• อำเภอบางละมุงและเมืองพัทยา ขอเชิญรวมพลัง “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” น้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  อำเภอบางละมุงและเมืองพัทยา ขอเชิญรวมพลัง “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” น้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และทรงตระหนักพระราชหฤทัยเป็นอย่างดีถึงความจงรักภักดีของอาณาประชาราษฎร์ ที่พรั่งพร้อมกันมาถวายสักการะพระบรมศพ นับตั้งแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ตราบจนทุกวันนี้ และเพื่อทรงสนองตอบต่อความรัก และน้ำใจอันประเสริฐสุดของท่านทั้งหลาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมถวายความอาลัยรัก น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในเดือนตุลาคมนี้ และเพื่อเป็นการสานต่อพระราชดำริโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นโครงการทำความดีร่วมกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” เพื่อเป็นการรวมพลังความรักอันมีค่า รวมพลังน้ำใจ ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย
  สำหรับพื้นที่เมืองพัทยาและอำเภอบางละมุง ประชาชนสามารถสมัครได้โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน แบบสมาร์ทการ์ด (ฉบับจริง) ในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีที่ไม่มีบัตรประชาชนให้นำเอกสาร เช่น สูติบัตร หรือทะเบียนบ้านมาด้วย โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ศาลาประชาคม ชั้น 1 ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง และผู้สมัคร 1,000 คนแรกจะได้รับสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย หมวก เสื้อ และบัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกประเภทของงานได้ตามความสามารถและความสมัครใจ ในงาน 8 ประเภท ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน งานบริการประชาชน งานแพทย์ งานรักษาความปลอดภัย และ งานจราจร ซึ่งแต่ละประเภทงานจะทำหน้าที่ด้านต่างๆ ณ วัดชัยมงคลพัทยาใต้ (พระอารามหลวง) ดังนี้
  1. งานดอกไม้จันทน์ ปฏิบัติงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดซุ้ม การแจก – การรับ การเชิญดอกไม้จันทน์ และช่วยจัดระเบียบแถวประชาชนในการเข้าแถวถวายดอกไม้จันทน์
  2. งานด้านประชาสัมพันธ์ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้บริการข้อมูล ( Information ) เกี่ยวกับงานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รวมถึงช่วยดูแลต้อนรับ/รับรอง ( Reception ) ประชาชน ณ จุดบริการต่างๆ
  3. งานโยธา ปฏิบัติงานการจัดเตรียมสถานที่ ช่วยดูแลรักษาความสะอาด เรียบร้อยของสถานที่จัดงาน ให้มีความสวยงามและสมพระเกียรติ ทั้งก่อนระหว่างและหลังงานพระราชพิธี
  4. งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ปฏิบัติงานด้านอำนวยความสะดวกในเรื่องการแนะนำเส้นทางมายังพื้นที่จัดงาน
  5. งานบริการประชาชน ปฏิบัติงานด้านการบริการอาหาร น้ำดื่ม การเตรียมร่ม เสื้อกันฝน และช่วยประสานงาน ดูแลความเรียบร้อยในพื้นพักคอยของประชาชน
  6. งานแพทย์ ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกแก่แพทย์ พยาบาล รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( First Aid ) และช่วยเหลือกู้ชีพ ( Basic Life Support ) ตลอดจนช่วยดูแลเรื่องเส้นทางฉุกเฉินสำหรับรถพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วย
  7. งานรักษาความปลอดภัย ช่วยสอดส่อง สังเกต ระมัดระวังความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ และแจ้งข้อมูลให้เจ้าพนักงานทราบ กรณีพบสิ่งผิดปกติ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
  8. งานจราจร ปฏิบัติงานดูแลด้านการจราจรโดยรอบสถานที่จัดงาน เช่น ดูแลการหยุดรถ จอดรถ การข้ามทางของประชาชน การแนะนำเส้นทาง การแจ้งอุบัติเหตุการจราจรให้แก่เจ้าพนักงานทราบ เป็นต้น
  เมืองพัทยา ขอเชิญร่วมเป็นจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ณ วัดชัยมงคลพัทยาใต้ (พระอารามหลวง) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ที่ศาลาประชาคม ชั้น 1 ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 3822 1124

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150