• เมืองพัทยาให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ จังหวัดเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องในอนาคต

    เมืองพัทยาให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ จังหวัดเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องในอนาคต

    วันนี้ (31 ส.ค.60) เวลา 15:30 น. พลตำรวจตรีบัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ Mr.Zhao Hongbin ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ จังหวัดเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยผู้แทนจากภาครัฐ-เอกชนของจังหวัดเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน และจังหวัดชลบุรี โดยมีนางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยนายอรรถพล ทวีสุนทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นายกฤษณ์ จิระมงคล อุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายคมกฤษณ์ ประสิทธิ์นฤทธิ์ ผู้แทนสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ทั้งนี้เพื่อเป็นสานสัมพันธ์ ด้านการค้า การลงทุน ที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ระหว่างจังหวัดเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน และพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งนำพาสู่การเป็นบ้านพี่เมืองน้องต่อไป

    Print Friendly, PDF & Email

    © 2016 Web Developer Themes
    ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150