R.E และกลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วมในพิธีฯเป็นจำนวนมาก ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองพัทยา 7

  โครงการ Pattaya White เป็นโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน และชาวพัทยา เกาะล้าน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักใฝ่ดี ไขว่คว้าหาความรู้ สร้างสรรค์งานฝีมือ ใช้ทักษะพรสวรรค์ในการสร้างอาชีพและรายได้ มีจิตอาสา ใส่ใจสุขภาพตนเอง ห่างไกลจากอบายมุข โดยในปีนี้ กิจกรรมพัทยาไวท์ จัดภายใต้คอนเซปท์ โครงการพัทยาสีขาวขยับ”ทำดี เพื่อพ่อ”Pattaya White For Dad เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่าน โดยการทำคือ”ทำ″ตามแนวคิดอันดีงามยิ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกคน ต่างถือเป็นแบบอย่างที่ดี ตามหลักการทำดีเพื่อพ่อซึ่งเป็นหลักแนวคิดพึ่งตนเองเพื่อให้เกิดความพออยู่พอกิน โดยใช้หลักความพอประมาณ รวมทั้งการทำความดี ตามคำสอนของพ่อ มีคุณธรรมเป็นกรอบในการปฏิบัติและการดำรงชีวิต เพื่อเมืองพัทยาและเพื่อประเทศชาติของเรา

  โดยกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วยกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผักปลอดสารพิษ นวดแผนไทย รองเท้าถัก ดนตรีจากคุณวิมและการแสดงพิเศษจากโรงเรียนเมืองพัทยา 9 โรงเรียนเมืองพัทยา 7 Pattaya White Inspiration  Talk การร่วมพูดคุยกับเยาวชนตัวแทนจากนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยาที่เข้าร่วมงาน ถึงการได้รับแรงบันดาลใจในการทำความดีจากสมุดบันทึก”ทำดีเพื่อพ่อ” ตบท้ายด้วยความสนุกสุดเหวี่ยงด้วยการแสดงพิเศษ จากศิลปินชื่อดัง บุญโทน คนหนุ่ม


  เมืองพัทยาจัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ” แก่กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา มุ่งส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของสตรีในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมให้มีประสิทธิภาพ

  ฉบับที่ 471/60 ประจำวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560

  เมืองพัทยาจัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ” แก่กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา มุ่งส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของสตรีในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมให้มีประสิทธิภาพ

  (28 มิ.ย.60) วันนี้ เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมซิติน การ์เด้น รีสอร์ท พัทยา นายวิเชียร  พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา โดยมีนางสาวพรรณี  ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้มีนางสาวธีราภรณ์   ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา นางเนาวรัตน์  ค้าขาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา คณะวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา จำนวน 100 คน เข้าร่วม

  สำหรับการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีความรู้ในกระบวนการสื่อสารและพัฒนาบุคลิกภาพของตน ตลอดจนส่งเสริมให้กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา มีบทบาทในการพัฒนาสังคม และมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและชุมชนให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมซิติน การ์เด้น รีสอร์ท พัทยา ซึ่งเนื้อหาในการอบรมวันนี้ประกอบด้วย กิจกรรมสัมพันธ์ศิลปะการเสริมสร้างสัมพันธภาพ, กิจกรรมสัมพันธ์ปลุกพลังบวกเพื่อสร้างมิตรภาพ, กิจกรรมสีพันธ์ผ่อนตระหนักรู้ ให้เวลาดูแลตัวเอง และกิจกรรมเสริมสร้างความสุข สู่ชีวิตที่สุขสำเร็จ ส่วนในวันพรุ่งนี้ (29 มิ.ย.60) จะเป็นการอบรมทำกิจกรรมสัมพันธ์ในหัวข้อ my happiness is my pride ความภาคภูมิใจสู่ความสุขใจ, Creative Thinking by innovation สร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม, Proud to Present นำเสนออย่างมั่นใจ และปิดท้ายด้วยกิจกรรมสปาอารมณ์

  ทั้งนี้ นายวิเชียร  พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ร่วมการอบรมในครั้งนี้ว่า เมืองพัทยาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของประชาชนชาวพัทยาในทุกสาขาอาชีพ ทุกกลุ่ม ทุกเพศวัย ซึ่งคณะผู้บริหารมีนโยบายในการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง และสำหรับการอบรมครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของสตรีในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและชุมชน เมืองพัทยาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ที่สำคัญขอให้มีพลังคิดบวก อันจะนำไปสู่การมีจิตอาสาที่พร้อมจะดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สังคมต่อไปได้อย่างมีความสุข และสุขภาพกายใจแข็งแรง…

  ภาพ : นายสมประสงค์  โภชน์พันธุ์

  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  จับมือเซ็นทรัลพัทยาบีช ทำ Applicationพิเศษคน เพิ่มความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในทุกๆด้านด้วยเทคโนโลยี่ทันยุคทันสมัยเท่าเทียมอารยะประเทศ..

  เอกชนร่วมหนุนเมืองพัทยาก้าวสู่ Smart city…
  จับมือเซ็นทรัลพัทยาบีช  ทำ Applicationพิเศษคน เพิ่มความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในทุกๆด้านด้วยเทคโนโลยี่ทันยุคทันสมัยเท่าเทียมอารยะประเทศ..

  วันนี้ (27 มิ.ย.60) เวลา 14:00 น. พลตำรวจตรีพินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมหารือจัดเตรียมข้อมูลในการจัดทำ Application เพื่อการท่องเที่ยวโดยมีนายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา พร้อมด้วยนาย สรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายกฤษณ์ จิระมงคล นายกสมาคมผู้บริหารงานอาหารและเครื่องดื่มภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ศูนย์การค้าCentral festival Pattaya Beach เห็นความสำคัญในการประชาสัมพันธ์ทางSociaimediaของเมืองพัทยาจำต้องปรับปรุงให้ก้าวสู่ Smart city ตามนโยบายของพล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกฯและคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ทั้งนี้ระบบเหล่านี้นานาอารยะประเทศได้ดำเนินการแล้ว ได้ผลดีเป็นที่ประจักษ์ เพราะเป็นเทคโนโลยี่ทีทันสมัยที่สุดในยุควิวัฒนาการของโลก. จึงได้สนับสนุนการจัดทำ Application ใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยใน Appilcation ประกอบไปด้วย
  -ข้อมูลการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆของเมืองพัทยาโดยสามารถคำนวณเส้นทางและระยะเวลาการเดินทางรวมถึงสภาพการจราจรเมืองพัทยา
  -ตารางสายการบิน ตารางการเดินเรือตารางการเดินรถ บริการรถโดยสารในเมืองพัทยา
  -ข้อมูลโรงแรม ร้านอาหาร สนามกอล์ฟ โรงภาพยนตร์ Attraction ของเมืองพัทยา รวมถึงการสั่งจอง ซื้อตั๋วล่วงหน้า
  -โปรแกรมวิเคราะห์การท่องเที่ยวเฉพาะบุคคล Smart Travelling Program
  – การแจ้งเหตุผ่าน Application สายตรงไม่ต้องผ่านสัญญาณโทรศัพท์
  – ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของภาครัฐและเอกชนภายในเมืองพัทยา
  โดยในวันนี้เป็นการประชุมร่วมระดมความคิดและขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดเตรียมข้อมูล เพื่อความสมบูรณ์ของ Application ดังกล่าวนี้ต่อไป เพื่อให้เสร็จทันใช้ประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยภาษาต่างๆให้ทันงานมหกรรมสวนสนามเรือรบทางทะเลและกิจกรรมต่างๆที่อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวมากยิ่งในช่วง Highseason ที่จะมาถึงนี้ ซึ่งจะได้ประโยชน์อย่างมากกับชาวเมืองพัทยาต่อไป…


  เมืองพัทยาและสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวฉลองความสำเร็จกับ “น้องดาว” วินด์เซิร์ฟไทยที่ไปคว้าแชมป์ RS : One World 2017 ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ด้านเมืองพัทยาย้ำชัด! พร้อมให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และเชิญชวนร่วมส่งแรงใจให้นักวินด์เซิร์ฟไทยสู้ศึกใหญ่ 3 รายการที่กำลังจะมาถึง

  ฉบับที่ 470/60 ประจำวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560

  เมืองพัทยาและสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวฉลองความสำเร็จกับ “น้องดาว” วินด์เซิร์ฟไทยที่ไปคว้าแชมป์ RS : One World 2017 ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ด้านเมืองพัทยาย้ำชัด! พร้อมให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และเชิญชวนร่วมส่งแรงใจให้นักวินด์เซิร์ฟไทยสู้ศึกใหญ่ 3 รายการที่กำลังจะมาถึง

  บ่ายวานนี้ (26 มิ.ย.60) ที่ร้านอาหารครัวเซิร์ฟ หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี สมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย และเมืองพัทยา จัดงานแถลงข่าวฉลองความสำเร็จกับ “น้องดาว”  วินด์เซิร์ฟไทยที่ไปคว้าแชมป์ RS : One World 2017 ที่เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยมีนายอนันต์  อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายอิทธิพล  คุณปลื้ม นายกสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย และ พล.ร.ท.ศรายุทธ  แดงเทศ อุปนายกสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย  ร่วมเป็นประธานแถลงข่าว พร้อมกันนี้มีนายศักดิ์สิทธิ์  แย้มศรี นายชาคร  กัญจนวัตตะ นายโชฎึก  โชติกำจร และนายธเนศ  ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายพัฒนา  บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมทั้งนักกีฬาและสื่อมวลชน เข้าร่วม

  สำหรับการแข่งขันรายการ RS : One World 2017 ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในครั้งนี้“น้องดาว”  ศิริพร  แก้วดวงงาม นักกีฬาวินด์เซิร์ฟไทย สามารถคว้าแชมป์โลก รุ่น อาร์ เอส วัน ประเภทหญิง มาครองได้สำเร็จขณะที่ประเภทชาย นาวิน  สิงสาท คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 และณัฐพงษ์  โพธิ์นพรัตน์ ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 ซึ่งนอกจากนี้ทางสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทยยังได้เตรียมสู้ศึกใหญ่เร็วๆ นี้ อีก 3 รายการ ประกอบด้วย

  1. รายการเยาวชน เค เอฟ ซี เอ็ม ซี ซี ซาราวัคโอเพ่น รีกัตต้า 2017 กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 13-18 กรกฎาคม 2560 ที่เมืองมิริ ซาราวัค ประเทศมาเลเซีย โดยส่งนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยเข้าร่วมชิงชัย คือ ด.ช.พัชระ  มั่งมีผล และ ด.ช.ทิวา  วงษ์ย่างห่าง และมี น.ส.พรรณนิภา  มั่งมีผล เป็นผู้คุมทีม

  2. รายการเยาวชนโอลิมปิกรอบแรก รายการ 2017 เทคโน 293 พลัส เวิลด์ แชมป์เปี้ยนชิพ กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 15-20 กรกฎาคม 2560 ที่เมืองครุยบิโรน ประเทศฝรั่งเศส โดยจะคัดเลือกเหลือเพียง 6 ประเทศจากทั้งหมด เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเยาวชนโอลิมปิกรายการ เทคโน 293 ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ ระหว่างวันที่ 22-29 กรกฎาคม 2560 ซึ่งสมาคมวินด์เซิร์แห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน คือ บุญญฤทธิ์  สังข์เงิน และกิตติศักดิ์  สมิทธิ์ โดยมีเสกสรร  ขุนทอง และประภาส  สังข์เงิน เป็นผู้ฝึกสอน ซึ่งจะเดินทางไประหว่างวันที่ 10-30 กรกฎาคม 2560 นี้

  3. การแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 19-30 สิงหาคม 2560 ที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะส่งนักกีฬาและผู้ฝึกสอนไปเก็บตัวฝึกซ้อมและเข้าร่วมแข่งขัน โดยส่งน้องดาว ศิริพร  แก้วดวงงาม และณัฐพงษ์  โพธิ์นพรัตน์ ร่วมแข่งขันในรุ่นอาร์ เอส วัน ประเภทชายและหญิง โดยมีนายอรัญ  หอมระรื่น เป็นผู้ฝึกสอน

  ด้านนายอนันต์  อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ได้กล่าวแสดงความยินดีกับน้องดาว และนักกีฬาวินด์เซิร์ฟไทยทุกคนในงานแถลงข่าว พร้อมยืนยันในการสนับสนุนกีฬาวินด์เซิร์ฟว่า เมืองพัทยาพร้อมให้การสนับสนุนกีฬาวินด์เซิร์ฟอย่างเต็มที่แน่นอน เนื่องจากเป็นกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและเมืองพัทยามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลังจากที่ได้อนุมัติงบประมาณ 1 ล้านบาทให้กับสมาคมฯ ไปจัดการแข่งขันและพัฒนานักกีฬาก่อนหน้านี้แล้ว ล่าสุดสภาเมืองพัทยาได้อนุมัติเพิ่มอีก 1 ล้านบาท รวมเป็นเงินที่เมืองพัทยาให้การสนับสนุนในปีนี้ 2 ล้านบาท และจะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมนักกีฬาวินด์เซิร์ฟไทยให้ก้าวไกลสู่การแข่งขันนานาชาติแล้ว ยังถือเป็นการร่วมสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย และขอเป็นกำลังใจให้เหล่านักกีฬาและทีมผู้ฝึกสอน ตลอดจนฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวพัทยาทุกท่านร่วมส่งแรงใจให้นักกีฬาทุกท่านที่จะไปสู้ศึกในการแข่งขันกีฬาวินด์เซิร์ฟ ทั้ง 3 รายการสำคัญดังกล่าว ให้นักกีฬาไทยสามารถนำชัยชนะกลับมาให้ชาวพัทยาและชาวไทยได้ภาคภูมิใจอีกครั้ง..

  ภาพ : นายสมประสงค์  โภชน์พันธุ์

  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  โครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานเพื่อวัดความรู้ความสามารถในการคิดขั้นสูงประจำปี 2560

  โครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานเพื่อวัดความรู้ความสามารถในการคิดขั้นสูงประจำปี 2560

  เมื่อวันที่ 23 มิ.ย 60 เวลา 09:00 น. นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานเพื่อวัดความรู้ความสามารถในการคิดขั้นสูงประจำปี 2560 โดยมีนายนพสิทธ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยนายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ  คณะผู้บริหารและพนักงานครูในสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยา เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมอัญชลีวิวัฒน์ โรงเรียนเมืองพัทยา 1 (เชิญ พิศลยบุตรราษฏร์บำเพ็ญ)

  เมืองพัทยาจัดโครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานเพื่อวัดความรู้ความสามารถในการคิดขั้นสูงประจำปี 2560

  ในระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำข้อสอบมาตรฐานเพื่อวัดความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา รวมถึงพัฒนาความสามารถและทักษะในการสร้างข้อสอบให้กับพนักงานครูในสังกัดเมืองพัทยา ซึ่งแบบทุกทดสอบเป็นเครื่องมือในการวัดผลการศึกษาที่ใช้เป็นหลักในการวัดความสามารถต่างๆของผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา การวัดผลด้วยแบบทดสอบหรือการทดสอบนั้นจะถูกต้องเที่ยงตรงหรือเชื่อมั่นได้เพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของแบบทดสอบ ดังนั้นการเขียนข้อสอบที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ จึงเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะส่งผลต่อคุณภาพของแบบทดสอบโดยตรง

  สำหรับการอบรมในวันนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 103 คน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนาแบบทดสอบมาให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมเพื่อให้เกิดการประโยชน์ ต่อการดำเนินงานในฐานะครูผู้สอนอย่างสูงสุด


  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากเมืองจางเจี่ยเจี้ย สาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเข้าเยี่ยมชมเมืองพัทยา

  วันนี้ (26 มิ.ย.60 ) พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยาและนายเรวัติ ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมให้การต้อนรับนายรั่วซือปลิงและคณะผู้บริหาร จากเมืองจางเจี่ยเจี้ย สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีพลตำรวจตรีบัณฑิต คุณจักร์  รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายสกล ผลลูกอินทร์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 241 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  การมาศึกษาดูงานครั้งนี้เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการปกครองรูปแบบพิเศษ และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก จึงสนใจเข้ามาศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามบ้านพี่เมืองน้อง โดยยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียม ทั้งในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การค้า วัฒนธรรมและการศึกษา สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน ในการเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองพัทยา พร้อมทั้งหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้แนวปฏิบัติระหว่างกันเกี่ยวกับความร่วมมือด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นทางเมืองพัทยาและคณะฯได้มอบของที่ระลึก ถ่ายภาพร่วมกัน และเข้าชมห้องทำงานนายกเมืองพัทยาห้องปฏิบัติการด้าน IT ของเมืองพัทยาท่ามกลางความชื่นชมและมิตรภาพที่ดีของทั้งสองเมือง


  เมืองพัทยาผ่อนผันการขนย้ายอุปกรณ์ร่มเตียงเป็นโซนๆ พร้อมระดมกำลังผู้ประกอบการทำความสะอาด ปรับหน้าทรายชายหาดให้สวยงาม

  เมืองพัทยาผ่อนผันการขนย้ายอุปกรณ์ร่มเตียงเป็นโซนๆ พร้อมระดมกำลังผู้ประกอบการทำความสะอาด ปรับหน้าทรายชายหาดให้สวยงาม
  วันนี้ (26 มิ.ย. 60) ผู้แทนผู้ประกอบการร่มเตียง ชายหาดพัทยาและจอมเทียน นำโดยนายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ในฐานะรองประธานศูนย์ยุติธรรมเมืองพัทยา เข้าพบ พลตำรวจตรีบัณฑิต คุณจักร รองนายกเมืองพัทยา เพื่อปรึกษาหารือแนวทางผ่อนผันการขนย้ายอุปกรณ์ร่มเตียงโดยกำหนดเป็นโซนๆ จำนวน 6 โซน พร้อมระดมพลผู้ประกอบการแต่ละโซนร่วมกันบูรณาการทำความสะอาดชายหาดทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีในระยะเวลา 6 สัปดาห์นี้ ซึ่งการหารือครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมหารือ ประกอบด้วย นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการร่มการเตียงชายหาดพัทยา – จอมเทียน เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  ตามที่ได้มติกำหนดจัดระเบียบชายหาดพัทยา – ชายหาดจอมเทียน ให้หยุดประกอบกิจการทุกวันพุธและพฤหัส ระยะ 2 เดือนนี้ เพื่อปรับหน้าทรายชายหาด ให้มีความสวยงามเป็นธรรมชาติ สะอาดสดใสดังเดิม ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานอีก 6 สัปดาห์ ที่เหลือ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดแนวทางการลงพื้นที่ทำความสะอาดชายหาดรูปแบบใหม่โดยแบ่งโซนลงพื้นที่เป็นจำนวน 6 โซน คือ
  โซนที่ 1 สัปดาห์ที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2560 เริ่มตั้งแต่บริเวณ โค้งดงตาล ถึง หน้าร้านครัวเซิร์ฟ (ซอย 7)
  โซนที่ 2 สัปดาห์ที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2560 เริ่มตั้งแต่บริเวณ จอมเทียนซอย 7 ถึง จอมเทียนซอย 11
  โซนที่ 3 สัปดาห์ที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2560 เริ่มตั้งแต่บริเวณ จอมเทียนซอย 11 ถึง สุดเขตจอมเทียน
  โซนที่ 4 สัปดาห์ที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2560 เริ่มตั้งแต่บริเวณโค้งโรงแรมดุสิต ธานี ถึง แยกพัทยากลาง
  โซนที่ 5 สัปดาห์ที่ 2 – 3 สิงหาคม 2560 เริ่มตั้งแต่บริเวณ แยกพัทยากลาง ถึง วอล์คกิ้งสตรีทพัทยา
  โซนที่ 6 สัปดาห์ที่ 9 – 10 สิงหาคม 2560 บริเวณเขตปลอด (จอมเทียน)
  ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานมีการกำหนดพื้นที่การทำสะอาดที่ชัดเจน สะดวกต่อการขนย้ายเครื่องจักร พร้อมทั้งระดมกำลังจากผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่ของแต่ละโซนที่กำหนดไว้ ร่วมกันคนละไม้คนละมือ เก็บกวาดทรายชายหาด เพื่อบรรเทาการใช้งานเครื่องจักร รถร่อนทราย โดยการบูรณาการร่วมกันทำความสะอาดชายหาดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย คืนความเป็นธรรมชาติให้มีหาดทรายขาว ใส สวยงาม มีมาตรฐานสากลต่อไป…
  ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
  ภาพ : นายอภิรักษ์ เพ็งกลา
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  เมืองพัทยาร่วมกับศูนย์การศึกษาในและนอกระบบจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

  เมืองพัทยาร่วมกับศูนย์การศึกษาในและนอกระบบจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ปลุกฝังให้เด็กละเยาวชนของชาติมีใจรักการอ่านหนังสือ

  วันนี้ (25 มิ.ย. 60) พลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้ นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ปี 2560 โดยมีนางนิษฐา บุญธรรม หัวหน้าฝ่ายสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายการศึกษา สำนักการศึกษาเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ซึ่งในพิธีเปิดห้องสมุดครั้งนี้มีกิจกรรมการแสดงมากมาย อาทิ นิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ Forever in our Hearts,Forver our King” ประกอบด้วย นิทรรศการพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดชฯ การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนเมืองพัทยา 6 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอบางละมุง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน แขกผู้มีเกียรติ ครู ผู้ปกครอง และนักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย อำเภอบางละมุง จำนวน 150 คน เข้าร่วมงาน ณ อาคารห้องสมุดเมืองพัทยา

  การศึกษาตามอัธยาศัยและส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและการศึกษานอกระบบ ดำเนินงานการจัดงานโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ปี 2560 โดยใช้ห้องสมุดประชาชนเมืองพัทยาเป็นสถานที่จัดงาน ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านในหัวข้อ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ Forever in our Hearts,Forver our King” เพื่อน้อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดชฯ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียต่างๆ นานับการเพื่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า พระองค์ทรงเสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อรับฟังปัญหาและหาทางแก้ไขจนสามารถกล่าวได้ว่า “ไม่มีพื้นที่ไหนในประเทศที่พระองค์ไม่เคยเสด็จพระราชดำเนินถึง” จากการทรงเยี่ยมราชฎรทำให้เกิดโครงการตามพระราชดำริต่างๆ มากมายทั้งด้านเกษตร ด้านชลประทาน ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านคมนาคมฯลฯ ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่พระองค์ทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจกจนเกิดเป็นโครงการต่างๆ กว่า 4,000 โครงการทั้งหมดนั้น ก็เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ประชาชนของพระองค์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และสามารถเลี้ยงตนเองได้โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น ตามที่พระองค์ทรงได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเป็นสัจวาจาว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”


  เมืองพัทยาประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2560

  ฉบับที่ 455/60 ประจำวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560

  เมืองพัทยาประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2560
  (26 มิ.ย.60) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้มีการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2560 โดยมีนางสตกร สัณหธนัง ประธานชุมชนบงกช เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและกิจการประชาคม ส่วนพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว
  ตามที่สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยาได้ดำเนินการจัดโครงการสรรหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2560 ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น เพื่อทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับเลือกเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นในด้านต่างๆ ได้แก่ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นด้านชุมชน/สังคม และผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่งออกเป็นประเภทบุคคล และชุมชน ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ จำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน โดยผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเป็นแบบอย่างสำหรับประชาชนต่อไป อาทิ เป็นผู้มีความเสียสละ อุทิศเวลาส่วนตัวในการปฏิบัติหน้าที่และประโยชน์ต่อผู้อื่น และสังคมส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง หรือให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ อุทิศผลประโยชน์ส่วนตัวหรือทุนทรัพย์แก่ประชาชนและส่วนรวม ทำคุณประโยชน์ต่อชุมชน/ สังคมส่วนรวม และเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น ทำงานด้านสวัสดิการสังคมมาอย่างต่อเนื่อง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน มีผลงานดีเด่น สมควรได้รับการยกย่องจากชุมชน รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม ประกอบคุณงามความดี ดำรงตนอย่างมีคุณค่าและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ตลอดจนดำเนินชีวิตประจำวันตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนประสบความสำเร็จ อยู่ดีมีสุข สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนในชุมชนต่อไป
  ทั้งนี้ หลังจากคณะกรรมการฯ พิจารณาคุณสมบัติดังกล่าวในการประชุมครั้งนี้แล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและกิจการประชาคม ส่วนพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา จะทำการรวบรวมผลการคัดเลือก และจัดให้มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณฯ จากนายกเมืองพัทยาต่อไปในเร็วๆ นี้


  ภาพ : นายอภิรักษ์  เพ็งกลา
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  สภาจังหวัดพุทธคยา ประเทศอินเดีย สนใจในการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่หลากหลายของเมืองพัทยา เดินทางเข้าเยี่ยมเยือนพร้อมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการบริหารบ้านเมือง

  ฉบับที่ 453/60 ประจำวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560

  สภาจังหวัดพุทธคยา ประเทศอินเดีย สนใจในการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่หลากหลายของเมืองพัทยา เดินทางเข้าเยี่ยมเยือนพร้อมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการบริหารบ้านเมือง
  เมื่อเวลา 11.00 น. ของวันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับ นาง Priti Singh ประธานสภาจังหวัดพุทธคยา ประเทศอินเดีย พร้อมคณะ  ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ซึ่งคณะสภาจังหวัดพุทธคยา ประเทศอินเดีย มีความสนใจในการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายของเมืองพัทยา เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของโลก และเล็งเห็นถึงศักยภาพในการด้านการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของเมืองพัทยา นาง Priti Singh ประธานสภาจังหวัดพุทธคยา ประเทศอินเดีย จึงได้นำคณะสภาจังหวัดพุทธคยา ประเทศอินเดีย เข้าเยี่ยมเยือน ศึกษาดูงานในด้านดังกล่าว ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการบริหารบ้านเมืองร่วมกัน
  โดยนายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา และนายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ได้ร่วมบรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการบ้านเมือง การรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญของเมืองพัทยา โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันตลอดการบรรยายสรุป และหลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายสรุปดังกล่าว นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา และนายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ได้พาคณะเยี่ยมชมห้องตากสิน ซึ่งเป็นห้องที่ใช้สำหรับการประชุมสภาของเมืองพัทยา และมอบของที่ระลึกพร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกันก่อนคณะจะเดินทางไปศึกษาดูงานต่อยังสถานที่ต่อไป..


  ภาพ : นายอภิรักษ์  เพ็งกลา
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  คลังเก็บ

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150