• เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จับมือจังหวัดเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน วางแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนระหว่าง 2 จังหวัด อย่างยั่งยืน

  เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จับมือจังหวัดเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน วางแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนระหว่าง 2 จังหวัด อย่างยั่งยืน

  ฉบับที่ 579/60 ประจำวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560

  เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จับมือจังหวัดเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน วางแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนระหว่าง 2 จังหวัด อย่างยั่งยืน
  (30 ส.ค.60) เมื่อเวลา 13.00 น. พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้ พล.ต.ต.บัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เข้าร่วมการประชุมหารือด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนระหว่างจังหวัดเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน และจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมี Mr.Zhao Hongbin ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ จังหวัดเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยผู้แทนจากภาครัฐ-เอกชนของจังหวัดเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน และจังหวัดชลบุรี เข้าร่วม และในการนี้มีนายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมในฐานะประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีอีกด้วย โดยที่ประชุมได้มีการนำเสนอวีดีทัศน์จังหวัดชลบุรี และวีดิทัศน์การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พร้อมทั้งมีการนำเสนอกรอบ-ประเด็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดเหลียวหนิง และจังหวัดชลบุรี โดยมีส่วนราชการและภาคเอกชนร่วมให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้เป็นการวางแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนระหว่าง 2 จังหวัด (เหลียวหนิง-ชลบุรี) อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทศักยภาพของจังหวัดชลบุรีต่อไป..


  ภาพ : ฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150